Cinikus válasz a Strasbourg-i otthonszülés beadványra

2009 végén a TASZ egyik ügyvédje egy édesanya képviseletében a Strasbourg-i Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult az intézeten kívüli szülés körüli szabályozatlanság ügyében. A beadványra a mindenkor aktuális magyar Kormánynak kell észrevételeket tenni, amely kötelezettségnek a 2010. május 19-ei határidőig eleget is tett. A Kormány válaszára újabb, a Bíróságnak küldött levélben válaszoltunk.

Az édesanya az Európai Emberi Jogi Egyezmény két cikke, a magánélethez való jog és a diszkrimináció tilalom megsértése miatt kéri a Magyar Állam elmarasztalását.

A válasz a diszkrimináció tilalomra vonatkozó érvet egyszerűen azzal a megállapítással kívánja semmissé tenni, hogy a megkülönböztetés pusztán helyszínek közötti, amelyre nem vonatkozik az Egyezmény. Ezzel álláspontunk szerint végtelenül cinikusan figyelmen kívül hagyja az önrendelkezés és a tájékozott döntés jogát, valamint a megszületett gyermeket érintő nehézségeket (pl. az anyakönyvezés során).
A magyar Kormány felosztása szerint az intézeten kívüli szülést választani kívánó nők valójában visszautasítják az állam nyújtotta egészségügyi ellátást, illetve alternatív egészségügyi szolgáltatásokat követelnek. A Kormány érvelése szerint igaz, hogy a nők azon két csoportja, amely kórházban és amely intézeten kívül kíván szülni, a „szülésnél nyújtott egészségügyi szolgáltatások, illetve egészségügyi szakemberi segítség tekintetében (...) lényegesen eltérő helyzetben van”. Viszont ezt a különbségtételt objektívnak és ésszerűnek tartja, hiszen az intézeten kívüli szülést választók – álláspontja szerint – elutasítják az állam által nyújtott egészségügyi szolgáltatást, így számukra az nem is nyújt ilyet. Ez a felosztás elfogadhatatlan: azt feltételezi, hogy valaki pusztán azért, mert élni kíván önrendelkezési jogával lemondana a szakszerű személyi és tárgyi segítségről, és valamennyi egészségügyi szolgáltatásról – ideértve a sürgősségit is –, amelyekért a különböző adók révén fizetett. Álláspontunk szerint a jelenlegi szabályozatlanság miatt a várandós nők között történik hátrányos megkülönböztetés, akik viszont azonos helyzetben vannak a releváns körülmények szempontjából. Alternatív egészségügyi szolgáltatások létrehozását pedig nem igényli a szabályozás, sokkal inkább a meglévőkhöz való egyenlő hozzáférés biztosítását.

A válasz ezek mellett arra is felhívja a figyelmet, hogy az egyeztetések folynak az egészségügyért felelős minisztérium és a szakma képviselői között, a szabályozás folyamatban van. Valójában a többször elakadó majd újrainduló tárgyalások eddig mindössze azt a látszólagos eredményt hozták, hogy az egészségügyi törvény szerint 2010. január 1-je óta a Kormánynak van felhatalmazása rá, hogy rendeletben szabályozza az intézeten kívüli szülés szakmai szabályait, feltételeit és kizáró okait.
A Kormány válaszában megfeletkezett arról a tényről is, hogy a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium 2008-ban előterjesztett véleménye már jóval megengedőbb a 2002-es állásfoglalásnál. Így fogalmaz: „Fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy legyen legális lehetőség Magyarországon az otthonszülés választására. Úgy véljük, hogy a legálissá, és ellenőrzötté válás mindenképpen az anyák és újszülötteik biztonságát szolgálja, mert a legalitás a szakmai és statisztikai kontrollt is jelentik.”

A Kormány válaszát elolvashatja itt.

A TASZ ügyvédjének a kormányválaszra előadott megjegyzéseit letöltheti itt.

A Kormány válaszát a megjegyzésekre pedig itt olvashatja el.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Jó az irány, de nem látszik a garancia, hogy érdemben fog-e tenni a kórházi fertőzések ellen a kormány

Üdvözljük, hogy a Kormány meghallotta a szakmai szervezetek, szakértők és jogvédők évek óta hangsúlyozott álláspontját, hogy a kórházi fertőzések ellen átfogó kormányzati intézkedésekkel, jól kidolgozott terv alapján kell fellépni. De látnunk kell, hogy a Kormány által közzétett rendeletmódosítás nem elegendő a kórházi fertőzéses helyzet kezeléséhez – eddig sem a jogszabályokkal, hanem azok végrehajtásának hiányosságaival volt a probléma. A kérdés az, hogy a kormányzati szervek elkezdik-e alkalmazni a jogszabályokat – mi mindent el fogunk követni, hogy ezt számonkérjük az illetékes szerveken.

Gyerekkel vagyok! - Elkészült a TASZ szakmai javaslatcsomagja

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) „Gyerekkel vagyok” c. kampánya keretében egyedülálló felmérést végzett a magyarországi egészségügyi intézmények körében: összesen 64 közérdekű adatigényléssel fordult szülészetet, illetve gyermekosztályt működtető kórházakhoz. Az összegyűjtött adatok alapján nyilvános adatbázis készült. A TASZ az adatgyűjtés tanulságait és személyes, munkatársai által folytatott felméréseit összegezve, orvosok és szülők bevonásával készítette el és küldte meg a mai napon szakmai ajánlását az egészségügyi kormányzat számára.

„Gyerekkel vagyok” - a TASZ felmérése és kampánya a szülői jelenlétért a kórházakban

A Társaság A Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet egy, Magyarországon soha korábban még nem végzett felméréssel keres meg szülészetet, illetve gyermekosztályt működtető egészségügyi intézményeket; összesen hatvanötöt. A „Gyerekkel vagyok” című kezdeményezés célja, hogy a közérdekű adatigénylések eredményeit összegezve először teljes képet kapjunk a kórházban születő, illetve ott gyógyuló gyerekek és szüleik helyzetéről, majd egy országos kampány és egyeztetés-sorozat során szorgalmazza a szervezet a hazai jó gyakorlatok minél szélesebb körben történő átvételét.