Barion Pixel TASZ | Területi Privacy

Területi Privacy

Körülbelül kétszáz éve, a modern hadsereg kialakulása óta, a haditechnológia a civil technológiák fejlődésének legfőbb motorja. A természettudományos eredményeket először a hadsereg használhatja fel, majd a hadieszközök egyszerűsített változatai tömegcikként megjelennek a polgárok mindennapi életében. Ennek a fejlődésnek egy másik dimenzióját vizsgálja Michel Foucault, a test politikai technológiáját. A test feletti uralom, tudás és megfékezés, a fegyelem által gyakorolt hatalmi technológia ez. A hatalom a test felett térben és időben tökéletes ellenőrzés kialakítására törekszik; e kontroll megvalósításának ideális terepe olyan zárt és fegyelmező szervezetek, mint például a katonaság, gyárak, iskolák.

A fegyelmezés mindennapi gyakorlatának legnyilvánvalóbb példája a börtönök rendszere. Az ideális börtönben a foglyok mindig szem előtt vannak, viselkedésük folyamatosan ellenőrizhető.

„A fegyelmi hatalom gyakorlása feltételez egy olyan berendezkedést, amelyben a figyelő szemnek kényszerítő ereje van; egy olyan apparátust, amelyben a megfigyelést szolgáló technikák hatalmi effektusokat eredményeznek, miközben a kényszerítő eszközök a másik oldalon világosan láthatóvá teszik azokat, akikre irányulnak.” […]

„Ebből fakad a panoptikum fő hatása: a hatalom automatikus működését biztosító láthatóság tudatos és folyamatos állapotát gerjeszti a fogolyban. Elérik, hogy állandóan hasson a felügyelet, még akkor is, ha ténykedésében megszakított; hogy a tökéletes hatalom arra irányuljon, hogy fölösleges legyen nyilvánvalóvá tenni gyakorlását; hogy ez az építészeti apparátus olyan gép legyen, amelyben gyakorlójától a független hatalom diktálta viszonyok teremtődnek meg és maradnak fenn; vagyis a hatalom diktálta szituációban tartsák a rabokat, de ennek a szituációnak maguk a rabok legyenek a hordozói. […] a hatalomnak láthatónak és ellenőrizhetetlennek kell lennie. Láthatónak: a rab szüntelenül a szeme előtt látja a központi torony magas sziluettjét, ahonnét kémlelik. Ellenőrizhetetlennek: a fogolynak soha nem szabad tudnia, hogy épp abban a pillanatban nézik-e; de biztosnak kell lennie abban, hogy bármikor nézhető. […] Fontos elrendezés ez, mert automatizálja a hatalmat és megfosztja egyéniségétől. A hatalom alapelve nem egy személyben testesül meg, hanem a testnek, a felületek, fények, tekintetek összehangolt felosztásában; egy olyan elrendezésben, amelynek belső mechanizmusai teremtik meg azt a viszonyt, amely fogva tartja az egyént. A szertartás, a rituálé, a jel, amelyek révén az uralkodó többlethatalma megnyilvánult, itt fölöslegesek. Gépezet biztosítja a szimmetriahiányt, az egyensúly-nélküliséget, a különbséget. Következésképp nem sokat számít, ki gyakorolja a hatalmat.”

A fegyelmezés technológiája azonban nem marad meg ezen intézményeken belül, az ipari technológiákhoz hasonlóan a hatalomgyakorlásnak ez a módja a civil társadalomba is beivódik. A folyamatos hatalomgyakorlásnak ennél hatékonyabb formája nem alakult ki. A technológia fejlődésével kitört e zárt intézményekből és területi korlátok nélkül, a Föld bármely pontján állandó jelenlétre képes. Az eredetileg katonai célra kialakított műholdak felvételeit már akármelyik magánszemély megrendelheti, a rendőrség műholdas felvételek segítségével autók, személyek pontos helyét tudja meghatározni. A mobiltelefonok műhold kapcsolaton keresztül működő helyzet-meghatározó alkatrészeit néhány méteres pontossággal be lehet mérni, a svájci rendőrség él is a lehetőséggel. Az utcákon felszerelt térfigyelő kamerákkal bármely állampolgár közvetlen megfigyelés tárgyává lehet.

A fegyelmezés logikája azonos, adott területen jelenlévők tevékenységét figyelni kell és szükség esetén közbe kell avatkozni. A figyelem lehetőségei kitágultak, korlátlan területen bármely másodpercben lehetséges a megfigyelés és a fegyelmezés.

A rendőrség legfontosabb feladata a közrend fenntartása, a közrend fogalmának tisztázására ugyan az Alkotmánybíróság sem vállalkozott, annyit azonban bizonyosnak tekintettek, hogy a közrend fogalma kapcsolatban áll a közbiztonság fogalmával. A közbiztonság fenntartásának elsődleges – a rendőrség által legkönnyebben hozzáférhető – terepe a közterület. A közterület hatékony ellenőrzésével a közbiztonság színvonala, de legalábbis a polgárok biztonságérzete javítható.

A közbiztonság megőrzésének feladatára a legmodernebb és leghatékonyabb rendszert kell bevezetni, bármelyik pillanatban bárki szem előtt legyen, és senki sem tudhatja, hogy mikor figyelnek éppen őrá, az állandó figyelem az állandó rend biztosítéka; ez a rendszer a börtönök rendszere.

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.