A polgármester érzéketlen a jogsérelemre

Kormánypárt országgyűlési képviselőjelöltjének fővédnökségével szervezni farsangi karnevált a gyerekeknek, kormánypárti önkormányzat által fenntartott óvoda vezetőjeként a részvétel mellett dönteni és ezzel kötelezni az óvodapedagógusokat a részvételre, a szülőket pedig olyan választás elé állítani, hogy vagy elkísérik gyerekeiket a rendezvényre, vagy a gyerekük sem mehet oda, ahová a társai igen – mindez igen látványos példája az egyre inkább eluralkodó ideológiai elkötelezettségnek, politikai szervilizmusnak és soft kényszernek. Az eset történetesen Miskolcon esett meg. A TASZ mind a lelkiismereti szabadság, mind a köznevelés pártpolitikai semlegességének sérelmét észrevételezte: közérdekű bejelentést tettünk az önkormányzatnál. A kormánypárti polgármester válasza sajnos inkább megerősíti a fenti véleményünket.

A válaszból az derül ki, hogy az önkormányzat meglehetősen érzéketlen a lelkiismereti szabadság és a köznevelési intézmények pártpolitikai semlegességének követelménye iránt. A polgármester a „szükségszerűséggel” érvel, ám ezzel túl gyorsan menti fel az intézményvezetőt. Ha elfogadjuk azt, hogy egy nagy létszámú rendezvényen az óvoda alkalmazásában álló pedagógusok száma nem elegendő a gyerekek felügyeletére, akkor a kérdés az, hogy vajon más, nagy létszámú események esetén az óvodavezető hogyan oldja meg a problémát szülői segítség nélkül, és ha nem megoldható a felügyelet, akkor miért döntött a részvétel mellett egyáltalán. Továbbá, ha a rendezvényen való részvétel csak szülői segítséggel oldható meg, akkor ez miért nem önkéntes alapon történik, és miért vannak eltiltva a részvételtől azok a gyerekek, akiknek szülei nem tudnak besegíteni az óvodának. Az óvodapedagógusok kötelező részvételét érintő észrevételre a polgármester nem említi.
A pártpolitikai semlegességet feszegető észrevételt azzal üti el a válaszlevél, hogy rámutat: a választási kampány csak egy héttel később kezdődött el. Ez tény – bár a polgármester annak ellenére hivatkozik a választási eljárási törvény szabályaira, hogy ő maga állítja azt, hogy a rendezvény nem volt választási esemény. Továbbá, ha igaz is, hogy a kampány még nem is kezdődött, az is igaz, hogy a képviselőjelölt az előző években nem védnökölt hasonló rendezvényt, hogy tendenciózus volt a meghívott intézmények kiválasztása, és hogy maga a képviselőjelölt végig sürgött-forgott a gyerekek és szüleik közt a rendezvényen. Mindezt azonban a polgármester nem értékelte „párttal, vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai tevékenységnek” – így valóban könnyen figyelmen kívül lehetett hagyni azt, hogy a pártpolitikai semlegesség munkaidőben való megtartását előíró köznevelési törvény nemcsak a kampányidőszakra vonatkozik.
A polgármester válaszát mindezekre tekintettel nem tartjuk kielégítőnek, és nem fogadjuk el.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A szabadságjogok és a költségvetés

A TASZ számára axióma: a klasszikus szabadságjogok érvényesülése a nemzetgazdaság adta kereteken belül minden máshoz képest elsőbbséget kell, hogy élvezzen. A nyugati világban az államok elköteleződnek az alapjogok védelmének eszméje mellett, ebből pedig az következik, hogy nemcsak elismerik az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, hanem azok tiszteletben tartása és védelme az elsőrendű kötelességük. Minden kormányzati intézkedésnek vagy ezen elsőrendű kötelességet kell szolgálnia, vagy pedig az egyéb célú kormányzati intézkedések ezen kötelezettség adta kereteken belül, ezek teljesítését követően elfogadhatók. A kormányzás mikéntjének megválasztásában a kormányzatnak nagy szabadsága van, úgy azonban nem kormányozhat, hogy azzal az alapvető jogokat megsérti vagy nem tesz megfelelő intézkedéseket az alapvető jogok védelme, érvényesülésük előmozdítása érdekében.

Az Alkotmánybíróság gonosz áprilisi tréfája

Az Alkotmánybíróság tegnap elutasította az Alapvető Jogok Biztosának a polgári törvénykönyv gondnoksági szabályait kifogásoló indítványát. Az ombudsman tudományos és emberi jogi érvekkel alátámasztott beadványát a bíróság paternalisztikus érveléssel söpörte le az asztalról. A cselekvőképesség teljes korlátozásának eltörlése hazai és nemzetközi szakmai és civil konszenzusra támaszkodik, nemzetközi szerződés kötelezi rá hazánkat. Ez az AB-nak kevés volt. 

A ráncfelvarrás sem teszi legitimmé az új választási rendszert

Az Országgyűlés tegnap sürgős eljárásban fogadta el a főváros önkormányzati választási rendszerének átrajzolását, mindössze négy hónappal a választások előtt, az ellenzéki erők egyhangú ellenállásával szemben. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a Magyar Helsinki Bizottság és az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet az alkotmányosság elveivel és a nemzetközi normákkal összeegyeztethetetlennek tartja a fővárosi önkormányzati képviseleti rendszer átrajzolását, a törvényt kozmetikázó újabb javaslatokkal együtt is. Ezért megkérdőjelezhető az őszi önkormányzati választás legitimitása is, amit a most megszavazott szabályok alapján bonyolítanak majd le. A három szervezet részletes állásfoglalását eljuttatta a Velencei Bizottsághoz és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez (EBESZ) is.