Barion Pixel TASZ | Jogellenes önkormányzati szociális szabályok: 25 helyi rendeletet módosítottak kifogásaink alapján

Jogellenes önkormányzati szociális szabályok: 25 helyi rendeletet módosítottak kifogásaink alapján

Álláspontunk szerint jogellenes a szociális ellátások igénybevételéhez feltételként szabni, hogy az igénylőnek rendezett legyen a lakókörnyezete. Négy megyében támadtunk meg 55 rendeletet, a kormányhivatalok részben egyetértettek kifogásainkkal.

Négy megyében, összesen 55 település szociális rendeletének 76 rendelkezését támadtuk meg 2017-ben. Beadványaink nyomán az érintett kormányhivatalok elvégezték az általunk kifogásolt önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát, és felhívásuk alapján 25 képviselő-testület módosította a helyi szociális rendeletét az elmúlt félévben.

A megvizsgált rendeletekben három különböző szociális ellátási forma kapcsán találtunk rendezett lakókörülményeket feltételül szabó rendelkezéseket.

Ezek között szerepel az aktív korúak támogatása, amely minden, a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személy és családja számára nyújtott ellátást magában foglal, és amelyet a szociális törvény (33-37.§) alapján a járási hivatal állapít meg. Ezzel az ellátási formával kapcsolatban a helyi önkormányzatok semmilyen szabályt nem alkothatnak, az ellátás kapcsán ugyanis nincs hatáskörük. Ezzel az álláspontunkkal egyetértett a Győr-Moson-Sopron megyei és a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal is.

Rendezett lakókörülményekhez kötötte számos vizsgált rendelet a rendkívüli települési támogatást is. Ez már valóban az önkormányzat által nyújtott, vagyis hatáskörébe tartozó ellátási forma, ugyanakkor a szociális törvény megszabja, hogy a rendkívüli élethelyzetbe került illetve létfenntartási gondokkal küzködő személyek számára kötelező ennek a támogatásnak a nyújtása . A Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal egyetértett velünk, kimondta, hogy a rendkívüli települési támogatás esetében kizárt a rendezett lakókörülmények feltételül szabása.

A legáltalánosabb gyakorlat, hogy a rendes települési támogatást (ami leginkább lakhatási támogatást jelent) kötik rendezett lakókörülményekhez az önkormányzatok. Erre korábban felhatalmazta őket a szociális törvény, de a korábbi rendelkezést 2015-ben hatályon kívül helyezték. Álláspontunk szerint maga a felhatalmazás is alapjogsértő volt, de konkrét törvényi felhatalmazás nélkül végképp nincs az önkormányzatoknak jogalapjuk ilyen – rászorultságtól független – feltételek szabására. A felhatalmazás nélküli helyi jogalkotás alaptörvény-sértő, továbbá az ilyen szabályok sértik az emberi méltóságot és a magánszféra tiszteletben tartásához való jogot. Ezentúl épp azokat zárják el a támogatás igénybevételétől az ilyen jellegű feltételek, akik leginkább rászorulnának, ezért azok az egyenlő bánásmódhoz való jogot is sértik.

Ebben a kérdésben a kormányhivatalok sajnos nem értettek egyet velünk. Egységesnek tűnik az a jogi álláspontjuk, miszerint  a szociális ellátások rendszerében 2015-ben bekövetkezett “irányváltás” óta az önkormányzatok hatásköre messzemenőkig kibővült. A Kúria és az Alkotmánybíróság által kijelölt, veszélyes és téves jogértelmezési úton járva állítják, hogy az önkormányzatok szociális támogatásai többé nem “önzetlen” adományok, azokért cserébe az önkormányzat elvárhatja, és emberei ellenőrizhetik „az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítását”, „a házban található helyiségek, az udvaron található illemhely tisztán, emberi tartózkodásra alkalmas állapotban tartását”, vagy “a lakás padlózatának, falazatának folyamatos tisztán tartását, takarítását, szükség esetén meszelését”.

Kormányhivatalonkénti bontásban az alábbi eredményeket értük el:

⧫ Győr-Moson-Sopron megyében összesen 19 települési önkormányzat helyi szociális rendeleteinek 31 rendelkezését támadtuk meg. Beadványunk nyomán a kormányhivatal 15 település szociális rendeleteiben talált jogellenes rendelkezést és kezdeményezte azok módosítását vagy hatályon kívül helyezését. Tíz rendelet szabályozta jogellenesen az aktív korúak támogatását, hat pedig a rendkívüli települési támoigatást.

⧫ Komárom-Esztergom megyében 5 települési önkormányzat helyi szociális rendeleteinek 6 rendelkezését kifogásoltuk. Beadványunk nyomán a kormányhivatal 4 település szociális rendeleteiben talált jogellenes rendelkezést és kezdeményezte azok módosítását vagy hatályon kívül helyezését az aktív korúak ellátásával és a pontatlan rendeleti megfogalmazásokkal kapcsolatban.

⧫ Veszprém megyében 9 település 10 rendelkezését találtuk jogellenesnek. A kormányhivatal felhívása nyomán 6 településnek kellett módosítania a vonatkozó szabályozásokat.

⧫ Bár Pest megyében is bőven akadnak jogellenes szabályozások, a Pest Megyei Kormányhivatal egyik érvünkkel sem értett egyet. A Kormányhivatalnak választ írunk, az eljárás még nem zárult le.

Üdvözöljük a megyei kormányhivatalok többségében velünk egyetértő álláspontját, és továbbra is küzdünk a büntető szemléletű szociálpolitikai intézkedések, a szociális jogok ezen “új értelmezése” ellen.

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.