Az adatvédelmi biztos ajánlása az anonim HIV tesztről

Az adatvédelmi biztos ma kibocsátott ajánlásában felszólítja az országban működő HIV szűrőállomásokat, hogy fokozott figyelmet fordítsanak az ingyenes és anonim HIV tesztek törvényes keretek közötti biztosítására: a vizsgálatra jelentkezőket az anonim lehetőségről minden esetben tájékoztatni kell, és az anonimitást a vizsgálat kezdetétől az eredmény kiadásáig garantálni kell. A vérminta visszakereshetősége érdekében nem alkalmazhatók személyes adatok, így például TAJ szám, születési dátum, vagy a személyi igazolvány száma. Az ajánlás kibocsátását több megyei ÁNTSZ-t érintő helyszíni vizsgálat előzte meg, a vizsgálatok egy részét a TASZ munkatársai végezték.

Kapcsolódó anyagok: 1454h4.pdf

Megosztás

Kapcsolódó hírek

HIV/AIDS prevenció a középiskolákban – Magyarország 2011

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 2009 év végén azzal a céllal kereste meg e-mailben az ország összes középiskoláját, hogy az egészségnevelés programjukról és azon belül a HIV/AIDS prevencióról felmérést készíthessünk. A megkeresésre, sajnos, minimális válasz érkezett (19 intézmény) ezért úgy döntöttünk, hogy a kérdéssort újra feltesszük, immár rétegzett mintavétellel kiválasztott 50 középiskolának.

A Nemzeti AIDS Bizottság nem tölti be feladatát - nyílt levél az egészségügyi miniszternek

Medgyaszai Melinda szakállamtitkár, a Nemzeti AIDS Bizottság elnöke interjút adott a Magyar Narancsnak a Nemzeti AIDS Stratégia kudarcáról és a magyarországi HIV/AIDS prevenció alakulásáról.

TASZ álláspont EMMI rendelet tervezetről

Véleményeztük az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésével foglalkozó EMMI rendelet tervezetét.