Gyöngyöspata: a kormány saját felelősségét hárítja

Itt lett volna az alkalom, hogy a kormány – legalább részben jóvátéve sorozatos mulasztásait a gyöngyöspatai események kezelésében – határozottan elítéljen minden, a kollektív bűnösség elvén alapuló politizálást és akciózást, valamint rámutasson a Jobbik felelősségére a legnagyobb lélekszámú magyar kisebbség elleni gyűlölet szításában.

Ehelyett a kormány egyrészt a szélsőjobb érvelését veszi át, másrészt saját nemzetközi jóhíréért aggódik, miközben nyilvánvaló, hogy egy kormányt csak saját tettei és mulasztásai minősíthetnek.

A TASZ a Gyöngyöspata-bizottság első érdemi ülésére elkészítette árnyékjelentését,  számítva arra, hogy a kormánypárti többségű testület jelentésének a kormány, és azon belül is elsősorban a belügyi vezetés mulasztásainak megállapításához távolról sem lesz köze.

A TASZ a bizottsági jelentésnek egyedül azzal a részével ért egyet, amely kimondja, hogy a Jobbik hamis ürüggyel küldte a hozzá köthető polgárőr egyesületet a településre, hiszen éppen az egyesület tagjainak bevonulása után éleződött ki az ellentét a helyi roma és nem roma lakosok között. Ebben a Jobbiknak és az ahhoz kötődő Szebb Jövőért Polgárőr Egyesületnek komoly felelőssége van, ezt árnyékjelentésünkben részletesen kifejtettük.

Sajnos azonban a bizottság – azon túl, hogy helyesen megállapítja, hogy a SZJPE gyöngyöspatai akciózásának politikai célja, nevezetesen a helyi hatalom megszerzése volt – mással sem foglalkozik, mint a kormány felelősségének elhárításával.

Ezen nem is csodálkozhatunk, hiszen már júniusban, a bizottságot felállító országgyűlési határozat kihirdetését követően elmondtuk, hogy egy prejudikáló, a felelősöket eleve kijelölő mandátum-meghatározáson alapuló országgyűlési bizottság végkövetkeztetései nem lehetnek legitimek.

A gyöngyöspatai romákat a szélsőséges, cigányellenes csoportokkal szemben a magyar kormány – miközben az EU elnöki pozícióját ellátva kardoskodott egy európai romastratégia megalkotásáért  – hét héten keresztül mindenféle hatékony állami védelem nélkül hagyta.

Mi sem jobb bizonyíték erre, mint, hogy az egyetlen érdemükként felemlegetett Btk-módosítást 2011. május 2-án szavazták meg, holott a SZJPE egyenruhás álpolgárőrei két hónappal korábban kezdték meg illegális járőrözésüket. A TASZ álláspontja az események kezdete óta az volt , hogy az akkor hatályos szabályok alapján is fel lehetett volna lépni a megfélemlítő egyenruhásokkal szemben. Ha a kormány ezzel nem értett egyet, a jogszabályokat két hónappal korábban kellett volna módosítania.

A TASZ álláspontja szerint szégyenletes, hogy miközben az állam heteken keresztül tehetetlen volt, nem nyújtott hatékony védelmet a megtámadott kisebbség tagjainak, a kormánypárti többségű bizottság azokat a jogvédő és humanitárius tevékenységet végző civil szervezeteket hibáztatja, amelyek a kormány helyett igyekeztek – a saját korlátozott eszközeikkel – kiállni a gyöngyöspatai cigány kisebbség mellett, elutasítva a minden demokratikus értékkel szembemenő kollektív bűnösség elvén alapuló megfélemlítést.

Ami pedig a TASZ jelenlegi gyöngyöspatai tevékenységét illeti:
Azzal, hogy a kormánypárti többségű bizottság ezt megkérdőjelezi, semmibe veszi Kállai Ernő kisebbségi ombudsman megállapításait, aki 2011. december 8-i gyöngyöspatai utóvizsgálati jelentésében részletesen foglalkozik a településen fennálló helyzettel (visszásságok a közmunkarendszer működtetésében, diszkriminatív szabálysértési bírságolások, iskolai szegregáció).

A kisebbségi ombudsman, akinek pozíciója január 1-ével megszűnt, fenti jelentésében kimondta:

“Gyöngyöspata a rendpártiság riasztó példája. Valóban azt akarjuk, hogy ez legyen a követendő minta?”

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Valós problémamegoldás helyett a kormánypártok megreguláznák a mélyszegénységben élőket

Ha sokat hiányzik a gyerek az iskolából, az utána a családnak járó családi pótlék nyújtását határidő és a határozatra vonatkozó felülvizsgálati kötelezettség nélkül felfüggesztenék. A nagy valószínűséggel alkotmányellenes, Fideszes képviselők által jegyzett kapcsolódó módosító javaslatot az eredeti törvénymódosító javaslatot előterjesztő kormánypárti képviselők is támogatják. Kósa Lajos és Soltész Miklós eredeti javaslata értelmében a családi pótlék feletti rendelkezési jogot vonták volna meg ideiglenesen a szülőktől: eseti gondnok döntötte volna el, hogy mire lehet természetben költeni a havi állami támogatást. A TASZ álláspontja szerint a mélyszegénységben élő embereket, így a közöttük felülreprezentált romákat rendkívül hátrányosan érintő, őket megregulázni kívánó, a romákkal szembeni sztereotípiákat erősítő, mindenféle szakmai egyeztetés nélkül született törvényjavaslat nem más, mint demagóg tüneti kezelés, amely éppenséggel csak az iskolai hiányzások mögötti valós problémákra nem kínál megoldást, ellenben lényegesen megnehezítheti számos, egyébként is komoly megélhetési gonddal küzdő ember életét.

Semmi köze az önkormányzatnak ahhoz, hogy takarítja-e valaki a WC-jét

2018 végén 5 megye valamennyi közösségi együttélési rendeletét megvizsgáltuk, és 125 helyi önkormányzati rendeletben találtunk a magánszférát sértő, jogellenes rendelkezéseket. Ezért Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalaihoz fordultunk és kértük, hogy bocsássanak ki törvényességi felhívást az érintett önkormányzatok képviselő-testületei részére a támadott rendelkezések hatályon kívül helyezése iránt. Akciónk sikeresen zárult, a kormányhivatalok sok érvünkkel egyetértettek, és felhívásuk folytán a képviselő-testületek a támadott rendelkezések jó részét hatályon kívül helyezik.

A Kormányhivatal totojázása miatt az ombudsman elé vittük a BAZ megyei kiszorítós rendeleteket

Borsod megyében már legalább nyolc településen léptetett életbe az önkormányzat olyan helyi rendeletet, amely kizárja mindazokat a szociális juttatásokból és a közmunkából, akik más településtől kapott költözködési támogatással telepednének le náluk (vagyis: a miskolcról „kitelepített” romákat). Először a Kormányhivataltól kértük, hogy lépjen fel e súlyosan diszkriminatív szabályozásokkal szemben. Miután ez az út nem bizonyult hatékonynak, az ombudsmanhoz fordultunk.