„Gyerekkel vagyok” – a TASZ új felmérése a szülői jelenlétért a kórházakban

A TASZ immár második alkalommal végzett felmérést azzal kapcsolatban, hogy mennyire korlátozzák a kórházak az egészségügyi törvény által biztosított folyamatos kapcsolattartás jogát a szülészeteken, illetve gyermekosztályokon. A „Gyerekkel vagyok” kezdeményezés célja, hogy minden intézményben a gyermeke mellett maradhasson a szülő a nap 24 órájában. 

A TASZ közérdekűadat-igényléseken alapuló felmérése szerint 59 válaszadó kórház közül mindössze 29-ben (49%) maradhat legalább egy szülő vagy gondviselő folyamatosan a kiskorú gyermekével (18 éves korig), az intézmények tájékoztatása alapján. Sok esetben a 10, illetve 14 évet betöltött gyermekre és hozzátartozójára már nem alkalmazzák a kórházak a folyamatos kapcsolattartás jogát. Az intézmények több mint harmadában pedig külön engedélyhez kötik a folyamatos szülői jelenlétet. Abból a szempontból még vegyesebb a kép, hogy mely intézmény tudja segíteni a bentmaradó szülőt azzal, hogy fekvőhelyet is biztosít számára. Vannak olyan kórházak, amelyek úgynevezett mamaszállóval, illetve a gyermekosztályon elhelyezett plusz ágyakkal segítik a bentmaradó szülőket, a többi intézményben a szülő saját maga által behozott matracon (már ahol ezt megengedik), máshol széken ülve töltheti az éjszakát. 

A TASZ felmérése alapján az intézmények között jelentős eltérések figyelhetőek meg, amelyek nem feltétlenül magyarázhatóak a kórház infrastrukturális lehetőségeivel. Úgy tűnik, sok esetben elsősorban az intézményvezetők hozzáállásának függvénye, hogy például engedik-e, hogy a szülő behozzon saját fekhelyet, hogy hány éves kor alatti gyermekek nem látogathatnak, vagy hogy a látogatók bemehetnek-e a betegek szobáiba (az esetek kétharmadában igen), vagy csak külön kijelölt helyen találkozhatnak a hozzátartozójukkal (az esetek harmadában). Arra sincs egységes szabályozás, hogy a szülőknek kell-e fizetniük, hogy gyermekük mellett maradhassanak.

Területi egyenlőtlenség

A közérdekű adatigénylésre támaszkodó felmérés tanulsága, hogy Magyarországon nem csak az egészségügyhöz való hozzáférés tekintetében nagy az egyenlőtlenség. Régiónként eltérő mértékben korlátozzák  az egészségügyi törvény által biztosított kapcsolattartási jogot.

A régiók pontszáma a felmérésben szereplő helyi kórházak pontszámának átlaga.

A kórházak értékelése a következő szempontok alapján készült:

·      lehetséges-e a gyermekkel való folyamatos kapcsolattartás, vagy csak külön engedéllyel maradhat a szülő,

·      hány éves korig lehet a gyermekkel maradni,

·      korlátozzák-e , hogy hányan látogathatják a gyermeket,

·      hány éves kor alatt nem látogathat testvér, rokon,

·      lehet-e a szobában látogatni,

·      csak édesanya maradhat-e a gyermekkel,

·      biztosítanak-e fekhelyet az ott tartózkodó szülőnek,

fizetni kell-e a szülőnek a bent tartózkodásért.

Megfigyelhető, hogy  a közép-magyarországi régióban működnek a kórházak leginkább a törvényi szabályozásnak megfelelően. A közép-dunántúli régióban kis mértékben korlátozzák a szülőket a kapcsolattartási joguk gyakorlásában. Míg a dél-dunántúli és az észak-alföldi regió közepesen korlátozó, a nyugat-dunántúli, dél-alföldi és észak-magyarországi régió egészségügyi intézményeiben erősen korlátozó gyakorlat jellemző, tehát ezeken a területeken, több kórházban a törvényi előírással nem megfelelően harmonizáló gyakorlat van érvényben.

