Válogatás az Európai Emberi Jogi Bíróság legújabb határozataiból

AZ EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG
GYÜLEKEZÉSI JOGGAL (11. CIKK)
KAPCSOLATOS HATÁROZATAI

A határozatokat a www.echr.coe.int oldalon találja meg


2008

Éva Molnár v. Magyarország, no. 10346/05
Egy olyan tüntetés rendőrség által történt feloszlatása, amely nem került bejelentésre, és amely esetében nem álltak fenn az azonnali reagálást igazoló speciális körülmények: 11. cikk nem sérült

Patyi és Mások v. Magyarország, no. 5529/05
A Minsizterelnök rezidenciája elé tervezett csendes és békés demonstráció többszöri megtiltása: 11. cikk sérült

Sergey Kuznetsov v. Russia, no. 10877/04
Közigazgatási bírság kiszabása egy bíróságon a korrupció ellen rendezett, engedélyezett és békés összejövetel miatt: 11. cikk sérült


2007

Bukta és Mások v. Magyarország, no. 25691/04
Egy spontán békés tüntetés rendőrség általi feloszlatása az előzetes bejelentés hiánya miatt: 11. cikk sérült

Mkrtchyan v. Armenia, no. 6562/03
Gyülekezések tartására vonatkozó szabályok megszegése miatti törvénytelen közigazgatási bírság kiszabása: 11. cikk sérelme

Çiloğlu and Others v. Turkey, no. 73333/01
Szabadságvesztésüket töltő elítéltek rokonai által heti rendszerességgel több mint 3 éven keresztül egy autóúton tartott ülősztrájk feloszlatása : 11. cikk nem sérült

Bączkowski and Others v. Poland, no. 1543/06
Homofóbia ellen tiltakozó menet és találkozók engedélyezésének törvénytelen megtagadása: 11. cikk sérült

Makhmudov v. Russia, no. 35082/04
Egy demonstráció önkényes megtiltása „terrorista cselekmények várható kitörésére” hivatkozva: 11. cikk sérült

Barankevich v. Russia, no. 10519/03
Kissebbségi egyház számára a közterületen való imádkozás megtiltása: 11. cikk sérült

Galstyan v. Armenia, no. 26986/03
Egy békés tüntetés résztvevőjével szemben közigazgatási elzárás kiszabása: 11. cikk sérült

2006

Öllinger v. Austria, no. 76900/01
Egy megölt SS katonák emlékére tartott összejövetellel szemben tiltakozó, SS katonák által megölt zsidókra emlékező, temetőbe szervezett találkozó megtiltása: 11. cikk sérült

Oya Ataman v. Turkey, no. 74552/01
Előzetes bejelentés nélküli, egy parkban, sűrűn látogatott időben tartott békés demonstráció rendőrség általi erőszakos feloszlatása: 11. cikk sérelme


2005

The United Macedonian Organisation Ilinden and Ivanov v. Bulgaria, no. 44079/98
Politikai gyűlések és események tartásába beavatkozás és a gyülekezési jog biztosítására irányuló pozitív kötelezettség elmulasztása: 11. cikk sérelme

Ivanov and Others v. Bulgaria, no. 46336/99
Politikai gyűlés megtiltása: 11. cikk sérelme

Güneri and Others v. Turkey, nos. 42853/98, 43609/98 and 44291/98
Egy politikai párt képviselőinek egy szükségállapot hatálya alá helyezett területre való belépésének, és ott a lakossággal és civil szervezetekkel való találkozásának megtiltása


2001-2004-ben a Bíróság elé került ügyekben a 11. cikk csak az egyesülési jog kapcsán merült fel


 

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Alkotmánybírósághoz fordultunk és mintabeadvánnyal segítjük az igazságtalanul megbírságolt tüntetőket

Az utóbbi években a rendőrség már-már rutinszerűen szab ki soktízezer forintos bírságokat azokra a tüntetőkre, akik egy spontán demonstráció során az úttesten haladnak. A kezdetektől fogva segítjük azokat a polgárokat, akik hasonló helyzetbe kerültek. Most az Alkotmánybírósággal akarjuk kimondatni: nem sért törvényt az, aki egy spontán tüntetésen az úttesten vonul. Tehát senkit nem lehet azért büntetni, mert másokkal együtt, közterületet igénybe véve, békésen fejezi ki a véleményét.

A Kúria egyetért a TASZ-szal: a terület lezárása még nem jelenti egy tüntetés végét

Vége lehet annak a gyakorlatnak, hogy a rendőrség a TEK-kel közösen lehetetleníti el a tüntetéseket. A Kúria kimondta: védett személy jelenléte, illetve a biztonsága miatt elrendelt területlezárás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a területen nem lehet tartózkodni, vagy akár tüntetni. A rendőrség 2015-ben Angela Merkel látogatása kapcsán egy TEK által elrendelt területlezárásra hivatkozva „függesztett fel” egy Kossuth-téren zajló tüntetést. A közigazgatási bíróság a korlátozást jogszerűnek ítélte, de a Kúria most hatályon kívül helyezte ezt az ítéletet, és új eljárást rendelt el.

Nyertünk! A rendőrség nem tilthat meg egy tüntetést esetleges jövőbeli jogsérelem veszélye miatt

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság mai végzésével helyt adott a TASZ felülvizsgálati kérelmének és hatályon kívül helyezte a devizahitelesek tüntetését megtiltó végzést. A bíróság leszögezte: mások jogainak feltételezett veszélye nem legitim és nem is elegendő indoka egy tüntetés előzetes megtiltásának.