„Gyerekkel vagyok” – a TASZ új felmérése a szülői jelenlétért a kórházakban

A TASZ immár második alkalommal végzett felmérést azzal kapcsolatban, hogy mennyire korlátozzák a kórházak az egészségügyi törvény által biztosított folyamatos kapcsolattartás jogát a szülészeteken, illetve gyermekosztályokon. A „Gyerekkel vagyok” kezdeményezés célja, hogy minden intézményben a gyermeke mellett maradhasson a szülő a nap 24 órájában. 

A TASZ közérdekűadat-igényléseken alapuló felmérése szerint 59 válaszadó kórház közül mindössze 29-ben (49%) maradhat legalább egy szülő vagy gondviselő folyamatosan a kiskorú gyermekével (18 éves korig), az intézmények tájékoztatása alapján. Sok esetben a 10, illetve 14 évet betöltött gyermekre és hozzátartozójára már nem alkalmazzák a kórházak a folyamatos kapcsolattartás jogát. Az intézmények több mint harmadában pedig külön engedélyhez kötik a folyamatos szülői jelenlétet. Abból a szempontból még vegyesebb a kép, hogy mely intézmény tudja segíteni a bentmaradó szülőt azzal, hogy fekvőhelyet is biztosít számára. Vannak olyan kórházak, amelyek úgynevezett mamaszállóval, illetve a gyermekosztályon elhelyezett plusz ágyakkal segítik a bentmaradó szülőket, a többi intézményben a szülő saját maga által behozott matracon (már ahol ezt megengedik), máshol széken ülve töltheti az éjszakát. 

A TASZ felmérése alapján az intézmények között jelentős eltérések figyelhetőek meg, amelyek nem feltétlenül magyarázhatóak a kórház infrastrukturális lehetőségeivel. Úgy tűnik, sok esetben elsősorban az intézményvezetők hozzáállásának függvénye, hogy például engedik-e, hogy a szülő behozzon saját fekhelyet, hogy hány éves kor alatti gyermekek nem látogathatnak, vagy hogy a látogatók bemehetnek-e a betegek szobáiba (az esetek kétharmadában igen), vagy csak külön kijelölt helyen találkozhatnak a hozzátartozójukkal (az esetek harmadában). Arra sincs egységes szabályozás, hogy a szülőknek kell-e fizetniük, hogy gyermekük mellett maradhassanak.

Területi egyenlőtlenség

A közérdekű adatigénylésre támaszkodó felmérés tanulsága, hogy Magyarországon nem csak az egészségügyhöz való hozzáférés tekintetében nagy az egyenlőtlenség. Régiónként eltérő mértékben korlátozzák  az egészségügyi törvény által biztosított kapcsolattartási jogot.

A régiók pontszáma a felmérésben szereplő helyi kórházak pontszámának átlaga.

A kórházak értékelése a következő szempontok alapján készült:

·      lehetséges-e a gyermekkel való folyamatos kapcsolattartás, vagy csak külön engedéllyel maradhat a szülő,

·      hány éves korig lehet a gyermekkel maradni,

·      korlátozzák-e , hogy hányan látogathatják a gyermeket,

·      hány éves kor alatt nem látogathat testvér, rokon,

·      lehet-e a szobában látogatni,

·      csak édesanya maradhat-e a gyermekkel,

·      biztosítanak-e fekhelyet az ott tartózkodó szülőnek,

fizetni kell-e a szülőnek a bent tartózkodásért.

Megfigyelhető, hogy  a közép-magyarországi régióban működnek a kórházak leginkább a törvényi szabályozásnak megfelelően. A közép-dunántúli régióban kis mértékben korlátozzák a szülőket a kapcsolattartási joguk gyakorlásában. Míg a dél-dunántúli és az észak-alföldi regió közepesen korlátozó, a nyugat-dunántúli, dél-alföldi és észak-magyarországi régió egészségügyi intézményeiben erősen korlátozó gyakorlat jellemző, tehát ezeken a területeken, több kórházban a törvényi előírással nem megfelelően harmonizáló gyakorlat van érvényben.

Folyamatosan a gyerekkel

A felmérésben résztvevő kórházak 42,4 százalékában a törvényi szabályozás ellenére, csak külön engedéllyel, vagy egyedi mérlegelés alapján maradhat folyamatosan a szülő a gyermekével. Az intézmények 27, 1 százalékában meghatározzák, hogy hány éves korig töltheti bent az éjszakát a szülő. Van ahol ez a határ 10, illetve 14 éves kor. 49% azoknak a kórházaknak az aránya, ahol a törvényi előírásnak megfelelően 18 éves korig automatikusan a gyermekkel maradhat legalább egy szülő. 12 százalékában csak édesanya, vagy más nőnemű rokon maradhat a kiskorúval.

Látogatás

Mindössze 20, 3 százalékában nem korlátozzák, hogy hány látogatója lehet egy betegnek és 47,5 százalékban bízzák a szülőkre, hogy beviszik-e kiskorú gyermekeiket látogatni, tehát nincsen korhatára a látogatásnak. Az intézmények háromnegyedében lehet bemenni a kórterembe, a többi esetben, más kijelölt helyen megoldott a látogatás.

Elhelyezés

A kórházak 71 százaléka tud adott esetben fekvőhelyet biztosítani a szülőknek. Ez nem azt jelenti, hogy minden szülő számára van ilyen lehetőség, csupán azt, hogy egyáltalán létezik ilyen. 35, 6 százalékban ingyenesen megoldott a benntartózkodás, míg a maradék 64,4 százalékban fizetni kell valamilyen jogcímen (étkezési hozzájárulásért, fekvőhelyért, stb.)

Bővebben: gyerekkelvagyok.tasz.hu

Készítette: Susánszky Pál és Fernezelyi Bori

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Ne szóljon bele a politika a gyermekvállalásba!

A Magyar Narancsban július 17-én megjelentek szerint a Kormányban a szociális segélyek átszervezése kapcsán felmerült az is, hogy a családi pótlék rendszerének megváltoztatásával igyekezzenek a segélyből élő családokat kevesebb gyermek vállalása felé terelni.

Nincs, vagy nem elég jó tájékoztatás

Blogsorozatunk előző részében azzal foglalkoztunk, hogy a kötelező védőoltással kapcsolatos tájékoztatás hiányosságai milyen negatív következményekkel járhatnak. Ebben a részben megnézzük, hogy milyen tájékoztatást kapnak jelenleg a szülők. Adatainkat egyrészt a TASZ számára 2016 májusában végzett reprezentatív kutatásból, másrészt egy közel 3000 válaszadó által kitöltött nem–reprezentatív online kutatásból merítjük.

  • Online kutatásunkból az derül ki, hogy a megkérdezettek negyede egyáltalán nem kapott tájékoztatást.
  • Sokszor nem telik el elegendő idő a tájékoztatás és az oltás között, nincs idő feldolgozni, kérdezni.
  • Nagyon gyakran nem személyre szabott a tájékoztatás.
  • Sok esetben nem teljeskörű a tájékoztatás, a szövődményekről, az elmaradás kockázatáról, az ellenjavallatokról nem tájékoztatnak.
  • Nincs jó online tájékoztató, pedig sokan tájékozódnak az internetről.

"El akarták venni a gyerekemet"

Sztokja Máriát korán értelmi fogyatékosnak minősítették, majd intézetbe került. Az intézetben megerőszakolták, majd abortuszra akarták kényszeríteni. Ma önállóan él és dolgozik, egy lakótelepi lakásban neveli lányát. Különös szomszédok, 4. rész.