Folyamatosan a gyerekkel

A felmérésben résztvevő kórházak 42,4 százalékában a törvényi szabályozás ellenére, csak külön engedéllyel, vagy egyedi mérlegelés alapján maradhat folyamatosan a szülő a gyermekével. Az intézmények 27, 1 százalékában meghatározzák, hogy hány éves korig töltheti bent az éjszakát a szülő. Van ahol ez a határ 10, illetve 14 éves kor. 49% azoknak a kórházaknak az aránya, ahol a törvényi előírásnak megfelelően 18 éves korig automatikusan a gyermekkel maradhat legalább egy szülő. 12 százalékában csak édesanya, vagy más nőnemű rokon maradhat a kiskorúval.

Látogatás

Mindössze 20, 3 százalékában nem korlátozzák, hogy hány látogatója lehet egy betegnek és 47,5 százalékban bízzák a szülőkre, hogy beviszik-e kiskorú gyermekeiket látogatni, tehát nincsen korhatára a látogatásnak. Az intézmények háromnegyedében lehet bemenni a kórterembe, a többi esetben, más kijelölt helyen megoldott a látogatás.

Elhelyezés

A kórházak 71 százaléka tud adott esetben fekvőhelyet biztosítani a szülőknek. Ez nem azt jelenti, hogy minden szülő számára van ilyen lehetőség, csupán azt, hogy egyáltalán létezik ilyen. 35, 6 százalékban ingyenesen megoldott a benntartózkodás, míg a maradék 64,4 százalékban fizetni kell valamilyen jogcímen (étkezési hozzájárulásért, fekvőhelyért, stb.)

Bővebben: gyerekkelvagyok.tasz.hu

Készítette: Susánszky Pál és Fernezelyi Bori

Megosztás

Kapcsolódó hírek

„Gyerekkel vagyok” - a TASZ felmérése és kampánya a szülői jelenlétért a kórházakban

A Társaság A Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet egy, Magyarországon soha korábban még nem végzett felméréssel keres meg szülészetet, illetve gyermekosztályt működtető egészségügyi intézményeket; összesen hatvanötöt. A „Gyerekkel vagyok” című kezdeményezés célja, hogy a közérdekű adatigénylések eredményeit összegezve először teljes képet kapjunk a kórházban születő, illetve ott gyógyuló gyerekek és szüleik helyzetéről, majd egy országos kampány és egyeztetés-sorozat során szorgalmazza a szervezet a hazai jó gyakorlatok minél szélesebb körben történő átvételét.

TASZ vélemény az otthonszülés szabályozásáról

A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 2010 októberétől kezdve két, a sajtónak is nyilvános egyeztetést tartott a tervezett intézeten kívüli szülés szabályozása kapcsán. A második egyeztetésen már konkrét Kormányrendelet szövegről mondták el a résztvevők a véleményüket. Az egyeztetések után egy, a kórházi és a tervezett intézeten kívüli, háborítatlan szülés és más releváns szakembereket tömörítő szakmai bizottság tárgyalta a rendelet megismert szövegének szigorúan szakmai részeit, például a kontraindikációkat és a kórházba szállítás feltételeit.

Jó az irány, de nem látszik a garancia, hogy érdemben fog-e tenni a kórházi fertőzések ellen a kormány

Üdvözljük, hogy a Kormány meghallotta a szakmai szervezetek, szakértők és jogvédők évek óta hangsúlyozott álláspontját, hogy a kórházi fertőzések ellen átfogó kormányzati intézkedésekkel, jól kidolgozott terv alapján kell fellépni. De látnunk kell, hogy a Kormány által közzétett rendeletmódosítás nem elegendő a kórházi fertőzéses helyzet kezeléséhez – eddig sem a jogszabályokkal, hanem azok végrehajtásának hiányosságaival volt a probléma. A kérdés az, hogy a kormányzati szervek elkezdik-e alkalmazni a jogszabályokat – mi mindent el fogunk követni, hogy ezt számonkérjük az illetékes szerveken.