HIV pozitívok alkotmányellenes elkülönítése

A TASZ indítvánnyal fordul az Alkotmánybírósághoz, hogy a testület semmisítse meg a HIV pozitív fogvatartottak elkülönítésére vonatkozó jogszabályi passzust.

Az AIDS betegséget okozó HIV vírus köznapi érintkezés útján nem terjed, így az elkülönítés indokolatlan és jogellenes korlátozást valósít meg. A TASZ álláspontja szerint sérül az érintettek emberi méltósághoz való joga, az egyenlő bánásmód követelménye, de sérül pl. a lelkiismereti és vallásszabadsághoz, vagy a művelődéshez való joguk is, hiszen sem az istentiszteleteket, sem a közös könyvtárat és képzéseket nem látogathatják. A TASZ érvelése összhangban áll az illetékes nemzetközi szervezetek ajánlásaiban foglaltakkal, és az általa felvetett aggályok megegyeznek az Európa Tanács Kínzás és Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetés Megelőzésére létrejött Bizottsága (CPT) Magyarországra vonatkozó jelentéseiben foglaltakkal.

Kapcsolódó anyagok:

 sajtóközlemény.pdf
AB indítvány - 2004 okt.pdf

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Tájékoztató egészségügyi dolgozóknak HIV-vel élők ellátásáról

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtti ügyben a TASZ egyezséget kötött az Emberi Erőforrások Minisztériumával, amelynek részeként javaslatunkra elkészült egy tájékoztató anyag a HIV-vel élők nem -specifikus ellátásáról.

HIV-specifikus cseh vízumkorlátozások

2009. június 1-jétől a Cseh Köztársaságban a munkavállalói illetve letelepedési vízumkérelmekhez csatolni kell egy orvosi igazolást, amely igazolja, hogy a kérelmező sem szifiliszben, sem tuberkulózisban nem szenved, illetve nem HIV-fertőzött. Ez az új rendelkezés azonban nem vonatkozik egységesen minden ország állampolgáraira, Kongó, Kenya, Moldávia, Mongólia, Nigéria, Pakisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna és Vietnam szerepelnek a listán.