Barion Pixel TASZ | TASZ beszámoló 2004

TASZ beszámoló 2004

Beszámoló a Társaság a Szabadságjogokért 2004. évi szakmai tevékenységéről

Szervezetünk életében a 2004-es év jelentős változásokat hozott. A TASZ alapító elnöke, Fridli Judit 10 éves vezetés után leköszönt posztjáról, a TASZ új elnökévé a közgyűlés Dénes Balázst választotta meg. Az új elnök 1997 óta dolgozik a TASZ-nál, korábban mint jogász, illetve a drogpolitikai program vezetője tevékenykedett. A TASZ jelenlegi főállású munkatársai, valamint a kisebb-nagyobb munkákat rendszeresen vagy időközönként végző munkatársak személyével kapcsolatban szerénytelenség nélkül állítható, hogy szervezetünk körül kivételesen szerencsés összetételű és tudású szakmai gárda alakult ki.

2004-ben megújult a TASZ honlapja (www.tasz.hu, www.drogriporter.hu), mely a nézettségi adatait tekintve hónapról-hónapra nagyobb népszerűségnek örvend. A meglévő programjaink mellet a megújult TASZ-site számos új, esetenként egyedülálló szolgáltatást tartalmaz. Az Aktív Polgár menüpont alatt található ingyenesen letölthető formanyomtatványok és hivatalos levelek az emberek ügyintézését, esetleges hatóságok előtti vagy hatóságokkal szembeni fellépését igyekszenek segíteni. A Médiamonitor Program szervezetünk azon drogpolitikai célkitűzését tartja szem előtt, amely révén azt kívánjuk elérni, hogy az illegális és a legális drogokkal kapcsolatos információk minél megalapozottabbak és hitelesebbek legyenek. Pszichológus végzettségű munkatársunk egy médiafigyelő cégnek köszönhetően a drogokkal kapcsolatos teljes körű médiaaktivitást monitorozza, és felhívja az olvasók és érdeklődők figyelmét az esetleges tévedésekre vagy csúsztatásokra. Célunk az, hogy a polgárok maguk is olvasói levelekkel hívják fel a figyelmet a kifogásolható cikkekre.

2004-ben emberi jogi plakátokat jelentettünk meg magyarul és angolul a TASZ tízéves születésnapja alkalmából; könyveket és információs kiadványokat adtunk ki (pl.: Védd magad a polgárőrtől!; Védd magad a rendőri eljárás alatt!; Mit kell tudni a HIV-tesztről?; Közirat a gyülekezési szabadság témakörben).

1. Adatvédelem terén

* fennállása óta először pereltük be az Alkotmánybíróságot, közérdekű adat visszatartásáért;

* a TASZ hét másik civil szervezettel együtt keresetet nyújtott be az Országos Atomenergia Hivatal ellen, mivel az közérdekű adatkérésre nem adta ki a paksi atomerőmű kettes blokkja újraindításának körülményeiről szóló dokumentumokat. Erről az Energia Klub, a TASZ és a Védegylet sajtótájékoztatót is tartott;

* egy másik ügyben közérdekű adat ki nem adása, illetve társadalmi szervezetek véleményezési jogának korlátozása kapcsán lépett fel a TASZ. Itt a Belügyminisztérium tekintette a vagyonőrökről és magánnyomozókról szóló törvény módosítását olyan kérdésnek, ami nem tartozik a nyilvánosságra;

– a TASZ levélben fordul Gyurcsány Ferenc kormányfőhöz a kormányülések nyilvánosságáért;

– indítvánnyal fordultunk az Alkotmánybírósághoz: álláspontunk szerint az a tény, hogy sem a hatályos, sem a jelenleg parlamenti vita alatt álló AB törvény semmilyen határidőt nem állapít meg a jogszabályok alkotmányosságát megkérdőjelező indítványok elbírálására, nem felel meg a jogbiztonság követelményének;

-jogászaink több száz esetben nyújtottak ingyenes jogi segítséget az érdeklődő magánszemélyeknek és szervezeteknek.

1. Jogfejlesztő program

1.1. Jogszabály-tervezetek véleményezése – TASZ Álláspontok

A kérdéses időszakban több jogszabály tervezetet véleményeztünk.

