A szegregációra feljogosító rendelettervezet az állam világnézeti semlegességét is sérti

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) véleményezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) készülő rendelettervezetét, amely a szegregáció lehetőségét teremti meg. A Minisztériumnak megküldött álláspontunk szerint a világnézeti meggyőződésen alapuló szegregáció három okból is jogellenes: sérti az állam világnézeti semlegességét; alapjogok gyakorlása illetve alkotmányos értékek érvényre juttatása érdekében szükségtelen, valamint nem biztosítható az önkéntessége.

A Roma Sajtóközpont (RSK) birtokába jutott rendelettervezet arról tanúskodik, hogy az EMMI részletesen szabályozná, és ezzel legitimálná a szegregált osztályokat. A szegregációt a rendelettervezet névleg azzal és akkor igazolná, ha a szülők, gyermekek világnézeti meggyőződésük miatt önként választanák a szegregált osztályokat. Például – ahogy arra már van közismert példa – az iskolák szegregált osztályt hozhatnának létre és tarthatnának fenn, ha a gyermekek ott görög-katolikus oktatásban részesülnek – akkor is, ha ennek az az ára, hogy az osztály összes tanulója roma.

A rendelettervezet állítólagos célja a lelkiismereti szabadság biztosítása. A TASZ álláspontja szerint azonban ez a cél nem igazolja a szegregált állami oktatást-nevelést, ezért a rendelettervezetben előkészített szegregáció alkotmányellenes, legalább három okból:

1. Az államnak nincs sem kötelessége, sem joga világnézeti meggyőződésen alapuló oktatást biztosítani az állami oktatás-nevelés keretein belül. Az állam csak úgy őrizheti meg világnézeti semlegességét, ha világnézetileg semleges oktatást kínál a saját fenntartású köznevelési intézményeiben. A rendelettervezet tehát eleve illegitim cél eszközének használná a szegregációt.

2. A világnézetileg elkötelezett oktatáshoz semmi szükség szegregált osztályokra. A görög-katolikus biológia órán – reméljük – ugyanazt tanulnák a gyermekek, mint a világnézetileg semleges biológia órán. A köznevelés törvényes céljai csak az együttnevelésben biztosíthatók, az elkülönült nevelés-oktatás pedig fölösleges ehhez.

3. Mivel a nehéz körülmények között élő szülők és gyermekeik kiszolgáltatott helyzetben vannak, nem biztosítható, hogy a szülők, gyermekek valóban önkéntesen, vallási meggyőződésük miatt kérnék a világnézeti meggyőződésen alapuló nevelést az állami intézményekben. Választásuk ezért nem tekinthető lelkiismereti szabadságuk gyakorlásának, és így nem is teheti jogszerűvé az elkülönített oktatást-nevelést.

Részletes álláspontunkat itt találja.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A szabadságjogok és a költségvetés

A TASZ számára axióma: a klasszikus szabadságjogok érvényesülése a nemzetgazdaság adta kereteken belül minden máshoz képest elsőbbséget kell, hogy élvezzen. A nyugati világban az államok elköteleződnek az alapjogok védelmének eszméje mellett, ebből pedig az következik, hogy nemcsak elismerik az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, hanem azok tiszteletben tartása és védelme az elsőrendű kötelességük. Minden kormányzati intézkedésnek vagy ezen elsőrendű kötelességet kell szolgálnia, vagy pedig az egyéb célú kormányzati intézkedések ezen kötelezettség adta kereteken belül, ezek teljesítését követően elfogadhatók. A kormányzás mikéntjének megválasztásában a kormányzatnak nagy szabadsága van, úgy azonban nem kormányozhat, hogy azzal az alapvető jogokat megsérti vagy nem tesz megfelelő intézkedéseket az alapvető jogok védelme, érvényesülésük előmozdítása érdekében.

A kormány bosszújára nemcsak a szegregált roma gyerekek faragnak rá, de ők különösen

Visszaküldenék az iskolapadba a nagykorút, aki évekkel korábban azért indított pert, mert megalázóan bánt vele a tanár? Ilyen abszurd helyzeteket is szülhet a köznevelési törvény tervezett módosítása.

Új NAT: így ellenállhatsz

Épp egy hete tették közzé az új Nemzeti Alaptantervet (NAT), amelyről azóta számtalan szakértő, volt vagy jelenlegi pedagógus írt alapos és lesújtó kritikát. Amiről kevesebb szó esett: hogyan menekülhet, aki nem ért egyet az új NAT múlt századi előírásaival?