Három szervezet levele kormánypárti képviselőknek az alkotmánymódosításról

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet levelet írt a kormánypárti képviselőknek az Alkotmánybíróság hatáskörének szűkítéséről szóló törvényjavaslatokkal kapcsolatban. A három szervezet arra kéri a képviselőket, hogy ne szavazzák meg a jogállamiság alapvető fontosságú intézményét lebontó törvényjavaslatokat.

Tisztelt Országgyűlési Képviselő!
 

Önnek hamarosan döntenie kell egy nagyon fontos kérdésről: az Alkotmánybíróság által felülvizsgálható tárgykörökről. Amennyiben a T/1445. és T/1446. számú indítványokat az Országgyűlés elfogadja, lezárul a magyar történelem egyik alkotmányos korszaka.

Az Alkotmánybíróság által felülvizsgálható törvények körének korlátozása rendkívüli jelentőségű alkotmánymódosítás, amely az egész Alkotmányt és a teljes jogrendszert érinti. Az Alkotmány ugyanis csak akkor képes a mindenkori közhatalmat korlátok közé szorítani, garantálni az egyének jogait, betölteni a jogrendszer alaptörvényi funkcióját, ha a benne foglaltak kikényszeríthetőek. Csak akkor mondhatjuk, hogy valóban van Alkotmányunk, ha az alaptörvény áthatja az egész jogrendszert, és ezt csak úgy érhetjük el, ha a független alkotmányvédő fórum hatékony eszközökkel őrködik annak érvényesülése felett. Ha az alkotmánybíráskodás lehetőségét a parlament bizonyos tárgykörökben eltörli, akkor ezzel e témákban az Alkotmány kikényszeríthetőségét szünteti meg, és hasonló beavatkozásokra teremt precedenst. Ebben az esetben az Alkotmány csupán egy politikai nyilatkozat erejével érne fel, hasonlóan ahhoz, mint amikor diktatúrák széles jogokat biztosítanak Alkotmányaikban anélkül, hogy azok számonkérhetők vagy kikényszeríthetők lennének.

Kevés olyan eleme van a közjogi struktúrának, amely alapján igen vagy nem válasszal eldönthető, hogy egy adott ország jogállam-e. Az alkotmányos normák kikényszeríthetőségének kérdése egyértelműen ilyen.Tisztelt Képviselő!


A Nemzeti Ügyek Programja – a FIDESZ választási programja – a következőt tartalmazta: „Újjá kell építeni a joguralomba vetett hitet: Magyarország alkotmányos demokrácia, a működését elősegítő jogszabályok ugyanakkor csak abban az esetben érnek bármit, ha mindenkire egyaránt érvényesek.” Ha megszavazza a fent nevezett törvényjavaslatot, választási ígéretét szegi meg. De a döntésének ennél komolyabb tétje van.

Erről a szavazásról meg fognak emlékezni a Magyarország történelméről szóló könyvek. Amikor Ön a javaslatokról szavaz, arról is dönt, hogy Ön mint országgyűlési képviselő miként kerül be a történelemkönyvekbe. Olyan képviselőként, aki rövidtávú politikai érdekek miatt hozzájárult az alkotmányosság megszüntetéséhez, vagy olyanként, aki a rábízott hatalmat felelősen gondolkodó politikushoz méltóan gyakorolja.

 
Arra kérjük, hogy ne szavazza meg ezeket a javaslatokat, és győzze meg erről a képviselőtársait is.


Budapest, 2010. november 3.


Üdvözlettel:


Eötvös Károly Intézet

Magyar Helsinki Bizottság

Társaság a Szabadságjogokért

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Közös civil álláspont a 7-es cikk szerinti eljárás kapcsán

Az Amnesty International Magyarország, a Magyar Helsinki Bizottság, a Magyar LMBT Szövetség, a Mérték Médiaelemző Műhely, a Társaság a Szabadságjogokért és a Transparency International Magyarország közös álláspontot alakított ki az Európai Unió által a magyarországi jogállamiság helyzetének vizsgálatára indított ún. 7. cikkely szerint eljárásban a magyar kormány álláspontját tartalmazó jelentésben foglaltak cáfolatára.

Illiberális állam Európa szívében

Magyarországon 2010 és 2014 között kiépült az illiberális állam, 2014‐től pedig ‐ ahogyan azt a magyar miniszterelnök meghirdette ‐ a megszilárdult illiberális demokrácia üzemszerű működésének tanúi lehetünk.

Az Alkotmánybíróságot kisajátította a Fidesz-KDNP

Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért közös elemzésben vizsgálta az Alkotmánybíróság 2011 és 2014 közti ítélkezési gyakorlatát. A legnagyobb jelentőségű ügyek vizsgálata drámai eredményre vezetett: az Alkotmánybíróságot megtörte a kormánytöbbség, az új tagok beültetésével sikeresen alakított ki kormányhű testületet – szemben a korábbi, valódi ellensúlyt jelentő Alkotmánybírósággal.