A Strasbourg-i bírósághoz fordultunk otthonszülés ügyben

Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult egy édesanya, mert a magyar állam megsérti magánélethez fűződő jogát úgy, hogy nem biztosítja az otthonszülés feltételeit, és a bábákat szabálysértéssel sújtja.

Magyarországon az intézeten kívüli tervezett (otthon) szülés szabályai kidolgozatlanok. Bár a szülőket semmi sem korlátozza abban, hogy maguk válasszák meg gyermekük világra hozatalának helyszínét, de semmi sem szabályozza ennek sem tárgyi, sem alanyi feltételeit. A közreműködő szakemberek, bábák pedig minden egyes esetben szabálysértést követnek el, s a hatóságok több esetben mondvacsinált ürüggyel büntetőeljárás indítanak. Az otthon született gyermekek anyakönyvezése is sokszor nehézségekbe ütközik.

A magyar törvénnyel kihirdetett Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. Cikke minden aláíró tagállam polgára számára biztosítja azt, hogy a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák. Az állam hosszú évek alkotmányos mulasztásával megsértette az édesanya ezen jogát, aki a TASZ ügyvédjének segítségével a Strasbourg-i bírósághoz fordult. A Bíróság a magyar Kormány válaszát a beadványra május végig várja.


A TASZ évek óta részt vesz a szabályozásról szóló különféle egyeztetéseken, melyeknek érdemi eredménye eddig nem igen volt. Ugyan a tavalyi év végén az egészségügyi törvénybe felhatalmazó rendelkezés került arról, hogy a Kormány rendeletben megalkotja az intézeten kívüli szülés szabályait és feltételeit, a rendelet tervezetére még várunk. Korábban az Alkotmánybírósághoz írt beadványban kértük a bírákat, hogy állapítsák meg az alkotmányos mulasztást az önrendelkezési jog, a hátrányos megkülönböztetés tilalma és a jogbiztonság elvének sérelme miatt. A TASZ azt indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság kötelezze az Országgyűlést és a Kormányt a szabályozás megalkotására.

A beadvány szöveg megismerhető itt.


Tekintse meg az otthonszüléssel kapcsolatos tényekről és hiedelmekről készült videónkat:

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Védőoltás 1x1

Kérdések és válaszok az életkorhoz kötötten kötelező védőoltásokról.

Miniszteri abszurd

A Társaság Szabadságjogokért megdöbbenéssel tapasztalja, hogy az Egészségügyi Minisztérium az intézeten kívüli szülés ügyében a jogalkotási folyamat megrekedéséért a TASZ-t teszi felelőssé.

Lesz-e abortuszszigorítás? – az alkotmányozás egészére jellemző problémák a magzati élet védelme körül

Tavaly, az új alkotmány szövegével kapcsolatos első hírek egyike az élethez való jognak a magzatra való kiterjesztéséről szólt. A parlamentnek benyújtott javaslat a magzati életet megillető védelemről szól. Az alkotmányozási folyamat átláthatatlansága és a valós társadalmi vita hiánya azonban nem teszi lehetővé, hogy tisztán lássunk e kérdésben. A TASZ a Patent Egyesülettel közös sajtóközleményt adott ki tegnap.