„Gyerekkel vagyok” – a TASZ új felmérése a szülői jelenlétért a kórházakban

A TASZ immár második alkalommal végzett felmérést azzal kapcsolatban, hogy mennyire korlátozzák a kórházak az egészségügyi törvény által biztosított folyamatos kapcsolattartás jogát a szülészeteken, illetve gyermekosztályokon. A „Gyerekkel vagyok” kezdeményezés célja, hogy minden intézményben a gyermeke mellett maradhasson a szülő a nap 24 órájában.

A TASZ közérdekűadat-igényléseken alapuló felmérése szerint 59 válaszadó kórház közül mindössze 29-ben (49%) maradhat legalább egy szülő vagy gondviselő folyamatosan a kiskorú gyermekével (18 éves korig), az intézmények tájékoztatása alapján. Sok esetben a 10, illetve 14 évet betöltött gyermekre és hozzátartozójára már nem alkalmazzák a kórházak a folyamatos kapcsolattartás jogát. Az intézmények több mint harmadában pedig külön engedélyhez kötik a folyamatos szülői jelenlétet. Abból a szempontból még vegyesebb a kép, hogy mely intézmény tudja segíteni a bentmaradó szülőt azzal, hogy fekvőhelyet is biztosít számára. Vannak olyan kórházak, amelyek úgynevezett mamaszállóval, illetve a gyermekosztályon elhelyezett plusz ágyakkal segítik a bentmaradó szülőket, a többi intézményben a szülő saját maga által behozott matracon (már ahol ezt megengedik), máshol széken ülve töltheti az éjszakát. 

A TASZ felmérése alapján az intézmények között jelentős eltérések figyelhetőek meg, amelyek nem feltétlenül magyarázhatóak a kórház infrastrukturális lehetőségeivel. Úgy tűnik, sok esetben elsősorban az intézményvezetők hozzáállásának függvénye, hogy például engedik-e, hogy a szülő behozzon saját fekhelyet, hogy hány éves kor alatti gyermekek nem látogathatnak, vagy hogy a látogatók bemehetnek-e a betegek szobáiba (az esetek kétharmadában igen), vagy csak külön kijelölt helyen találkozhatnak a hozzátartozójukkal (az esetek harmadában). Arra sincs egységes szabályozás, hogy a szülőknek kell-e fizetniük, hogy gyermekük mellett maradhassanak.

Területi egyenlőtlenség

A közérdekű adatigénylésre támaszkodó felmérés tanulsága, hogy Magyarországon nem csak az egészségügyhöz való hozzáférés tekintetében nagy az egyenlőtlenség. Régiónként eltérő mértékben korlátozzák  az egészségügyi törvény által biztosított kapcsolattartási jogot.

A régiók pontszáma a felmérésben szereplő helyi kórházak pontszámának átlaga.

A kórházak értékelése a következő szempontok alapján készült:

·      lehetséges-e a gyermekkel való folyamatos kapcsolattartás, vagy csak külön engedéllyel maradhat a szülő,

·      hány éves korig lehet a gyermekkel maradni,

·      korlátozzák-e , hogy hányan látogathatják a gyermeket,

·      hány éves kor alatt nem látogathat testvér, rokon,

·      lehet-e a szobában látogatni,

·      csak édesanya maradhat-e a gyermekkel,

·      biztosítanak-e fekhelyet az ott tartózkodó szülőnek,

fizetni kell-e a szülőnek a bent tartózkodásért.

Megfigyelhető, hogy  a közép-magyarországi régióban működnek a kórházak leginkább a törvényi szabályozásnak megfelelően. A közép-dunántúli régióban kis mértékben korlátozzák a szülőket a kapcsolattartási joguk gyakorlásában. Míg a dél-dunántúli és az észak-alföldi regió közepesen korlátozó, a nyugat-dunántúli, dél-alföldi és észak-magyarországi régió egészségügyi intézményeiben erősen korlátozó gyakorlat jellemző, tehát ezeken a területeken, több kórházban a törvényi előírással nem megfelelően harmonizáló gyakorlat van érvényben.

Folyamatosan a gyerekkel

A felmérésben résztvevő kórházak 42,4 százalékában a törvényi szabályozás ellenére, csak külön engedéllyel, vagy egyedi mérlegelés alapján maradhat folyamatosan a szülő a gyermekével. Az intézmények 27, 1 százalékában meghatározzák, hogy hány éves korig töltheti bent az éjszakát a szülő. Van ahol ez a határ 10, illetve 14 éves kor. 49% azoknak a kórházaknak az aránya, ahol a törvényi előírásnak megfelelően 18 éves korig automatikusan a gyermekkel maradhat legalább egy szülő. 12 százalékában csak édesanya, vagy más nőnemű rokon maradhat a kiskorúval.

Látogatás

Mindössze 20, 3 százalékában nem korlátozzák, hogy hány látogatója lehet egy betegnek és 47,5 százalékban bízzák a szülőkre, hogy beviszik-e kiskorú gyermekeiket látogatni, tehát nincsen korhatára a látogatásnak. Az intézmények háromnegyedében lehet bemenni a kórterembe, a többi esetben, más kijelölt helyen megoldott a látogatás.

Elhelyezés

A kórházak 71 százaléka tud adott esetben fekvőhelyet biztosítani a szülőknek. Ez nem azt jelenti, hogy minden szülő számára van ilyen lehetőség, csupán azt, hogy egyáltalán létezik ilyen. 35, 6 százalékban ingyenesen megoldott a benntartózkodás, míg a maradék 64,4 százalékban fizetni kell valamilyen jogcímen (étkezési hozzájárulásért, fekvőhelyért, stb.)

Bővebben: gyerekkelvagyok.tasz.hu

Készítette: Susánszky Pál és Fernezelyi Bori

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A szülő nők alapvető jogai

Az egészségügyi ellátásban részesülőket is megilletik az alapjogok. Ezzel az összefoglalóval szeretnénk segítséget nyújtani a kismamáknak abban, hogy előzetesen tájékozódhassanak jogaikról, felkészülten várják életük egyik legfontosabb eseményét, és tudatosan dönthessenek.

"El akarták venni a gyerekemet"

Sztokja Máriát korán értelmi fogyatékosnak minősítették, majd intézetbe került. Az intézetben megerőszakolták, majd abortuszra akarták kényszeríteni. Ma önállóan él és dolgozik, egy lakótelepi lakásban neveli lányát. Különös szomszédok, 4. rész.

Támadás a legkiszolgáltatottabb nők ellen

Elvonná a költségvetésben a művi terhesség megszakításokra szánt összeget és azt örökbefogadások ösztönzésére és gyermekvédelemre fordítaná KDNP-s képviselők a költségvetési törvényhez benyújtott javaslata. Az abortuszra szánt költségvetési összeg elvonása nem eredményezné a művi terhesség megszakítások számának csökkenését.

Kérjük, írja alá a témában indított petíciót!