Önvizsgálatra kényszerül a Vám- és Pénzügyőrség

Július 2-ig adott határidőt a Fővárosi Bíróság a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának, hogy vizsgálja felül a belső utasítások titkosításának és kezelésének gyakorlatát. Olvassa el jogfejlesztő adatigénylésünk részleteit!

A vám- és pénzügyőrök mindennapos szolgálatteljesítésük során többek között a vezetők által kiadott utasítások alapján járnak el. Az utasítás a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény értelmében az állami rányítás egyéb jogi eszközének minősül. A Társaság a Szabdságjogokért szeretné elérni, hogy ezek a dokumentumok elérhetőek legyenek az állampolgárok számára, hiszen e szabályok a közhatalom gyakorlásának módját szabályozzák. Adatigénylésünkre adott válaszában a VPOP sok utasítást kiadott, azonban az adatok nagy részét „nem publikusnak” minősítette. A jogi szabályozás kizárólag akkor engedi meg közérdekű adatok kiadásának megtagadását, ha az bűnüldözési érdeket sértene.

Az ügyben tartott első bírósági tárgyaláson kiderült, hogy a VPOP „reflexszerűen” élt ezzel a felhatalmazással, s ezért rengeteg olyan dokumentumot „nem publikusnak” minősített, amely címe alapján nem hozható kapcsolatba bűnüldözési érdekkel. Két érdekes példa a sok száz, szmámunkra gyanús elnevezű utasítás közül: a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség által adományozott üzemanyagkártyák használatáról szóló 23/2008. szóló utasítás; Kábítószer kutató kutyák kiképzéséhez szükséges kábítószerrel történő ellátásról szóló 124/2006. számú utasítás.
Tekintettel arra, hogy komoly terjedelmű joganyagról van szó, a tárgyaláson megegyezés született arról, hogy a VPOP a következő, július 2. napján tartandó tárgyalásig felülvizsgálja az utasítások elzárásának indokoltságát, és ezzel párhuzamosan egy deregulációs folyamatot indít el. A bíróság végzésében felhívta a VPOP jogi képviselőjének a figyelmét arra, hogy jelölje meg azokat az utasításokat, amelyeket a felülvizsgálat ellenére sem tart kiadhatónak, és ezekhez – a tényleges tartalom feltárása nélkül – fűzzön rövid indoklásokat, amelyekből kiderül, hogy igazolt-e a bűnüldözési érdek.

Adatigénylésünk és a per nyomán remélhetőleg rendeződik a VPOP minősítési gyakorlata, s bűnüldözési érdeket nem sértő normák minden állampolgár számára hozzáférhetőek lesznek.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

A TASZ Nyílt levelet írt a médiatörvény módosítása miatt Neelie Kroes uniós biztosnak

A TASZ álláspontja szerint a kormány médiatörvény módosítási szándékai nemcsak elégtelenek, de helyenként még szigorúbb feltételeket írnának elő, mint a jelenleg hatályos törvény.

Mondjon nemet az Alkotmány-módosítására!

A parlament az Alkotmány módosítására készül. Az Alkotmány megváltoztatása a TASZ szerint nem fogja a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos problémákat megoldani, de rendkívül veszélyes precedenst teremthet. A javaslat példa nélküli módon szűkítené le a véleménynyilvánítási szabadságot Magyarországon - ezúttal alkotmánybírósági kontroll nélkül, hiszen az Alkotmány módosítása esetén a testület tehetetlen. Arra kérjük az országgyűlési képviselőket, hogy szavazzanak nemmel az Alkotmány módosítására. Arra kérjük Önt, hogy támogassa törekvésünket azzal, hogy levelet küld képviselőjének és Ön is aláírja a nyílt levelet!

Megint kihagyják a nyilvánosságot a titoktörvény előkészítéséből

Véleményt készítettünk az új titoktörvény tervezetéről és 10 pontban foglaltuk össze a dokumentum legfontosabb hiányosságait. A nyilvánosság elé tárt legutóbbi (augusztusi) szövegváltozat messze alatta marad annak a színvonalnak, amelyet egy jogállami titkosítási rendszertől elvárhatunk. A tervezet nélkülözi az indokolatlan titkosítások elleni érdemi garanciákat, és a minősítőknek demokráciában elfogadhatatlan hatalmat ad a közérdekű adatoknak a nyilvánosságtól való elzárására.