Barion Pixel TASZ | A Képviselői Irodaházra vetített “Szabadság” felirattal buzdítottunk a vasárnapi szavazásra

A Képviselői Irodaházra vetített “Szabadság” felirattal buzdítottunk a vasárnapi szavazásra

Az Országház mellett található Képviselői Irodaházra vetített felirattal buzdítottunk ma mindenkit arra, hogy vegyen részt a vasárnapi szavazáson. Ezzel az akcióval szeretnénk felhívni a figyelmet az állampolgári aktivitás fontosságára.

“Szabadság. Fontosabb mint valaha. Te döntesz.” – üzentük öt nappal az országgyűlési választások előtt a Képviselői Irodaház falán tartott vetítésünkkel. Hisszük, hogy az egészséges demokráciákban a polgárok nem csak ismerik jogaikat, hanem élnek is velük. Nincs demokrácia ott, ahol van szólásszabadság, de senki nem szólal fel a közügyekben; nincs demokrácia ott, ahol van információszabadság, de senkit nem érdekel, hogy a kormányok mire költik a pénzünket. Nincs ez másképp a választójoggal sem. A polgárok akkor tudják számonkérni képviselőiket, akkor van esélyük képviseltetni nézeteiket, érdekeiket a törvényalkotásban, ha élnek ezzel a jogukkal. Azok miatt a fogyatékossággal élő emberek miatt is fontos részt venni a szavazáson, akiket valamilyen okból korlátoznak szavazati joguk gyakorlásában.

Választási Jogi Programunk az elmúlt időszakban valasztasz.hu honlapunkon elérhető eszközeivel abban segítette a polgárokat, hogy kérjék számon a jelölteken ígéreteiket, kérdezzenek, legyenek aktívak és szerezzenek be minden információt annak érdekében, hogy áprilisban tudatos és megfontolt döntést hozhassanak.

A választás előtti akciónk szimbolikus üzenetével egyfajta lezárása az ezt megelőző időszaknak. Egy demokráciában mindannyiunk szava számít, és mindannyiunk szavazatára szükség van. Ahogy a választási eljárás során korábban, ma is arra hívjuk fel a választópolgárokat, hogy éljenek jogaikkal: április 8-án, vasárnap vegyenek részt a szavazáson.

 

Kapronczay Stefánia, a TASZ ügyvezető igazgatójának beszéde

 

Mi a TASZ-nál hiszünk abban, hogy a tudatos állampolgári cselekvés, így a szavazásban való részvétel a szabadság egyik záloga. A választójog gyakorlása annak szimbóluma, hogy az egyén részt vesz a közösség, az ország döntéseinek meghozatalában. A szavazáson választjuk ki azokat a képviselőket, akik az ország, a közösség ügyeiben, a nevünkben döntéseket fognak hozni. A jelöltek versenyeznek a szavazatért. Mivel a jelöltek elsőszámú célja, hogy megválasszák őket, kevésbé motiváltak azok érdekeinek, szempontjainak képviseletére, akiknek nincs ilyen joguk. Éppen ezért a választójog megszerzéséért számos csoport küzdött, aminek során fenyegetéssel és elnyomással kellett szembesülniük.

A nők férfiakkal egyenlő választójogának kivívása az egyik legutóbbi ilyen küzdelem, amiért nők és férfiak, különböző politikai meggyőződésű emberek egyaránt komoly áldozatokat hoztak. Glüklich Vilma volt az első magyar nő, aki egyetemre járhatott, és eközben rengeteg gúnyolodást kellett elviselnie. Az egyik alapítója volt a Feministák Egyesületének, ami a nők választójogáért is harcolt. Békepárti nézetei miatt elvesztette munkáját, és el kellett hagynia az országot az 1920-as években. Slachta Margit volt az első női parlamenti képviselő, aki világ életében hű maradt keresztény elveihez: tiltakozott a zsidók jogfosztása ellen, segítette is az üldözötteket, de később az egyházi iskolák államosítása ellen felszólalt. Letartóztatástól kellett tartania és ezért 1949-ben külföldre menekült. 1872-ben Majoros István terjesztette elő valószínűleg az első európai parlamenti törvényjavaslatot a nők választójogáért. Nézeteit később sem tagadta meg, ez pedig politikai karrierjébe került.

