Az együttélés csapdái: ötvenöt helyi szociális rendeletet támadtunk meg

Elterjedt gyakorlat, hogy a helyi önkormányzatok annak fejében adnak különböző szociális támogatásokat, hogy kikötik: az igénylőnek legyen tiszta az udvara, rendes a háza. Pedig erre 2015 óta nincs törvényi felhatalmazás. Egészen abszurd részletszabályokat is találtunk. Az illetékes kormányhivatalokhoz fordultunk.

Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye önkormányzati szociális rendeleteit vizsgáltuk meg, összesen ötvenöt település esetében találtunk álláspontunk szerint jogsértő szabályokat. Ezért külön-külön beadványokban felkértük az illetékes megyei kormányhivatalokat, hogy indítsák meg a törvényességi felügyeleti eljárásokat.

A rendszeres és a rendkívüli települési támogatás, valamint az aktív korúak ellátása mind a Szociális törvényben meghatározott, szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások. A beadványainkban olyan helyi önkormányzati rendeleteket gyűjtöttünk össze, amelyek az ellátások igénylésének feltételei között a kérelmező „rendezett lakókörülményeit” követelik meg.

Ezen ellátások „rendezett lakókörnyezet” fenntartásához kötése álláspontunk szerint közvetlenül sértik a Szociális törvény egyes rendelkezéseit, továbbá a szabályozással érintettek emberi méltósághoz, szociális biztonsághoz, magánélethez való jogát és ezekkel összefüggésben az egyenlő bánásmódhoz való jogot. A szociális törvény korábban - szerintünk alkotmányellenesen - felhatalmazta az önkormányzatokat ilyen szabályok alkotására, de 2015-ben a felhatalmazást kivették a törvényből.

Úgy tűnik azonban, hogy az önkormányzatok ennek ellenére folytatják a korábbi gyakorlatot és felhatalmazó rendelkezések hiányában is elfogadnak rendezett lakókörülményekre vonatkozó követelményeket, holott a Kúria is kimondta már, hogy nem lehet szociális támogatás feltételévé tenni nem szociális szempontokat.

Márpedig a lakókörnyezet rendezettsége egyértelműen nem szociális rászorultságot tükröző feltétel, éppen ellenkezőleg, jellemzően a jobbmódú embereknek rendezett a lakókörnyezete. Teljesen egyértelmű, hogy a szabályozás a céljával ellentétes hatást vált ki: a települési támogatás megvonása kifejezetten rontja annak esélyét, hogy az érintettek lakókörnyezete rendezett legyen. .

A vizsgált rendeletek között egészen abszurd, magánszférát sértő szabályozásokat is találtunk, például van olyan rendelet, amely szerint a szociális ellátás feltétele a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása, higiéniájának biztosítása, a vizes helyiség, WC rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése. Máshol a jegyző ellenőrizheti, hogy nincs-e nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik-e szét az udvaron a trágyalé. Megint máshol a szociális juttatásra csak akkor jogosult az igénylő, ha a lakás padlózatát, falazatát folyamatosan tisztán tartja, takarítja, szükség esetén meszeli”, illetve ha biztosítja az ingatlanban lakó összes személy vonatkozásában a személyi higiéniát rendszeres tisztálkodás által, valamint a személyi ruházat folyamatos napi szintű tisztántartását és tiszta helyen való tárolását.

Bízunk benne, hogy az illetékes kormányhivatalok – a beadványaink nyomán – megállapítják a törvénysértést és felhívják az érintett önkormányzatokat, hogy helyezzék hatályon kívül a vonatkozó szabályokat. Amennyiben a képviselő-testület annak nem tesz eleget, a kormányhivatal a rendeletek megjelölt rendelkezéseit megtámadhatja a Kúria előtt.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Megnyertük Magyarország legnagyobb antidiszkriminációs perét Miskolc önkormányzata ellen

Elsőfokon pert nyertünk a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodával (NEKI) a Miskolci Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatallal és a Miskolci Önkormányzati Rendészettel szemben, amit a városvezetés szegény- és cigányellenes intézkedései miatt indítottunk.

Bárddal mentek neki a gyermekvédelmi rendszernek II.

2016. január 1-jétől egyesítik a családsegítő központokat és a gyermekjóléti szolgáltatókat. A pár hete hatályba lépett, teljesen új gyermekvédelmi alapellátási rendszer a szegénységben élő családoknak az életét jelentősen befolyásolja, tehát érdemes áttekinteni, mire számíthatunk. Blogsorozatunk első része az összevonási koncepció elvi lehetőségeit, második része pedig a megvalósult jogszabálymódosítások révén létrejött új rendszert vázolja.

Az új kormánypárti  törvényjavaslat indokolatlanul szétszakíthat családokat

A gyermekek védelme és biztonsága érdekében kormánypárti képviselők olyan törvénymódosítást terjesztettek elő, amely nem alkalmas a súlyosan veszélyeztetett gyermekek tragédiáinak megelőzésére, ugyanakkor tömegesen vezethet családok indokolatlan szétszakításához. Tegnap valamennyi parlamenti képviselőnek megküldtük a törvényjavaslattal kapcsolatos szakmai álláspontunk, amihez neves gyermekjogi szakemberek és szervezetek is csatlakoztak.