· 2003 áprilisában indult meg a közoktatási törvény adatkezelést érintő módosításával kapcsolatos szakmai egyeztetése. A TASZ folyamatosan részt vett a véleményezésben, és ennek során fejtette ki véleményét többek között a pedagógusi titoktartási kötelezettségről is.

· 2003 szeptemberében a Kormány megküldte számunkra a jogalkotásról szóló törvény javaslatát, ezzel kapcsolatos véleményünket a Kormánynak és az Országgyűlésnek elküldtük.

· 2003 októberében véleményeztük a Büntető Törvénykönyv 269 szakaszának módosítására vonatkozó előterjesztést, különös tekintettel a rasszista beszéd büntetőjogi szabályozására.

1.2. Indítványok

A társadalmi szervezetek jogalkotásban való részvételének előmozdítása érdekében több indítvánnyal is éltünk:

* 2003 során két ízben fordultunk állásfoglalás-kéréssel az adatvédelmi biztoshoz:

– először a kábítószer-fogyasztók elterelését végző egyik intézet ügyében, majd

– 2003 júliusában Etyeken történt nagyszabású rendőri akcióval kapcsolatban.

* 2003 júliusában más civil szervezetekkel együtt (Magyar Helsinki Bizottság, Kék-Pont Drogkonzultációs Központ) együtt levéllel fordultunk a belügyminiszterhez, amelyben kértük, hogy a rendőri igazoltatáshoz kapcsolódó gyakorlatot tekintse át és arról fejtse ki véleményét.

* 2003 decemberében a belügyminiszterhez fordultunk annak érdekében, hogy a rendőrség a gyülekezési jog gyakorlását megfelelően biztosítsa.

* 2003 decemberében a Köztársasági Elnököt kértük arra, hogy indítványozza az Alkotmánybíróságnál a Btk. 269. §-ának előzetes normakontrollját.

* 2003 decemberében levélben fordultunk a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökéhez és etikai eljárás megindítását kértük dr. Grespik László ügyvéd etikai szabálysértésének ügyében *

1.3. Alkotmánybírósági beadvány: a gondnokság alá helyezettekről felállított nyilvántartásról

2002 júliusában az igazságügy-miniszter rendeletet alkotott arról, hogy országos nyilvántartás készüljön valamennyi személyről, akit bíróság gondnokság alá helyezett. A TASZ 2002 októberében indítványban fordult az alkotmánybírósághoz és kérte a rendelet megsemmisítését, mivel az sérti a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos jogot.

1.4. Az eutanázia törvényes lehetőségének megteremtéséért

A TASZ álláspontja szerint a haldokló betegnek joga van arra, hogy orvosa segítségére számíthasson, amennyiben a gyors és könnyű halált akarja választani. A cselekvőképes ember maga döntheti el, hogy az orvos által ajánlott kezelések közül melyiket válassza. Bármiféle kezelés megkezdésének törvényes feltétele Magyarországon, hogy abba a beteg beleegyezését adja.

Az eutanázia kérdés 2002 őszén ismét vita tárgyává vált. Megjelent ugyanis egy újsághír arról, hogy az alkotmánybíróság hamarosan döntést hoz az eutanázia alkotmányosságának tárgyában. A TASZ az így támadt közérdeklődést arra használta föl, hogy minél több módot találjon arra, hogy a nyilvánosság előtt kifejthesse álláspontját az eutanázia alkotmányossága mellett. Vitára vállalkoztunk az országos médiában az orvosi kamara elnökével, egy más alkalommal a kamara etikai kollégiumának vezetőjével.

2. AIDS politikai program

A vizsgált időszakban a TASZ a HIV-szűrés új szabályozásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott, június végén ugyanis az Alkotmánybíróság 27/2002. (VI.28.) határozatában megsemmisítette a témára vonatkozó eddigi rendeletet (5/1988 SZEM rend.).

