Ismét a mélyszegénységben élőket büntetné a kormány

A kormány által jegyzett törvényjavaslat lehetővé tenné emberek kizárását a közmunkából azon az alapon, hogy gyermekük iskolai hiányzása miatt velük szemben eljárás indult. A törvényjavaslat megszavazása esetén továbbá azok is elesnek majd a közmunkától, akiknek nincsenek meg az anyagi lehetőségeik lakókörnyezetük tisztántartására, ami egyébként - önkormányzati rendelet alapján - több szociális támogatás megvonásához is vezethet.

A TASZ álláspontja szerint a T/10241. számú törvényjavaslat, amely a tankötelezettséggel kapcsolatos mulasztás, valamint a lakókörnyezet tisztántartásával kapcsolatos szabályok megszegése miatt lehetővé teszi a közfoglalkoztatás rendszeréből történő kizárást, súlyosan sérti Magyarország nemzetközi egyezményben vállalt kötelezettségeit és számos ponton ütközik az Alaptörvénnyel. Ezenkívül megkerüli a korai iskolaelhagyással, lemorzsolódással kapcsolatos szakmai, tudományos megállapításokat, javaslatokat – összességében az értelmetlen, alkalmatlan és súlyosan jogsértő rendészeti intézkedéscsomagok egy riasztó példája. 

A TASZ véleménye összefoglalóan a következő:    

  • A törvényjavaslatnak a tankötelezettség mulasztásával kapcsolatos rendelkezései sértik az ENSZ által 1989-ben, New Yorkban elfogadott, a gyermekek jogairól szóló egyezmény rendelkezéseit, mivel többnyire a leghátrányosabb helyzetben lévő, szegény, sokgyermekes családokat fosztják meg a túlélést jelentő közfoglalkoztatás, az ebből származó munkajövedelem lehetőségétől.
  • A tervezett szabályozás sérti továbbá az Alaptörvény által védett emberi méltósághoz való jogot, ellentmond a jogállamiság alapelvéből levezethető jogbiztonság követelményének, a tisztességes eljáráshoz való jognak és a jogorvoslathoz való jognak, mivel a tankötelezettség elmulasztása miatti szabálysértési felelősség megállapítása előtt teszi lehetővé a közfoglalkoztatásból való kizárást azzal, hogy a folyamatban lévő eljárás elegendő ok a kizáráshoz.  
  • A fentiek miatt a törvényjavaslat rendelkezései ütköznek a szabálysértési törvény alapelvi rendelkezéseibe: az ártatlanság vélelmét, a védekezéshez és a jogorvoslathoz való jogot lefektető garanciális szabályokba.
  • A törvényjavaslat az önkormányzati rendeletben előírt lakókörnyezet tisztántartására vonatkozó feltétellel ugyancsak sérti a jogbiztonság követelményét, az emberi méltóságot és az egyenlő bánásmódhoz való jogot.

A vélemény teljes terjedelmében itt (pdf) érhető el.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Közös civil álláspont a 7-es cikk szerinti eljárás kapcsán

Az Amnesty International Magyarország, a Magyar Helsinki Bizottság, a Magyar LMBT Szövetség, a Mérték Médiaelemző Műhely, a Társaság a Szabadságjogokért és a Transparency International Magyarország közös álláspontot alakított ki az Európai Unió által a magyarországi jogállamiság helyzetének vizsgálatára indított ún. 7. cikkely szerint eljárásban a magyar kormány álláspontját tartalmazó jelentésben foglaltak cáfolatára.

Illiberális állam Európa szívében

Magyarországon 2010 és 2014 között kiépült az illiberális állam, 2014‐től pedig ‐ ahogyan azt a magyar miniszterelnök meghirdette ‐ a megszilárdult illiberális demokrácia üzemszerű működésének tanúi lehetünk.

Az Alkotmánybíróságot kisajátította a Fidesz-KDNP

Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért közös elemzésben vizsgálta az Alkotmánybíróság 2011 és 2014 közti ítélkezési gyakorlatát. A legnagyobb jelentőségű ügyek vizsgálata drámai eredményre vezetett: az Alkotmánybíróságot megtörte a kormánytöbbség, az új tagok beültetésével sikeresen alakított ki kormányhű testületet – szemben a korábbi, valódi ellensúlyt jelentő Alkotmánybírósággal.