Jogvédelmi gyakorlatok átadása

A Társaság a Szabadságjogokért egyesület (TASZ) jogvédő és ügyképviseleti munkája során felhalmozott tapasztalatának és az általa alkalmazott jogvédelmi eszköztár átadására pályázatot ír ki, jog- és érdekérvényesítéssel foglalkozó civil szervezetek, közösségek és kezdeményezések részére.

1. A program célja 

A pályázat célja, hogy helyi civil szervezetek kapacitásfejlesztése révén erősítse a civil társadalmat az észak-magyarországi régióban és megerősítse a TASZ partnerhálózatát.

A kiválasztott civil szervezetek számára kapacitásfejlesztést kínálunk az emberi jogok, a polgári szabadságjogok, a mozgósítás, kommunikáció és ügyképviselet területén, a TASZ tapasztalatainak hatékony megosztása, illetve stratégiai együttműködések kialakítása révén. Összesen tizenkét hazai civil szervezet, közösség vagy kezdeményezés (a továbbiakban: szervezet) kerül kiválasztásra, akiknek részére a TASZ egy komplex mentori, tréning és hálózatépítő tevékenység keretében, a bevont szervezetek igényeinek felmérését követően

A pályázat eredménye egy civil szervezetekből álló hálózat lesz, amely eredményesen használja a megszerzett tudást a jog- és érdekérvényesítő tevékenysége során, illetve képes hatékonyan hírt is adni erről. 

2. Mit nyújtunk a sikeres pályázóknak:

A programban való részvétel ingyenes és önkéntes.

3. A pályázók köre

A pályázatra azon észak-magyarországi civil szervezet, civil közösség vagy civil kezdeményezés jelentkezhet, tekintet nélkül szervezeti formájára (nem szükséges bejegyzett szervezetnek sem lennie), amely

A pályázók kiválasztásánál szempont, hogy a szervezetek képesek legyenek az átadott tudást minél szélesebb körben továbbadni.

4. A pályázat benyújtása

A pályázóktól pályázati tervet és rövid bemutatkozást várunk.

A pályázati terv annak a kifejtését tartalmazza, hogy a pályázó miképpen hasznosítaná a 2. pontban megjelölteket saját tevékenysége során, mit várna a TASZ komplex mentori, tréning és hálózatépítő tevékenységétől kiválasztása esetén. A pályázati tervnek ki kell térnie azokra a kérdésekre, hogy a pályázó mit adna hozzá a projekt során kialakítandó új civil hálózathoz, és hogy a pályázó mit vár a projekttől. A pályázati terv terjedelme 5000-10000 karakter.

A rövid bemutatkozás az alábbiakat tartalmazza:

5. A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatokat 2013. november 29-én éjfélig kell benyújtani a palyazat@tasz.hu e-mail címen word vagy pdf formátumban.

6. A pályázatok elbírálása

A pályázatokról 2013. december 20-ig hoz döntést a kiíró TASZ munkatársaiból álló bíráló bizottság.

7. Értesítés a pályázati döntésről

A pályázatokat bizalmasan kezeljük és minden pályázót, eredménytől függetlenül, elektronikus formában értesítünk.

A program a Norvég Civil Alap támogatásával valósul meg.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) elemzése a magánélet védelméről szóló T/706. számú törvényjavaslatról

A Kormány múlt kedden, június 26-án törvényjavaslatot nyújtott be, ami címe szerint a magánélet védelméről szól. Az indítvány furcsasága, hogy új normatív tartalma alig van, így viszont kérdéses, hogy mi vele a jogalkotó szándéka.

Jó gyakorlatok az alapjogok védelmében

Lezárult a civil szervezetek fejlesztésével foglalkozó projektünk. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, 10 civil szervezettel dolgoztunk együtt két éven át, a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával.

Nyílt levél az igazságügyi miniszternek

Az igazságügyi miniszter elnézést kért a tisztségéből jogellenesen elmozdított korábbi adatvédelmi biztostól. A Társaság a Szabadságjogokért, az Eötvös Károly Intézet és a Magyar Helsinki Bizottság szerint a magyar polgároktól kellett volna elnézést kérnie, a sajnálkozás pedig nem is orvosolja a jogsértést. Minderről az alábbi nyílt levelet írták Trócsányi Lászlónak.