Egyértelmű célokat a 13 milliárd forint felhasználásához! Az NFÜ és tömegotthonok kitagolása (5. rész)

Társadalmi vitán az NFÜ új akciótervei a tömegotthonok kitagolását célzó pályázatokról. A célok nem egyertelműek, ezért civilek és tudományos szervezetek közös javaslatot tettek közzé. Olvassa el a nyílt levelet!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2010. december 2-án bocsátotta társadalmi vitára az európai uniós támogatások felhasználására irányuló, 2011-2013-ra vonatkozó akcióterveinek tervezeteit.

A TIOP 3.4.1. és a TIOP 3.4.2. számú pályázati csomagok a nagy létszámú bentlakásos otthonok rendszerének reformját célozzák – legalábbis elvileg. Az akciótervhez mellékelt néhány soros leírásokból ugyanis nem derül ki egyértelműen, hogy az ügynökség milyen célokra fordítaná az összegeket, márpedig ez minimális követelmény. Nem látható, hogy a forrásokat a meglévő és a lakók emberi jogait súlyosan sértő tömegintézmények további fenntartására és kozmetikázására kívánja-e fordítani az ügynökség vagy pedig olyan konstruckiók kidolgozására törekszik, amelyek tiszteletben tartják az intézményben élő személyek emberi jogait és hazánk nemzetközi kötelezettségeit. Az utóbbi megoldás azt jelentené, hogy a pályázati forrásokat arra használjuk fel, hogy a lakók elhagyhassák az intézményeket, és a helyi társadalom másokkal egyenrangú tagjaiként folytassák életüket.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének, Petykó Zoltánnak, és a Nemzeti Erőforrás Mininsztérium vezetőjének, Réthelyi Miklósnak címzett nyílt levél aláírói azt javasolják a döntéshozóknak, hogy már az akcióterv véglegesítésekor köteleződjenek el a tömegotthonok bezárása és a támogatott lakhatásnak az Európai Unió által is vallott értékei mellett.

A nyílt levelet 16 hazai civil szervezet, valamint neves szakemberek jegyzik:

Az Autisták Országos Szövetsége képviseletében Szilvásy Zsuzsanna, elnök; az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar képviseletében Szabó Ákosné, dékán; az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék képviseletében Tausz Katalin, tanszékvezető; az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége képviseletében Kovács Melinda, ügyvezető igazgató; Bugarszki Zsolt, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar oktatója; a Down Alapítvány képviseletében Gruiz Katalin, kuratóriumi elnök; az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége képviseletében Rubovszky László, ügyvezető; Kozma Ágnes, szociálpolitikus; Krizsan Andrea, a Közép Európai Egyetem Közpolitikai Kutató Központ munkatársa; a Központ a Fogyatékos Emberek Jogaiért Alapítvány képviseletében Fiala János, kuratóriumi elnök; a Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány képviseletében Gombos Gábor, érdekvédelmi főmunkatárs; Hankó László, MACTE  ANIMO  Alapítvány munkatársa; a Magyar Helsinki Bizottság képviseletében Kádár András Kristóf, társelnök; a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége képviseletében Hegedűs Lajos, elnök; az Open Society Mental Health Initiative képviseletében Judith Klein, igazgató; Scharle Ágota, közgazdász; a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége képviseletében Ormódi Róbert, ügyvezető igazgató; a Sérültek, Halmozottan Sérültek és Segítőik Szövetsége képviseletében Hankóné Szabó Márta, elnök; a Siketvakok Országos Egyesülete képviseletében Királyhidi Dorottya, főtitkár; a Soteria Alapítvány képviseletében Soltész Ágnes, kuratóriumi elnök; a Társaság a Szabadságjogokért képviseletében Dénes Balázs, elnök; valamint Uitz Renáta, jogász.

A nyílt level elérhető itt (pdf).

A társadalmi vitához itt szólhat hozzá.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Jogfosztást konzervál az új Ptk.

A civilek teljesen eltörölnék a cselekvőképességet kizáró gondnokságot, többek között azért, mert az súlyosan sérti Magyarország nemzetközi kötelezettségeit. Az új Polgári Törvénykönyv gondnoksági szabályozásáról egyeztetett tegnap a tervezet előkészítésért felelős Dr. Székely László miniszteri biztos és Dr. Kőrös András bíró az érintett szervezeteket tömörítő Civil Caucus-szal az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában.

Bort isznak és vizet prédikálnak - Civil szerevezetek tiltakoznak a tömegintézmények konzerválása ellen (1. rész)

Az NFÜ társadalmi vitára bocsátott pályázatai szerint 13 milliárd forintot költhetünk majd az európai polgárok adójából fogyatékos és mentális zavarokkal élő embereket elzáró totális intézmények építésére, fejlesztésére. Nyugat-Európa az intézményeket zárja be, Magyarország fogyatékos és mentális zavarokkal élő állampolgárait.Tiltakozunk és javaslunk. Olvassa el!

Újra a Ptk-ról - AB beadvány veszélyezteti a gondnokság új szabályait

Répássy Róbert országgyűlési képviselő Alkotmánybírósági beadványában indítványozta, hogy a testület mondja ki az új Ptk-t hatályba léptető rendelkezés alkotmányellenességét. Civil szervezetek az Alkotmánybíróságtól az indítvány elutasítását kérik a felkészülési idő elégséges volta és a változások rendkívüli előremutató jellege miatt.