A Kormány által megfogalmazott törvényjavaslatot mind az előkészületi szakaszban, mind a parlamenti munka során véleményeztük, észrevételeinket a TASZ 18. sz. Álláspontjában összegeztük, és azt az előterjesztőhöz, az országgyűlési képviselőkhöz, a kijelölt bizottságokhoz, az országgyűlési biztosokhoz, a szakma képviselőihez és a médiához eljuttattuk. A parlamenti – bizottsági illetve plenáris – vita jelenleg zajlik, annyi azonban már biztosan állítható, hogy Álláspontunk nyomán az önkéntes és anonim szűrés hiánya és a kötelező gyógykezelés problematikája előtérbe került.

A Magyar Hirlapba olvasói levél formájában eljuttatott véleményünk az egészségügyi dolgozók kötelező szűrését illetően 2002 augusztus elsején közölték.

2002 szeptemberében képviseltettük magunkat Montreálban a Canadian HIV/AIDS Legal Network által szervezett nemzetközi találkozón, melyen többek között az alábbi kérdésekről esett szó: access to treatment, occupational exposure and forced HIV testing, HIV among IV drug users. A Canadian International Development Agency munkatársaival való eszmecserére is sor került a találkozó után Ottawában.

A Legal Network Canadian HIV/AIDS Policy and Law Review c. lapja következő számában munkatársunknak írása jelenik meg a HIV/AIDS kérdéskör szabályozását érintő jelenlegi helyzetről.

3. Drogpolitikai program

3.1. Adatkezelési problémák az iskolákban

Az 1999-es drog-jogi szigorítás egyik legkárosabb közvetlen hatása a középiskolai feljelentési hullám volt, melynek során iskolaigazgatók, tanárok jelentették a rendőrségen a kábítószer-használat miatt „lebukott” diákjaikat. Erre a negatív jelenségre az ISM megrendelésére az Országos Kriminológiai Intézet által 2002 elején készített, az 1998-as kábítószer jogszabályok szigorításának hatásvizsgálatát tartalmazó tanulmány is felhívja a figyelmet. A jogszabályok ismeretének hiánya miatt kialakult gyakorlata miatt a TASZ 2002 júniusában, eljutatta a kérdés megoldására tett szakmai javaslatait az oktatási miniszterhez.

3.2. Tanácsadás ártalomcsökkentő szervezeteknek

A TASZ az International Harm Reduction Development Program támogatásának köszönhetően a nyár folyamán továbbra is segítséget nyújtott a drogbetegeket ellátó szervezetek jogi problémáinak megoldásában. A TASZ drogprogramjának munkatársaival a hét minden napján felvehetik a kapcsolatot a kezelőhelyeken dolgozó szakemberek. A legtöbb kérdés a kábítószer-betegek kezelésével kapcsolatos adatvédelmi szabályokkal és a gyakorlattal kapcsolatban merül fel. A rendőrségi, bírósági, ügyészségi megkeresések, és általában a kezelések során felmerülő adatvédelmi problémák megválaszolásában számos alkalommal voltunk a droghasználókat kezelő ártalomcsökkentő és hagyományos szolgáltatásokat nyújtó intézmények segítségére.

A TASZ aktív segítséget nyújtott a Budapesten szeptember óta működő, öt városrészt érintő mobil tűcsere-szolgáltatás beindításakor felmerülő jogi problémák rendezésében is. E program beindítása rendkívüli jelentőségű, hiszen az elmúlt években a mobil tűcsere-szolgáltatás teljes mértékben hiányzott a fővárosban.

3. 3. Drogpolitikai sajtó kampány

2002. szeptemberében a Common Sense Drug Policy támogatásával a TASZ fizetett újsághirdetések formájában, kábítószerkérdéssel kapcsolatos statisztikák és adatok bemutatásával szeretett volna rámutatni a tiltó drogpolitika által a társadalomnak okozott károkra. Célunk a kampánnyal egy valódi érveket felsorakoztató drogpolitikai vita beindítása lett volna, felkészülve arra is, hogy a témát övező általános tájékozatlanság és előítéletesség következtében a hirdetéseknek nagy visszhangja lesz. Az egész oldalas újsághirdetéseket a HVG-ben – mely a hazai sajtópiac meghatározó jelentőségű, legfontosabb politikai hetilapja – szerettük volna megjelentetni, ám a hetilap illetékesei a TASZ megkeresésére elutasították hirdetéseink megjelentetését. A hirdetések elutasításának tényét sikerrel használtuk fel arra, hogy a kampányra felhívjuk a közvélemény figyelmét: a legolvasottabb hazai Internetes hírportál komoly összeállítást közölt a témáról, két másik hetilap pedig szintén érdemben foglalkozott a kérdéssel.