Nekünk, akiknek az általános és egyenlő választójog már adottság, fontos tudni azokról, akik komoly áldozatokat hoztak e jog elnyeréséért. És fontos tudni arról, hogy még most is vannak olyan polgárok, fogyatékos emberek, akiket egy bíróság levizsgáztat, mielőtt eldöntik, hogy meghagyják-e szavazati jogukat. Meggyőződésem, hogy nekik is tartozunk azzal, hogy tudatosan élünk a választójogunkkal: ezért is javasoljuk, hogy április 8-án, vasárnap vegyen részt a szavazáson.

 

Mráz Attila, a TASZ Választási Jogi Programvezetőjének beszéde

 

A TASZ évtizedek óta következetesen dolgozik azért, hogy a polgárok aktívan részt vegyenek a közéletben, és számon kérjék, ellenőrizzék a közhatalom mindenkori birtokosait. Meggyőződésünk, hogy a demokrácia nem egy nap: a részvétel, a számonkérés mindannyiunk joga a választások között is. A demokráciákban azonban a közéleti részvételnek és a közhatalom számonkérésének kiemelkedő alkalmai, pótolhatatlan eszközei a választások. Választási Jogi Programunk ezért a választásokon való aktív részvételhez szükséges jogi és gyakorlati ismereteket kínálja pártszimpátiától függetlenül minden választópolgárnak, és az elmúlt hónapok során is végig arra buzdított: éljünk tudatosan a jogainkkal a választások során.

A választási eljárás persze maga sem egy nap. Hosszú hónapokon át kínál számos lehetőséget mindannyiunk számára, hogy értékeljük eddigi képviselőink munkáját; hogy megismerjük, kritizáljuk a jelöltek, pártok programját és magunk is hozzájáruljunk programjuk alakításához; hogy a számunkra fontos ügyeket a közbeszéd és a nagypolitika látóterébe emeljük. A választási eljárás ugyanakkor nem csak lehetőségeket, hanem sajátos kihívásokat is kínál: meg kell védenünk gyermekeinket az őket kampányeszközzé alacsonyító jelöltek elől, vagy éppen saját személyes adatainkat kell megvédenünk a választópolgárok bizalmával és a rosszul kialakított ajánlási rendszerrel visszaélő jelöltektől. A TASZ mindehhez segítséget kínált többszáz embert elérő képzésein és mindenki számára elérhető honlapján, a valasztasz.hu oldalon is, hogy a választópolgárok felelősen, tudatosan, jogaik és lehetőségeik ismeretében tudjanak minél többen részt venni a választási eljárásban.

Az egészséges demokráciákban azonban a polgárok nem csak ismerik jogaikat, hanem élnek is velük. Nincs demokrácia ott, ahol van szólásszabadság, de senki nem szólal fel a közügyekben; nincs demokrácia ott, ahol van információszabadság, de senkit nem érdekel, hogy a kormányok mire költik a pénzünket. Nincs ez másképp a választójoggal sem. A polgárok akkor tudják számonkérni képviselőiket, akkor van esélyük képviseltetni nézeteiket, érdekeiket a törvényalkotásban, ha élnek ezzel a jogukkal.

A TASZ éppen ezért minden választópolgárt arra buzdít, hogy éljen tudatosan választójogával.

A szavazás minden demokráciában nehéz döntések elé állít számos választópolgárt, hiszen egyetlen jelölt vagy lista nem mindig felel meg minden szempontnak, ami fontos egy választópolgár számára. Ezért ahhoz, hogy a választópolgárok tudatosan élhessenek szavazatukkal, tudniuk kell, hogyan hasznosíthatják a szavazatukat a leghatékonyabban a szerintük legfontosabb célra. A valasztasz.hu oldalon abban segítünk, hogy ki-ki pártszimpátiáitól függetlenül megtudhassa, hogyan működik a választási rendszer, és a rendszer működéséből adódóan hogyan hasznosul a leginkább szavazata, saját politikai meggyőződése fényében. Választási rendszerünket számos kritika éri minden oldalról. Ahhoz azonban nem férhet kétség, hogy mindegyikünknek, akár esélyesebb, akár kevésbé esélyes, akár megjósolhatatlan esélyű jelöltekkel szimpatizálunk, a választási rendszer lehetőséget ad arra, hogy szavazatunkkal hozzájáruljunk az eredményhez. Egy demokráciában mindannyiunk szava számít, és mindannyiunk szavazatára szükség van. Ahogy tehát a választási eljárás során korábban, ma is arra hívjuk fel a választópolgárokat, hogy éljenek jogaikkal: április 8-án, vasárnap vegyenek részt a szavazáson.

 

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.