Barion Pixel TASZ | Az Egészségügyi Minisztérium sem ad ki adatokat

Az Egészségügyi Minisztérium sem ad ki adatokat

A TASZ beperelte az Egészségügyi Minisztérium Népegészségügyi Főosztályát és a Nemzeti AIDS Bizottságot (NAB), mert másfél hónap után sem voltak hajlandóak közérdekű adatkérésünket teljesíteni.

A TASZ a hazai HIV/AIDS elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdéseket intézett az Egészségügyi Minisztérium két illetékesnek tűnő részlegéhez, a Nemzeti AIDS Bizottsághoz és a Népegészségügyi Főosztályhoz. Szerettük volna megtudni többek között, hogy mi is pontosan a NAB, kik a tagjai, mi alapján működik, és mi a szerepe a HIV/AIDS elleni harcban, továbbá hogy 2004-ben mekkora összeg állt e célból rendelkezésre, és ezt mire fordította a minisztérium. Tájékozódni kívántunk a pályáztatási, elszámoltatási és értékelő rendszerről, másolatot kértünk a 2004-ben kötött szerződésekről, és érdeklődtünk a 2005-ös cselekvési tervről is.

A Nemzeti AIDS Bizottság semmilyen érdemi válaszra nem méltatott minket, a Népegészségügyi Főosztály pedig az adatvédelmi törvényben megszabott határidőt túllépve csupán egyes kérdéseinkre válaszolt, szerződés- vagy pályázatmásolatokat viszont nem küldött – üzleti titokra hivatkozva.

Újabb levelünkben felhívtuk a címzettek figyelmét, hogy a Polgári Törvénykönyv szerint:

"81.§ (3) Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. (…)"

A két címzettől 2005. június 28-án közös válaszlevelet kaptunk – a NAB-tól ez volt a legelső reakció -, melyben arra hivatkozva, hogy az általunk feltett kérdések és megfogalmazott kérések "olyan jellegűek, amelyek tekintetében további alapos egyeztetések szükségessége merült fel", még 15 nap haladékot kértek az adatok kiadása végett.

Lévén, hogy kérdéseink döntő többségénél a válasz egyszerű fénymásolást (szerződések), igen/nem választ (van-e a NAB-nak szervezeti és működési szabályzata?; készült-e előzetes helyzetfelmérés a Nemzeti AIDS Stratégia kidolgozása előtt?), vagy felsorolást (kik a NAB tagjai?) igényelt volna, a haladékkérést nem tudtuk elfogadni, és keresetet nyújtottunk be, kérve a bíróságot, hogy soron kívül eljárva kötelezze az alpereseket a kért közérdekű adatok kiadására.

Aggasztónak tartjuk, hogy miközben hazánk keleti határainál tombol a HIV járvány, a minisztérium két hónap alatt sem képes a hatékonyság és az átláthatóság szempontjából alapvető információkat kinyomozni. Megjegyzendő továbbá, hogy az illetékesek a saját maguk által szabott +15 napos határidő elteltével sem juttattak el semmilyen választ a TASZ-hoz. Kapcsolódó anyagok:

A TASZ NAB-hoz intézett közérdekű adatkérő levele

A TASZ NAB-hoz intézett ismételt adatkérő levele

A TASZ-nak az EüM Népegészségügyi Főosztályához intézett közérdekű adatkérő levele

A Népegészségügyi Főosztály részleges és késedelmes válasza

A TASZ Népegészsgügyi Főosztályhoz intézett ismételt adatkérő levele

A NAB és a Népegészségügyi Főosztály közös válaszlevele

A TASZ-nak a NAB és a Népegészségügyi Főosztály ellen benyújtott keresete

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.