3.4. Tréning drogbetegeket kezelő intézmények munkatársainak

2002. októberében a TASZ két napos jogi tréninget tartott a drogbetegeket ellátó intézmények munkatársai részére. A képzés az azon résztvevő szakembereknek az országban egyedülálló módon teremtett olyan szakmai fórumot, ahol lehetőségük nyílt a hatályos jogi szabályozás részletes tanulmányozására és az aktív eszmecserére, tapasztalataik egymással való megosztására

A TASZ drogügyekkel foglalkozó munkatársai a képzésen résztvevők számára egy olyan, a kábítószer-betegek kezelésével kapcsolatos jogszabálygyűjteményt állítottak össze, amely tartalmazza a drogprobléma egészségügyi kezelésével összefüggő egyéb dokumentumokat is, és amely a képzéshez kapcsolódó munkaanyagként szolgált.

3.5. A droggal kapcsolatos büntető szabályok módosításáról

A kormány 2002 nyarán kezdeményezte a Btk. módosítását, mely a kábítószerrel való visszaélés bűncselekmények jogi szabályozását is érintik. Munkatársunk 2002 augusztusában részt vett az illetékes minisztériumban megtartott szakmai egyeztető fórumon. Az Igazságügyi Minisztérium felkérésére a TASZ kidolgozta a törvénytervezettel kapcsolatos véleményét, így szeptemberben és októberben aktívan részt vett a törvényi tényállások módosításának folyamatában. Október elejére elkészült a TASZ ezzel kapcsolatos, elsősorban országgyűlési képviselők és a sajtó munkatársai részére kidolgozott kiadványa is, melyet a törvénymódosítási javaslat parlamenti vitájáig eljuttattunk minden érintetthez.

A TASZ drogügyekkel foglalkozó munkatársai az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az elmúlt hónapokban is több előadást tartottak a drog-jogi témakörben különböző rendezvényeken, országos szakmai kongresszusokon, egyéb fórumokon. Ezen alkalmakkor orvosok, egészségügyi dolgozók, pedagógusok ismerhették meg a TASZ ártalomcsökkentő drogpolitikai álláspontját, s kaphattak választ a drogos jogszabályokkal kapcsolatos kérdéseikre.

A TASZ drogprogramjának munkatársai a beszámolót érintő időszakban több alkalommal is bekapcsolódtak a médiában a kormányváltás óta ismét előtérbe került drogkérdés kapcsán zajló nyilvános szakmai vitákba, így többször publikáltak cikkeket napi- és hetilapokban. Szakértőként számos TV és rádióműsorba kaptak meghívást.

4. Jogsegélyszolgálat

4. 1. Telefonos tanácsadás

A TASZ telefonos jogsegélyszolgálata a hét minden napján hívható, 9h-tól 17h-ig. A hívásokat a felvetett jogi problémához tartozó területre (drogjog, betegjog, adatvédelem) szakosodott jogász munkatársunk fogadja. Mobiltelefonon elérhetők továbbá a TASZ jogsegélyszolgálatának ügyvédjei is, amennyiben olyan bonyolultabb jogi kérdés merülne fel, amelynek megoldásához az ő közreműködésük is szükséges.

A TASZ tevékenységi körébe nem tartozó ügyekben – elsősorban büntetőjogi és családi jogi ügyek, illetve orvosi műhiba problémák – megbízható, kompetens ügyvédet szoktunk ajánlani.

