Jogvédelmi gyakorlatok átadása

A Társaság a Szabadságjogokért egyesület (TASZ) jogvédő és ügyképviseleti munkája során felhalmozott tapasztalatának és az általa alkalmazott jogvédelmi eszköztár átadására pályázatot ír ki, jog- és érdekérvényesítéssel foglalkozó civil szervezetek, közösségek és kezdeményezések részére.

1. A program célja 

A pályázat célja, hogy helyi civil szervezetek kapacitásfejlesztése révén erősítse a civil társadalmat az észak-magyarországi régióban és megerősítse a TASZ partnerhálózatát.

A kiválasztott civil szervezetek számára kapacitásfejlesztést kínálunk az emberi jogok, a polgári szabadságjogok, a mozgósítás, kommunikáció és ügyképviselet területén, a TASZ tapasztalatainak hatékony megosztása, illetve stratégiai együttműködések kialakítása révén. Összesen tizenkét hazai civil szervezet, közösség vagy kezdeményezés (a továbbiakban: szervezet) kerül kiválasztásra, akiknek részére a TASZ egy komplex mentori, tréning és hálózatépítő tevékenység keretében, a bevont szervezetek igényeinek felmérését követően

 • átadja felhalmozott tudásának kiválasztott részét,
 • fejleszti a szervezetek jogtudatos és hatékony érdekérvényesítő és ügyképviseleti munkáját,
 • elősegíti, hogy az együttműködés után a szervezetek képesek legyenek a témáikhoz kapcsolódó ügyeken önállóan dolgozni, valamint a megszerzett tudásukat továbbadni más szervezetek és a hozzájuk forduló állampolgárok számára.

A pályázat eredménye egy civil szervezetekből álló hálózat lesz, amely eredményesen használja a megszerzett tudást a jog- és érdekérvényesítő tevékenysége során, illetve képes hatékonyan hírt is adni erről. 

2. Mit nyújtunk a sikeres pályázóknak:

 • az adományszervezési, fenntarthatósági, kommunikációs tapasztalatok begyűjtésének lehetőségét;
 • a jog-és érdekérvényesítő tevékenység megerősítését, munkatársaink tapasztalatinak átadása révén;
 • kis értékű technikai, kommunikációs eszköz támogatást;
 • esetlegesen közösen kiválasztott ügyekben képviselet nyújtását.

A programban való részvétel ingyenes és önkéntes.

3. A pályázók köre

A pályázatra azon észak-magyarországi civil szervezet, civil közösség vagy civil kezdeményezés jelentkezhet, tekintet nélkül szervezeti formájára (nem szükséges bejegyzett szervezetnek sem lennie), amely

 • magyarországi jog- és érdekérvényesítéssel foglalkozik;
 • világos küldetéssel és folyamatosan dokumentált aktivitással rendelkezik (cikkek, honlap, video);
 • négy budapesti, két napos tréningen részt tud venni (2014. június, 2014. október, 2015. február, és 2015. június), és azon maximum 2 fővel képviseltetni tudja magát;
 • vállalja a projekt során létrehozott közös weboldalon saját tartalom megjelenítését.

A pályázók kiválasztásánál szempont, hogy a szervezetek képesek legyenek az átadott tudást minél szélesebb körben továbbadni.

4. A pályázat benyújtása

A pályázóktól pályázati tervet és rövid bemutatkozást várunk.

A pályázati terv annak a kifejtését tartalmazza, hogy a pályázó miképpen hasznosítaná a 2. pontban megjelölteket saját tevékenysége során, mit várna a TASZ komplex mentori, tréning és hálózatépítő tevékenységétől kiválasztása esetén. A pályázati tervnek ki kell térnie azokra a kérdésekre, hogy a pályázó mit adna hozzá a projekt során kialakítandó új civil hálózathoz, és hogy a pályázó mit vár a projekttől. A pályázati terv terjedelme 5000-10000 karakter.

A rövid bemutatkozás az alábbiakat tartalmazza:

 • milyen tevékenységet végez a szervezet (felsorolásszerűen, például korábbi projektek)?
 • miért fontos a szervezet tevékenysége?
 • kik tartoznak a célcsoportjába és hány embert ér el programjaival?
 • milyen partnerekkel, ideértve elsősorban civil szervezeteket, kezdeményezéseket működik együtt?

5. A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatokat 2013. november 29-én éjfélig kell benyújtani a palyazat@tasz.hu e-mail címen word vagy pdf formátumban.

6. A pályázatok elbírálása

A pályázatokról 2013. december 20-ig hoz döntést a kiíró TASZ munkatársaiból álló bíráló bizottság.

7. Értesítés a pályázati döntésről

A pályázatokat bizalmasan kezeljük és minden pályázót, eredménytől függetlenül, elektronikus formában értesítünk.

A program a Norvég Civil Alap támogatásával valósul meg.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Nyílt levél a képviselőknek: Lesz szabad karácsonya az otthonápoló családoknak?

Tisztelt Képviselő!

Alulírott érintett szülők és szervezeteink azt kérjük Öntől, hogy az idei karácsonyi pénzosztáskor gondoljon ránk, a fogyatékossággal élőkre, az egészségügyi állapotuk miatt segítségre szorulókra, az otthonápoló családtagokra, és szociális szakemberekre. Kérjük, hogy az idei évben fel nem használt költségvetési forrásból a házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatokat bővítsék ki, illetve a rendszerben dolgozó, áldozatos munkát végző szakemberek bérrendezését tekintsék elsődleges feladatuknak!

Ahogy azt alább láthatja, ezen szolgáltatások bővítése hozzávetőlegesen 60-70 milliárd forint forrást igényel, miközben csak tavaly karácsony előestéjén ennél több pénzt osztott ki a kormány egyéb célokra.

Kérjük Öntől azt is, hogy lehetősége szerint közvetítse kérésünket az ország politikai vezetése felé, például szólaljon fel a parlamentben a karácsony előtti ülések valamelyikén.

Nem bűncselekmény, ha korrupt állatnak nevezed a polgármesteredet

Kiskartali István egy augusztusi hajnalban írt meglehetősen erős bírálatot a faluja polgármesteréről a saját Facebook oldalára. A polgármester ezért feljelentette őt a rendőrségen, ahol meg is indították a nyomozást becsületsértés ügyében. Közbelépésünknek köszönhetően a jászberényi ügyészség megszüntette a büntetőeljárást. Megerősítették, hogy amit ügyfelünk tett, az nem bűncselekmény, hanem a szólásszabadság gyakorlása.

Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje

Az állam alapvető jogok tiszteletben tartására és védelmére vonatkozó kötelezettsége nem merül ki abban, hogy tartózkodik az alapjogok megsértésétől. E kötelezettsége teljesítése körében olyan intézményrendszert is működtetnie kell, amely hatékonyan képes fellépni az alapvető jogok megsértésével szemben. Az ombudsman intézmény Magyarországon két évtizede az egyedi ügyekben elkövetett alapjogsértésekkel szembeni állami fellépés kiemelt intézménye. Ha működésében nehézségek adódnak, azok az állam alapjogvédelmi kötelezettségének a nem kellő teljesítését jelenthetik. Márpedig az alapjogvédelem elért védelmi szintjéből költségvetési okokból nem lenne szabad engedni.