Ismét a mélyszegénységben élőket büntetné a kormány

A kormány által jegyzett törvényjavaslat lehetővé tenné emberek kizárását a közmunkából azon az alapon, hogy gyermekük iskolai hiányzása miatt velük szemben eljárás indult. A törvényjavaslat megszavazása esetén továbbá azok is elesnek majd a közmunkától, akiknek nincsenek meg az anyagi lehetőségeik lakókörnyezetük tisztántartására, ami egyébként - önkormányzati rendelet alapján - több szociális támogatás megvonásához is vezethet.

A TASZ álláspontja szerint a T/10241. számú törvényjavaslat, amely a tankötelezettséggel kapcsolatos mulasztás, valamint a lakókörnyezet tisztántartásával kapcsolatos szabályok megszegése miatt lehetővé teszi a közfoglalkoztatás rendszeréből történő kizárást, súlyosan sérti Magyarország nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeit és számos ponton ütközik az Alaptörvénnyel. Ezenkívül megkerüli a korai iskolaelhagyással, lemorzsolódással kapcsolatos szakmai, tudományos megállapításokat, javaslatokat – összességében az értelmetlen, alkalmatlan és súlyosan jogsértő rendészeti intézkedéscsomagok egy riasztó példája. 

A TASZ véleménye összefoglalóan a következő:    

  • A törvényjavaslatnak a tankötelezettség mulasztásával kapcsolatos rendelkezései sértik az ENSZ által 1989-ben, New Yorkban elfogadott, a gyermekek jogairól szóló egyezmény rendelkezéseit, mivel többnyire a leghátrányosabb helyzetben lévő, szegény, sokgyermekes családokat fosztják meg a túlélést jelentő közfoglalkoztatás, az ebből származó munkajövedelem lehetőségétől.
  • A tervezett szabályozás sérti továbbá az Alaptörvény által védett emberi méltósághoz való jogot, ellentmond a jogállamiság alapelvéből levezethető jogbiztonság követelményének, a tisztességes eljáráshoz való jognak és a jogorvoslathoz való jognak, mivel a tankötelezettség elmulasztása miatti szabálysértési felelősség megállapítása előtt teszi lehetővé a közfoglalkoztatásból való kizárást azzal, hogy a folyamatban lévő eljárás elegendő ok a kizáráshoz.  
  • A fentiek miatt a törvényjavaslat rendelkezései ütköznek a szabálysértési törvény alapelvi rendelkezéseibe: az ártatlanság vélelmét, a védekezéshez és a jogorvoslathoz való jogot lefektető garanciális szabályokba.
  • A törvényjavaslat az önkormányzati rendeletben előírt lakókörnyezet tisztántartására vonatkozó feltétellel ugyancsak sérti a jogbiztonság követelményét, az emberi méltóságot és az egyenlő bánásmódhoz való jogot.

A vélemény teljes terjedelmében itt (pdf) érhető el.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Velencei Bizottság: Elfogadhatatlan ebben a formában a civiltörvény

A Velencei Bizottság nyilvánosságra került előzetes véleménye alapján kijelenthető, hogy ha a Kormány eleget akar tenni a Bizottság véleményében foglaltaknak, akkor nem lehet a törvényt még a tavaszi ülésszakban elfogadni: a vélemény számos ponton aránytalan jogkorlátozásra hívja fel a figyelmet és elengedhetetlennek tartja a széles körű, valódi konzultációt. A törvényjavaslatról ezen az oldalon tudhat meg többet.

#SpeakUpForHungary: egy sikeres nemzetközi akció

A tegnapi nemzetközi szolidaritási akció eredményeképpen 20 országból több mint 60 szervezet fejezte ki támogatását a magyar civileket érő kormányzati lépésekkel szemben.

Zaklatással a kritika ellen – pert indítottunk az érpataki polgármester és önkormányzat ellen

Munkatársa képviseletében a TASZ beperelte Érpatak Község Önkormányzatát és Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármestert az egyenlő bánásmód követelményének és személyhez fűződő jogoknak a megsértése miatt. Az első tárgyalásra 2013. november 19-én került sor.