4. 2. Személyes, szóbeli tanácsadás

A Társaság a Szabadságjogokért jogsegélyszolgálatát az érdeklődők személyesen hetente kedden, délután 2 és 5 óra között vehetik igénybe. Ebben az időben – általában előzetes bejelentkezés alapján – társaságunk ügyvéd munkatársai várják az ügyfelek drogfogyasztással, betegjogokkal, adatvédelemmel és pszichiátriai ügyekkel kapcsolatos jelentkezését. Az esetek túlnyomó részében a TASZ jogi tanácsadást nyújt az érdeklődőknek, egyes esetekben a hatóság (rendőrség, bíróság stb.) előtti képviseletet is elvállaljuk. Peres ügyeink leggyakoribb típusai: kábítószerfogyasztás miatt indult büntető eljárások, illetve pszichiátriai betegek gondokság alá helyezésére vagy gondnokság alóli felmentésére irányuló polgári eljárások.

5. Kiadványok

5.1. Védd magad információs füzet sorozat
A TASZ Védd magad címmel új információs füzet sorozatot ad ki. Ezekből a füzetekből az állampolgárok arról tájékozódhatnak, hogy milyen jogaik vannak a velük szemben föllépő rendőrökkel, biztonsági őrökkel, polgár őrökkel szemben. Aki ezeket a jogait megismeri nem érzi magát annyira kiszolgáltatottnak, ha pl. az utcán egy rendőr megállítja vagy a boltban egy biztonsági őr a csomagját akarja megvizsgálni. Ha a vele szemben fellépő rendőr vagy biztonsági őr jogszerűtlenül jár el, az állampolgár jogai ismeretében jobban képes azok érvényesítésére, a jogorvoslati lehetőségek igénybevételére.

5. 2. Honlap

A TASZ szeptemberben a szervezetfejlesztés részeként új honlapot készített. A honlap mind külsejében mind tartalmában változott. A tartalmi változásokról elmondható, hogy a régi honlaphoz képest több témához juthat el a kereső, a honlap rendszere áttekinthetőbbé vált, valamint hogy lényegesebb több információt tartalmaz. A honlap fejlesztésével és korszerűsítésével azt reméljük, hogy azok, akik célirányosan a TASZ honlapját látogatják és azok is, akik csupán az Interneten böngésznek, megtalálhassák naprakészen mindazokat az információkat, melyeket a TASZ tevékenységéről, működéséről tudni lehet. Kiadványaink nagy részét letölthető formátumban felraktuk a honlapra, így azok bárki által letölthetők, használhatók és terjeszthetők.

5. 3. Drogpolitikai füzetek 3. szám

2002 októberében jelentettük meg a drogpolitikai füzetek harmadik számát, „A tiltás gyümölcsei” címen. A kötet a Büntetőtörvénykönyv 1998-as szigorítását követő három év büntetőpolitikai tapasztalatait elemzi.

5. 4. Emberi jogok az egészségügyi ellátásban

„Health Care and Human Rights” címen jelentettük meg annak a nemzetközi betegjogi konferenciának az előadásait, amelyet a TASZ 2002 áprilisában szervezett. Az angol nyelvű kötet írásai négy fő témakörbe csoportosíthatók: a mentális betegek jogai, a betegjogok védelme, a méltó halálhoz való jog, a betegség alapú diszkrimináció.

5. 5. Egyéni jogok és közjó

A TASZ 1997 októberében TASZ Köziratok címmel kiadvány sorozatot indított el, amelyben egy-egy emberi jogi téma kapcsán a szélesebb közönség számára kívántuk röviden és közérthetően bemutatni, mit is jelent az, hogy komolyan vesszük a jogainkat. Minthogy a sorozat egyes darabjai igen sikeresnek bizonyultak – szinte mindegyikből készült utánnyomás -, elhatároztuk, hogy egy kötetbe fűzve megjelentetjük a sorozat újraszerkesztett és frissített számait. A kötet „Egyéni jogok és közjó” címen 2002 nyarán jelent meg.

· 2002 októberében kampányt indítottunk a jogalkotás nyilvánosságáért. Ennek keretében indítványt írtunk az Országgyűlés elnökének, az igazságügyi miniszternek és az adatvédelmi biztosnak. A kampány célja az, hogy elérje, hogy az érintettek vagy érdeklődő civil szervezetek, jogvédő irodák a törvények tervezetét saját jogon megismerhessék, és arról alkotott véleményüket kifejthessék a jogszabályt előkészítő tárcáknak..

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.