Nyílt levél az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának

Jogvédő szervezetek a világ minden tájáról - köztük a TASZ is - aláírták azt a nyílt levelet, ami az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának a békés tiltakozásokkal összefüggő emberi jogok előmozdításáról és védelméről szóló határozat-tervezetéhez fogalmaz meg javaslatokat.

A nyílt levél aláírói üdvözlik, hogy az Emberi Jogi Tanács megújult és fokozott figyelmet szentel az utcai tiltakozások kérdésének, és három témakörben javasol változtatásokat a határozat-tervezet szövegével kapcsolatban:

1. Kulcsfontosságú hangsúlyozni azt, hogy minden emberi jogi védelem közvetlenül alkalmazandó a társadalmi tiltakozások minden formája során, akár békésnek minősítik őket, akár nem. Az egyének a tiltakozásokkal összefüggésben előforduló szórványos erőszak eredményeként sem veszítik el semmilyen emberi joguk, még a békés gyülekezéshez való joguk élvezetét sem.

2. A határozat tartalmazzon kifejezett utalást azzal kapcsolatban, hogy a társadalmi tiltakozásokkal összefüggésben a rendőrség kulcsszerepet játszik az egyének – ezen belül a résztvevők, a kívülállók és a rendőrök – élethez, szabadsághoz és biztonsághoz való jogának védelmében, ezért akcióiknak mindig az erőszak megfékezését kell célozniuk. Egyértelműnek kell lennie annak, hogy a nemzetközi standardok értelmében nem alkalmazható halált okozó erőszak a tiltakozásokkal összefüggésben, kivéve halál vagy súlyos sérülés közvetlen veszélye esetén a saját vagy mások élete védelmében, és csak akkor, ha a kevésbé szélsőséges eszközök nem elegendőek e célok eléréséhez. Ami pedig a tiltakozások során bekövetkező halálesetek és sérülések kivizsgálására vonatkozó kötelezettséget illeti, kulcsfontosságú biztosítani, hogy a panaszok ügyében alapos és a pártatlanság biztosítása érdekében az érintett rendészeti testülettől független nyomozást végezzenek.

3. Annak a felhatalmazásnak, mely szerint „a jó gyakorlatok alapján iránymutatásokat kell készíteni a békés tiltakozások elősegítéséhez és védelméhez”, arra kell utalnia, hogy ezeknek az iránymutatásoknak a tiltakozások idején foganatosított rendőrségi akciók és erőszak-alkalmazás szabályozására kell összpontosítaniuk. Máskülönben a határozattervezetben javasolt megfogalmazás túlszabályozásra adhat lehetőséget, ami jelentős mértékű visszatartó hatással járhat a tiltakozások tekintetében, aláásva ezzel a gyülekezéshez, a véleménynyilvánításhoz és egyesüléshez való jogot.

A nyílt levél magyarul itt, angolul itt olvasható. (.pdf)

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Ezzel még nincs vége

A TASZ filmet forgatott a március 11-én a "Ne írd alá János" címmel meghirdetett demonstrációról - mit gondoltak maguk a tüntetők, miért nem lett volna szabad aláírnia Áder János államfőnek az alaptörvény 4. módosítását?

Lehet-e a miniszterelnök házánál tüntetni?

A TASZ szerint a Terrorelhárítási Központ (TEK) pénteki személy- és létesítménybiztosítási intézkedése felveti a gyülekezési szabadság jogellenes korlátozását. A miniszterelnök védelmére hivatkozva a gyülekezési jogot korlátozni csak nagyon szűk körben, a legszükségesebb módon és rövid időre lehet. A határozat nem felel meg ennek az alapelvnek.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) elemzése a gyülekezési jogról szóló T/707. számú törvényjavaslatról

A mai napon tartják az Országgyűlésben a gyülekezési törvény általános vitáját. Vannak, akik a mellett érveltek, hogy az új törvény nem hoz majd magával jelentős jogkorlátozást. A TASZ máshogyan látja, szerintünk a jogszabály-tervezetbe bele van kódolva, hogy szűkülni fog a tüntetések és a gyülekezés tere Magyarországon. Részletes szakmai elemzésünkben sorra vesszük a törvényjavaslat egyes pontjait.