Jogvédők kritizálják a kormány közbiztonsági törvénycsomagját

A Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság  Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezetek szerint a Kormány közbiztonság javítását célzó törvénycsomagja átgondolatlan és indokolatlan. A törvénycsomag nem magyarázható szigorításokat tartalmaz, és ellentétes Magyarország nemzetközi szerződésekbe foglalt kötelezettségvállalásaival. A két szervezet ezért a törvényjavaslat visszavonását kéri a Kormánytól és az előterjesztő Belügyminisztériumtól.

1.    A szabálysértési jog nem lehet szigorúbb, mint a büntetőjog.
A Javaslat felborítja az összhangot a szabálysértési és a büntetőjog között, mert olyan megoldásokat vezetne be a szabálysértésekre, melyek alkalmazására a büntetőjogban sincs példa, ugyanakkor az elkövetők és a sértettek közötti közvetítői eljárásokat, melyek a büntetőjogban ismertek, nem alkalmazza.

2.    Szabálysértések esetén az elzárás büntetés széles alkalmazása indokolatlan és átgondolatlan.
A törvényjavaslat tulajdon elleni szabálysértések és a feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel esetén bevezeti az elzárás büntetés alkalmazhatóságát. A szabadság megvonása néhány ezer forint kárértékű szabálysértéseknél szükségtelen és aránytalan. Az elzárás büntetés a legdrágább szankcióforma, és a hazai börtönök jelenleg is túlzsúfoltak. Semmilyen elfogadható indok nem hozható fel arra, miért volna szükség ezekre a szigorításokra.

3.    A fiatalkorúak elzárás-büntetése jogsértő és elfogadhatatlan.
18 év alatti gyermekeket kis kárértékű szabálysértések miatt elzárás büntetéssel szankcionálni ellentétes a Gyermekek Jogairól Szóló New York-i Egyezménnyel és Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásaival. A szabálysértést elkövető fiatakorúaknak segítségre és asszitenciára van szükségük, nem pedig arra, hogy jelentéktelen súlyú cselekményükért több hétre megfosszák őket szabadságuktól.

4.    A bírósági titkárok nem vehetnek át bírói feladatokat.
Az a tény, hogy a Kormány annak érdekében, hogy szabálysértési ügyekben bírósági titkárok is eljárhassanak, kész az Alkotmány módosítására, nem teszi a bírósági titkárok jogkörébe utalt szabálysértési határozathozatalt elfogadhatóvá. A bírósági titkárok nem rendelkeznek a bírói függetlenség alkotmányos követelményével, önálló eljárásra feljogosítani őket alkotmányellenes, és nemzetközi emberi jogi elveket sért.


A TASZ és Magyar Helsinki Bizottság közös álláspontját elolvashatja itt.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Alapjogot vegyenek!

Budapesten körülbelül 650 térfigyelő kamera működik. A kamerás térfigyelés korlátozza az információs önrendelkezési jogunkat, a technikai megfigyelés sérti az emberi méltóságot és a magánszférát. Elgondolkodott már azon, vajon mennyit költenek az önkormányzatok az alapjogot drasztikusan korlátozó kamerák üzemeltetésére, karbantartására? Az Információszabadság Jogklinika TASZ-nál dolgozó hallgatói megszerezték a választ!

Szólásszabadság vs Fővárosi Bíróság: 0-1

A Székesfehérvári Városi Bíróság tegnap első fokon ítéletet hozott a Munkáspárt elnöksége elleni ügyben, melyben a szólásszabadság vesztett... Olvassa el a részleteket!

Az igazságügy-miniszter és az "elavult jogkövetés"

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvénynek van egy olyan rendelkezése, amely előírja, hogy a jogalkotási program összeállításához ki kell kérni a társadalmi szervezetek javaslatait. A program előkészítéséért az igazságügy-miniszter a felelős. A választások után rögtön meg is kérdeztük, hogy mikor és miként tudják a társadalmi szervezetek a javaslataikat előadni, hiszen az új Kormány új jogalkotási programot készít. Az igazságügyi államtitkár válasza ma érkezett meg, melyből kiderül, hogy sehogy.