A szegregációra feljogosító rendelettervezet az állam világnézeti semlegességét is sérti

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) véleményezte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) készülő rendelettervezetét, amely a szegregáció lehetőségét teremti meg. A Minisztériumnak megküldött álláspontunk szerint a világnézeti meggyőződésen alapuló szegregáció három okból is jogellenes: sérti az állam világnézeti semlegességét; alapjogok gyakorlása illetve alkotmányos értékek érvényre juttatása érdekében szükségtelen, valamint nem biztosítható az önkéntessége.

A Roma Sajtóközpont (RSK) birtokába jutott rendelettervezet arról tanúskodik, hogy az EMMI részletesen szabályozná, és ezzel legitimálná a szegregált osztályokat. A szegregációt a rendelettervezet névleg azzal és akkor igazolná, ha a szülők, gyermekek világnézeti meggyőződésük miatt önként választanák a szegregált osztályokat. Például – ahogy arra már van közismert példa – az iskolák szegregált osztályt hozhatnának létre és tarthatnának fenn, ha a gyermekek ott görög-katolikus oktatásban részesülnek – akkor is, ha ennek az az ára, hogy az osztály összes tanulója roma.

A rendelettervezet állítólagos célja a lelkiismereti szabadság biztosítása. A TASZ álláspontja szerint azonban ez a cél nem igazolja a szegregált állami oktatást-nevelést, ezért a rendelettervezetben előkészített szegregáció alkotmányellenes, legalább három okból:

1. Az államnak nincs sem kötelessége, sem joga világnézeti meggyőződésen alapuló oktatást biztosítani az állami oktatás-nevelés keretein belül. Az állam csak úgy őrizheti meg világnézeti semlegességét, ha világnézetileg semleges oktatást kínál a saját fenntartású köznevelési intézményeiben. A rendelettervezet tehát eleve illegitim cél eszközének használná a szegregációt.

2. A világnézetileg elkötelezett oktatáshoz semmi szükség szegregált osztályokra. A görög-katolikus biológia órán – reméljük – ugyanazt tanulnák a gyermekek, mint a világnézetileg semleges biológia órán. A köznevelés törvényes céljai csak az együttnevelésben biztosíthatók, az elkülönült nevelés-oktatás pedig fölösleges ehhez.

3. Mivel a nehéz körülmények között élő szülők és gyermekeik kiszolgáltatott helyzetben vannak, nem biztosítható, hogy a szülők, gyermekek valóban önkéntesen, vallási meggyőződésük miatt kérnék a világnézeti meggyőződésen alapuló nevelést az állami intézményekben. Választásuk ezért nem tekinthető lelkiismereti szabadságuk gyakorlásának, és így nem is teheti jogszerűvé az elkülönített oktatást-nevelést.

Részletes álláspontunkat itt találja.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A kormány bosszújára nemcsak a szegregált roma gyerekek faragnak rá, de ők különösen

Visszaküldenék az iskolapadba a nagykorút, aki évekkel korábban azért indított pert, mert megalázóan bánt vele a tanár? Ilyen abszurd helyzeteket is szülhet a köznevelési törvény tervezett módosítása.

A szabadságjogok és a költségvetés

A TASZ számára axióma: a klasszikus szabadságjogok érvényesülése a nemzetgazdaság adta kereteken belül minden máshoz képest elsőbbséget kell, hogy élvezzen. A nyugati világban az államok elköteleződnek az alapjogok védelmének eszméje mellett, ebből pedig az következik, hogy nemcsak elismerik az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, hanem azok tiszteletben tartása és védelme az elsőrendű kötelességük. Minden kormányzati intézkedésnek vagy ezen elsőrendű kötelességet kell szolgálnia, vagy pedig az egyéb célú kormányzati intézkedések ezen kötelezettség adta kereteken belül, ezek teljesítését követően elfogadhatók. A kormányzás mikéntjének megválasztásában a kormányzatnak nagy szabadsága van, úgy azonban nem kormányozhat, hogy azzal az alapvető jogokat megsérti vagy nem tesz megfelelő intézkedéseket az alapvető jogok védelme, érvényesülésük előmozdítása érdekében.

A TASZ jogi álláspontja az iskolanyitásról - 2021.04.18.

A kormány elsődleges feladata a jelenlegi járványhelyzetben, hogy a lehető legtöbbet tegyen az emberek életének védelme, egészségük megőrzése érdekében. Ezért kapta különleges jogalkotói felhatalmazását is, amely gyors és hatékony jogalkotást tesz lehetővé. A védelmi intézkedésekkel bevezetett jelenlegi jogkorlátozások alapja és középpontja tehát az emberi élet mint legfőbb érték védelme. Az iskolák nyitásáról szóló döntés meghozatalakor azonban az életvédelem mellett olyan tényezőket is figyelembe kell venni, amelyek nem azonnal vagy rövidtávon, hanem közép- vagy hosszútávon jelentkeznek és eredményeznek esetleg jelentős hátrányt egyes társadalmi csoportok helyzete vagy a gazdaság működése szempontjából. Ebben az állásfoglalásunkban összefoglaljuk, hogy az iskolák felelős újranyitásához mely szempontokat kellene figyelembe venni, és ezek alapján milyen feltételek mentén hozható meg felelősen az iskolanyitásról szóló döntés.