Politikai Szabadságjogi Projekt

A projekt számos célt igyekszik megvalósítani. Egyik legfontosabb célunk, hogy mindenki szabadon bírálhassa a közhatalom gyakorlóit, és ne érje hátrány azokat a polgárokat, akik kritikát fogalmaznak meg a hatalommal szemben, akár szóban, akár írásban, akár egy tüntetés keretében. Teszünk azért, hogy a közéleti demonstrációk békések és jogszerűek legyenek, és hogy az ezt biztosítani hivatott rendőrség mindig betartsa a vonatkozó jogszabályokat. 

Célunk, hogy a bíróságok függetlenek maradjanak. Ennek keretében dolgozunk azért, hogy a hazai bírósági tárgyalások a nyilvánosság számára hozzáférhetőek legyenek; hogy a bíróságok függetlensége egy széles körben ismert és nagyra tartott jogállami érték legyen, és hogy a vonatkozó jogszabályok ne korlátozzák azt. Teszünk azért is, hogy a közigazgatási szervek kizárólag szakmai alapon hozzanak döntést alapjogi ügyekben.

2017-ben és 2018-ban megerősítjük a részvételi jogokkal kapcsolatos tevékenységünket annak érdekében, hogy Magyarországon szabad és tisztességes választások legyenek. Ennek során monitorozzuk a választásokkal kapcsolatos jogalkotást és jogalkalmazást, illetve dolgozunk a választással kapcsolatos szabályok közérthetővé tételén. Jogsegélyt nyújtunk polgárok, jelöltek és jelölőszervezetek számára. És főképp: segítséget adunk a polgároknak, hogy ők is élhessenek választójogukkal; hogy közös döntéseinkben mindannyian, egyenlő feltételekkel vehessünk részt.

A projekt kiemelt partnerei az újságírók. Jogi eszközökkel segítjük, hogy az újságírók hozzáférhessenek az állami tevékenységgel kapcsolatos adatokhoz, miközben megvédjük azokat az újságírókat, akik ellen jogi eljárásokat indít a hatalom. Dolgozunk azért, hogy ne akadályozhassák fizikailag az újságírókat a munkájuk során és teszünk azért is, hogy az újságírók megismerjék azokat a jogi biztosítékokat, amelyek őket védik.

Célunk, hogy szabad maradjon az internet. Fellépünk az ellen, hogy az állam olyan tartalmakat blokkoljon, amelyeket a szólásszabadsághoz való jog véd. Azért is dolgozunk, hogy a polgárok szabadon kifejezhessék a véleményüket online.

Jogi eljárások keretében dolgozunk a korrupció ellen. Teszünk azért, hogy komoly jogi következményei legyenek az állami titkolózásnak, és hogy az állam szervei a mindennapokban is átláthatóan működjenek. Igyekszünk lebontani azokat az új szabályokat, amelyek megnehezítik az állam átláthatóságának a kikényszerítését (pl. közérdekű adatigénylés megválaszolásáért felszámolható költségtérítés).

Sok energiát fektetünk abba, hogy a politikai szabadságjogok minden magyar polgárt megillessennek, függetlenül attól, hogy hol él az országban. Ennek keretében országos vidéki ügyvédhálózatot építünk és ezen keresztül támogatjuk vidéki ügyfeleinket is.

Dolgozunk azért, hogy a polgárok civil szerveződései szabadon működhessenek Magyarországon, és hogy a vallási csoportok, egyházak ne élvezzenek indokolatlan privilégiumokat és közöttük se tegyen különbséget az állam.

Megosztás