Kunyhóbontás következmények nélkül

A Város Mindenkié csoporttal közösen véleményeztük a Belügyminisztérium legújabb rendeletét, amelynek egyértelmű célja, hogy következmények nélkül lehessen az engedély nélkül épült kunyhókat és a bennük talált ingóságokat megsemmisíteni.

A jogszabály álláspontunk szerint súlyosan alapjogsértő: sérti a magánélethez, valamint a tulajdonhoz való jogot, mivel lehetővé teszi, hogy a hajléktalan emberek saját kezűleg épített kunyhóit lebonthassák, egyúttal biztosítja azt is, hogy személyes dolgaikat jogkövetkezmények nélkül megsemmisíthessék.

A Tervezet továbbá szembe megy az Emberi Jogok Európai Bírósága Yordanova and others v. Bulgaria ügyben hozott ítéletével, az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága 7. számú Általános Jelentésében foglaltakkal, valamint az alapvető jogok biztosa AJB-3513/2012 számú jelentésével is.

A részletes véleményt itt olvashatja el.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Megkérdeztük az államtól, hogy mit tesz a szegénytelepeken élők beoltásáért

Mit tegyen az, akinek nincs érvényes TAJ száma? Hova mennek a honvédségi oltóbuszok? Közérdekű adatigényléssel fordultunk az illetékes szervekhez.

Ki védi meg a bíróság előtt a rászorulókat?

Szabálysértési ügyekben nem jár kötelező ügyvédi képviselet a fogvatartott, a fiatalkorú, a fogyatékos, az írni-olvasni nem tudó, valamint az anyagilag rászorult vádlottaknak. Emiatt tömegek esnek el jogorvoslati joguktól. Az ombudsman jelentésében támogatott minket és felkérte egyúttal a belügyminisztert, hogy tegye meg a megfelelő módosításokat.

KISOKOS: Hogy ne emeljék ki a gyermekemet?

Jelzés érkezett az iskolából, mert igazolatlanul hiányzott a gyermeke? A gyámhatóság tárgyalásra idézte, de nem tudja, mit kell tennie? Becsöngetett a családgondozó, de nem tudja, be kell-e engedni? Kiszakítják a gyerekeket a családból és máshol helyezik el?