Három szervezet levele kormánypárti képviselőknek az alkotmánymódosításról

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet levelet írt a kormánypárti képviselőknek az Alkotmánybíróság hatáskörének szűkítéséről szóló törvényjavaslatokkal kapcsolatban. A három szervezet arra kéri a képviselőket, hogy ne szavazzák meg a jogállamiság alapvető fontosságú intézményét lebontó törvényjavaslatokat.

Tisztelt Országgyűlési Képviselő!
 

Önnek hamarosan döntenie kell egy nagyon fontos kérdésről: az Alkotmánybíróság által felülvizsgálható tárgykörökről. Amennyiben a T/1445. és T/1446. számú indítványokat az Országgyűlés elfogadja, lezárul a magyar történelem egyik alkotmányos korszaka.

Az Alkotmánybíróság által felülvizsgálható törvények körének korlátozása rendkívüli jelentőségű alkotmánymódosítás, amely az egész Alkotmányt és a teljes jogrendszert érinti. Az Alkotmány ugyanis csak akkor képes a mindenkori közhatalmat korlátok közé szorítani, garantálni az egyének jogait, betölteni a jogrendszer alaptörvényi funkcióját, ha a benne foglaltak kikényszeríthetőek. Csak akkor mondhatjuk, hogy valóban van Alkotmányunk, ha az alaptörvény áthatja az egész jogrendszert, és ezt csak úgy érhetjük el, ha a független alkotmányvédő fórum hatékony eszközökkel őrködik annak érvényesülése felett. Ha az alkotmánybíráskodás lehetőségét a parlament bizonyos tárgykörökben eltörli, akkor ezzel e témákban az Alkotmány kikényszeríthetőségét szünteti meg, és hasonló beavatkozásokra teremt precedenst. Ebben az esetben az Alkotmány csupán egy politikai nyilatkozat erejével érne fel, hasonlóan ahhoz, mint amikor diktatúrák széles jogokat biztosítanak Alkotmányaikban anélkül, hogy azok számonkérhetők vagy kikényszeríthetők lennének.

Kevés olyan eleme van a közjogi struktúrának, amely alapján igen vagy nem válasszal eldönthető, hogy egy adott ország jogállam-e. Az alkotmányos normák kikényszeríthetőségének kérdése egyértelműen ilyen.Tisztelt Képviselő!


A Nemzeti Ügyek Programja – a FIDESZ választási programja – a következőt tartalmazta: „Újjá kell építeni a joguralomba vetett hitet: Magyarország alkotmányos demokrácia, a működését elősegítő jogszabályok ugyanakkor csak abban az esetben érnek bármit, ha mindenkire egyaránt érvényesek.” Ha megszavazza a fent nevezett törvényjavaslatot, választási ígéretét szegi meg. De a döntésének ennél komolyabb tétje van.

Erről a szavazásról meg fognak emlékezni a Magyarország történelméről szóló könyvek. Amikor Ön a javaslatokról szavaz, arról is dönt, hogy Ön mint országgyűlési képviselő miként kerül be a történelemkönyvekbe. Olyan képviselőként, aki rövidtávú politikai érdekek miatt hozzájárult az alkotmányosság megszüntetéséhez, vagy olyanként, aki a rábízott hatalmat felelősen gondolkodó politikushoz méltóan gyakorolja.

 
Arra kérjük, hogy ne szavazza meg ezeket a javaslatokat, és győzze meg erről a képviselőtársait is.


Budapest, 2010. november 3.


Üdvözlettel:


Eötvös Károly Intézet

Magyar Helsinki Bizottság

Társaság a Szabadságjogokért

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Varga Zs. cinikus határozatai - A Kúria leendő elnöke alkotmánybíróként

Öt éve alkotmánybíró Varga Zs. András, akit a köztársasági elnök a Kúria elnökének jelölt. Nézetei, az alkotmányosságról és általában a jogról alkotott felfogása rajta hagyta a nyomát az Alkotmánybíróságon. A Kúria elnökévé választása előtt fontosnak érezzük, hogy felhívjuk a figyelmet alkotmánybírói ténykedésének néhány elemére.

Állásfoglalásunk a bírósági szervezettől elkülönült közigazgatási bíróságok felállításáról

Az Országgyűlés elfogadta a közigazgatási bíróságokról szóló két törvényt, amellyel megvalósul a közigazgatási bírósági ügyeket tárgyaló szervezet teljes elválasztása a rendes bírósági szervezettől. Az indokolás szerint a törvény célja a jog uralmának biztosítása a közigazgatás minden területe felett, valamint a közigazgatási jogviták elbírálásához szükséges szakismeret megteremtése.

Strasbourgi bírójelölés: a civilszervezetek nyilvánosságot követelnek

Tizennégy magyar civilszervezet figyelmeztet: örömteli ugyan, hogy a kormány végül nyílt pályázatot hirdetett a strasbourgi magyar bíró megüresedő posztjának betöltésére, ám a kiválasztási eljárás továbbra sem felel meg maradéktalanul az Európa Tanács elvárásainak. Kritikájukról nyílt levélben tájékoztatják Trócsányi László igazságügyi minisztert, és arra kérik a pályázókat: az átláthatóság és a közvélemény tájékoztatása érdekében járuljanak hozzá pályázataik nyilvánossá tételéhez a civilek által működtetett http://emberijogibiro.hu/ honlapon.