Barion Pixel TASZ | A rendőrség, mint arctalan tömeg

A rendőrség, mint arctalan tömeg

A TASZ a mai napon az alábbi nyilatkozatban kritizálja az adatvédelmi biztos friss állásfoglalását, mely szerint a rendőrökről készült felvételeket hozzájárulásuk nélkül nem lehet közzétenni a médiában.

NYILATKOZAT

AZONNAL KÖZÖLHETŐ!

Budapest, 2007. október 31.

16.00h

A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet (TASZ) megdöbbenéssel értesült Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos állásfoglalásáról, melyet a biztos az Országos Rendőrfőkapitányság kezdeményezésére adott ki. A Biztos álláspontja szerint ”Az intézkedő rendőr nem tekinthető közszereplőnek, intézkedése pedig nem minősül közszereplésnek”. Véleménye szerint az intézkedő rendőrökról készült felvételek a rendőrök hozzájárulása nélkül nem tehetők közzé.

A TASZ szerint ez az értelmezés, amellett, hogy téves, ismét rávilágít arra a tényre, hogy szükség lenne a közszereplő fogalmának világos definiálására. Az intézkedő rendőrök esetében valójában nem közszereplői mivoltuk a lényeges kérdés, hanem az, hogy munkájuk során, az intézkedések foganatosításakor közhatalmat gyakorolnak, és ebbéli minőségükben eljárva személyes adataik – így képmásuk is – közérdekből nyilvános adatnak számít. A rend őrei magánemberként valóban nagyobb védelmet élveznek a nyilvánosság előtt, mint például a politikusok, a polgárokkal szembeni intézkedésük során azonban nem rendelkezhetnek a közhatalmat nem gyakorló átlagemberéhez hasonló magánszféra-védelemmel. Mint azt az Alkotmánybíróság 54/2000. sz. határozatában kimondta:

"Intézkedésük alkalmával a hatóság tagjai nyilvánosan, az állam képviselőiként lépnek fel. A hatóság tagjainak intézkedési jogosultságát egyenruhájuk vagy igazolványuk igazolja. Az egyenruhát viselő hivatásos és szerződéses állomány tagjai azonban tevékenységüket nem arctalan tömegként, hanem közhatalom gyakorlására felruházott tisztviselőként végzik, akiknek egyedi azonosíthatósága alapozza meg esetleges személyes felelősségre vonásuk lehetőségét."

Az, hogy a közhatalmat, a legális állami erőszakmonopóliumot gyakorló rendőr az intézkedése közben fizikai valójában hogy néz ki, a TASZ álláspontja szerint iskolapéldája a közérdekből nyilvános adat fogalmának, melyről az adatvédelmi törvény a következőket mondja:

"19.§ (4) Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az (1) bekezdésben meghatározott szervek feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő személyes adata. Ezen adatok megismerésére e törvénynek a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni."

A TASZ szerint az állami erőszakszervezetek transzparens és elszámoltatható tevékenysége egyúttal fontos jogállami garancia, és az állampolgári bizalom záloga. A közhatalom átlátható működését az érdemi, nyilvános politikai diskurzus előfeltételének tartjuk.

A TASZ úgy véli, a 2006. október 23-i események egyik legfontosabb tanúsága éppen az: ha az állam erőszak-monopóliumát beazonosíthatatlan és ezért számonkérhetetlen személyek gyakorolják, úgy ez a jogtiprás előtt nyitja meg az utat.

Kérjük, a rendelkezésére álló eszközökkel tegye lehetővé, hogy a nyilvánosság az ügyről tudomást szerezhessen.

További kérdés esetén kérjük hívja a TASZ-t a 209-0046-os telefonszámon.

Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos állásfoglalása:

 

 

 

 

 

 

 

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.