Célhoz nem kötött adatkezelés?

A Miniszterelnöki Hivatal Nemzetbiztonsági Irodája törvénymódosításokat készít elő. Tóth András a polgári titkosszolgálatokat irányító politikai államtitkár már nyáron kilátásba helyezte, hogy a büntetőeljárásról szóló és a nemzetbiztonsági törvényt is módosíttatni szeretnék annak érdekében, hogy a titkosszolgálati eszközökkel szerzett információk bizonyítékként ne csak akkor legyenek felhasználhatók, ha a felhasználás célja megegyezik az információgyűjtés céljával.

A törvénymódosításról szóló hír nyomán megkérdeztük Tóth Andrást, hogy a törvénymódosítás előkészítése hol tart. A MEH válaszleveléből az derül ki, hogy „a törvény módosítás szakmai előkészítése” folyik, de a közigazgatási egyeztetésnél előbb nem fogják a részleteket nyilvánosságra hozni. Az Országgyűlés 2005 tavaszi ülésszakának napirendjére eddig nem került fel a módosítás.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Véleményeztük az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot

A javaslat véleményezésére adott határidők rendkívűl szorosak voltak, ami alapjaiban gyengíti a társadalmi egyeztetést. Az általunk vizsgált módosítások kapcsán több adatvédelmi szempontból fontos javaslatot tettünk.

Módosították az adatvédelmi törvényt

Már a köztársasági elnök aláírására vár az adatvédelmi törvény módosítása, amely a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó számos fontos szabályt érint. Pontosították a közérdekű adat fogalmát, változtak a személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbításának szabályai. A jövőben a módosítás nyomán megtudhatjuk, hogy a közfeladatot ellátó személyek mennyit keresnek, és az Alkotmánybíróság által kifogásolt döntés-előkészítő, illetve belső használatú adatok definíció is kikerült a törvényből, hogy helyét egy a nyilvánosságot hasonlóan korlátozó szabálynak adja át.

Nyílt levél a Belügyminiszterhez

Nyílt levélben tiltakozunk az ellen, hogy a Belügyminisztérium törvénysértésre buzdít, szembehelyezkedik az Alkotmánybíróság júniusi döntésével, amelyben az AB megsemmisítette a vagyonőröknek azt a jogosultságát, amely szerint az általuk védett területre belépő, ott tartózkodó vagy onnan kilépő személyeket csomagjaik bemutatására felszólíthatják, vagy a csomagokat, illetve e személyek járműveit átvizsgálhatják.