A polgármester érzéketlen a jogsérelemre

Kormánypárt országgyűlési képviselőjelöltjének fővédnökségével szervezni farsangi karnevált a gyerekeknek, kormánypárti önkormányzat által fenntartott óvoda vezetőjeként a részvétel mellett dönteni és ezzel kötelezni az óvodapedagógusokat a részvételre, a szülőket pedig olyan választás elé állítani, hogy vagy elkísérik gyerekeiket a rendezvényre, vagy a gyerekük sem mehet oda, ahová a társai igen – mindez igen látványos példája az egyre inkább eluralkodó ideológiai elkötelezettségnek, politikai szervilizmusnak és soft kényszernek. Az eset történetesen Miskolcon esett meg. A TASZ mind a lelkiismereti szabadság, mind a köznevelés pártpolitikai semlegességének sérelmét észrevételezte: közérdekű bejelentést tettünk az önkormányzatnál. A kormánypárti polgármester válasza sajnos inkább megerősíti a fenti véleményünket.

A válaszból az derül ki, hogy az önkormányzat meglehetősen érzéketlen a lelkiismereti szabadság és a köznevelési intézmények pártpolitikai semlegességének követelménye iránt. A polgármester a „szükségszerűséggel” érvel, ám ezzel túl gyorsan menti fel az intézményvezetőt. Ha elfogadjuk azt, hogy egy nagy létszámú rendezvényen az óvoda alkalmazásában álló pedagógusok száma nem elegendő a gyerekek felügyeletére, akkor a kérdés az, hogy vajon más, nagy létszámú események esetén az óvodavezető hogyan oldja meg a problémát szülői segítség nélkül, és ha nem megoldható a felügyelet, akkor miért döntött a részvétel mellett egyáltalán. Továbbá, ha a rendezvényen való részvétel csak szülői segítséggel oldható meg, akkor ez miért nem önkéntes alapon történik, és miért vannak eltiltva a részvételtől azok a gyerekek, akiknek szülei nem tudnak besegíteni az óvodának. Az óvodapedagógusok kötelező részvételét érintő észrevételre a polgármester nem említi.
A pártpolitikai semlegességet feszegető észrevételt azzal üti el a válaszlevél, hogy rámutat: a választási kampány csak egy héttel később kezdődött el. Ez tény – bár a polgármester annak ellenére hivatkozik a választási eljárási törvény szabályaira, hogy ő maga állítja azt, hogy a rendezvény nem volt választási esemény. Továbbá, ha igaz is, hogy a kampány még nem is kezdődött, az is igaz, hogy a képviselőjelölt az előző években nem védnökölt hasonló rendezvényt, hogy tendenciózus volt a meghívott intézmények kiválasztása, és hogy maga a képviselőjelölt végig sürgött-forgott a gyerekek és szüleik közt a rendezvényen. Mindezt azonban a polgármester nem értékelte „párttal, vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai tevékenységnek” – így valóban könnyen figyelmen kívül lehetett hagyni azt, hogy a pártpolitikai semlegesség munkaidőben való megtartását előíró köznevelési törvény nemcsak a kampányidőszakra vonatkozik.
A polgármester válaszát mindezekre tekintettel nem tartjuk kielégítőnek, és nem fogadjuk el.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Miért nem lesz idén kampány?

A TASZ más jogvédő szervezetekkel közösen már korábban beszámolt róla, hogy a köztéri kampányolást rendező szabályozás átalakítása hogyan szűkíti azokat a felületeket, amelyeken politikai hirdetés helyezhető el. Az ezt követő fővárosi önkormányzati rendelet következtében pedig az idei kampányban gyakorlatilag nem lesz lehetőség ingyenesen vagy olcsón választási plakátokat elhelyezni.

Elemzésünk az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/714. számú törvényjavaslatról


A T/714. sz. törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) átfogó jelleggel módosítaná az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvényt (a továbbiakban: Kkttv.) és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) számos rendelkezését. A Javaslat számos ponton indokolatlanul szűkíti a politikai szabadságjogok gyakorlásának lehetőségeit a választási eljárás során, sok helyütt törvényi szinten lerontva a szabadság- és demokráciabarát bírósági gyakorlatot, aláásva a szabad és tisztességes választások garanciáit.

Pereljen a választójogáért! Gondnokság alá helyezett polgároknak jogsegélyt nyújtunk

A TASZ ingyenes jogsegélyt és jogi képviseletet ajánl olyan gondnokság alá helyezett, választójogukban korlátozott személyeknek, akik választójogukkal élni kívánnak.