„Rend és tisztesség” Tiszavasváriban – terjed az érpataki modell

Tiszavasvári önkormányzata együttműködési megállapodást kötött az érpataki polgármester „civil szervezetével”, mely együttműködés valós célja az érpataki modell Tiszavasváriban való terjesztése, a mélyszegénységben élő roma lakosok zaklatása, megfélemlítése folyamatos feljelentések, hatósági bejelentések tételével. A jogsértés közvetlen veszélye miatt az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult a TASZ.

Tiszavasvári városa egy járásközpont Szabolcsban, ahol a rendszerváltás óta folyamatos, egyre növekvő probléma az elszegényedő, szegregált lakókörnyezetbe szorult roma lakosság szociális helyzete. A helyzet rendezésére városfejlesztési stratégiát és helyi esélyegyenlőségi programot is elfogadott az önkormányzat. Mindkét dokumentum egyértelműsíti, hogy a településen a hátrányos helyzetű lakosok, a munkanélküliség, a szegregált lakókörülmények között élők aránya nagyon magas, és folyamatosan növekszik. „A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása és integrálása csak komplex beavatkozásokkal érhető el” – állapította meg a stratégia, ezért antiszegregációs programot és intézkedési tervet is készítettek a probléma  szakszerű kezelésére. A tiszavasvári telepfelszámolásra, az antiszegregációs terv végrehajtására 2009 óta számos program megfogalmazódott, szakértők hada meghívásra került, de a városban hatékony szociálpolitikai program nem valósult meg.

A Jobbik fellegváraként ismert város polgármestere viszont a fentieknek mindenben ellentmondó irányt jelölt ki akkor, amikor 2016. február 15-i képviselőtestületi ülésre meghívta „A Becsület Légiója” elnevezésű „civil szervezetet.” A „lelki üdvösség elérésének segítése lelki-spirituális tevékenység végzésével, az élet életfölötti értelme megtalálásának segítésére” létrejött szervezet a hírhedt ’érpataki modell’ kitalálója, Orosz Mihály Zoltán lakhelyére bejegyzett egyesület, melynek adószámát bejegyzése után pár hónappal törölte az adóhatóság. A szervezet valójában az érpataki modell terjesztését tűzte ki célul, ami az összeszokott csapatban együttműködő, ismerten szélsőjobboldali két közszereplő, Érpatak polgármestere (Orosz Mihály Zoltán) és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom vezetője (Zagyva György Gyula) ideológiai ámokfutását fedi. Az érpataki modell gyakorlata egyértelműen körvonalazható a honlapján fellelhető oktatóvideók, a róla készült „Érpataki modell” c. film alapján. Ezekből egy, a totális államberendezkedésre jellemző önkényes, az emberi szabadságjogokat teljes egészében negligáló rendpárti modell körvonalazódik, melyben a polgármester utasításaival egyet nem értő „rombolók” számára a feljelentések, razziák, gyermekeik kiemelése, segélyek megvonása, közmunka lehetőségétől való elzárása, és a folyamatos zaklatás és megalázás jár. Orosz Mihály Zoltán az érpataki modell terjesztése érdekében már számos településen vonult ki, esetenként Zagyva György Gyulával vagy más jobbikos képviselőkkel közösen a cigánysorra.

A tiszavasvári képviselőtestületi ülésre való meghívás egy együttműködési megállapodás megkötésére szólt: Fülöp Erik polgármester arra kérte fel a két szélsőséges meghívott által képviselt szervezetet, hogy egyes önkormányzati feladatellátásokban segítse a várost, így a „békés magyar-cigány együttélés”, „a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének hatékonyabbá tétele”, a „rendészeti és bűnmegelőzési” feladatokban való együttműködésre. Volner János Jobbik alelnök az ülésen beszámolt az érpataki modell bevezetésének szükségességéről. Zagyva György Gyula alig burkoltan kilátásba helyezte a gyerekek családokból való kiemelését is. Az Átlátszó.hu videót készített az ülésről. Ebből kiderül: A Széles út és Keskeny út környékére, tehát egyértelműen a legnagyobb szegregátumra koncentrál az együttműködés, ahol „meg kell szüntetni azt az életmódot, amit ott jónéhányan élnek: a mindennapos uzsorázást és a gyermekek veszélyeztetését.” – mondta Volner János. A polgármester a 2014-ben elfogadott cselekvési tervre hivatkozva elmondta, a cél „hogy azokat a családokat, akik a közösségi együttélés alapvető normáit nem akarják betartani, próbáljuk meg a jog eszközével visszavezetni”. Ebből és a videó tanúsága szerint a képviselő-testületi ülésen elhangzott mondatokból, továbbá Orosz más településeken végzett akcióiból egyértelmű, hogy általános rendfenntartásra, razziázásra „kérte fel” az önkormányzat a szélsőséges és jogellenes intézkedéseiről ismert érpataki polgármestert és társát.

A TASZ az Egyenlő Bánásmód Hatóságához fordult, mert álláspontunk szerint egyértelműen körvonalazható az együttműködés valós célja: az érpataki modell implementálása, a mélyszegénységben élő roma lakosok zaklatása, megfélemlítése folyamatos feljelentések, hatósági bejelentések tételével.

Álláspontunk szerint az önkormányzat már azzal emberi méltóságot sértő magatartást, vagyis zaklatást valósított meg a helyi telepi romákkal szemben, hogy együttműködési megállapodást kötött olyan személyekkel, akikről nyilvánosan hozzáférhető információk alapján köztudomású, hogy rendszeresen fejtenek ki emberi méltóságot sértő, zaklató tevékenységet túlnyomórészt romák által lakott szegénytelepeken.

Megítélésünk szerint továbbá, az önkormányzat közvetlen hátrányos megkülönböztetést is megvalósított a tiszavasvári romákkal szemben azzal, hogy az együttműködési megállapodás egyértelműen szembe megy az egyenlő bánásmódról szóló törvény alapján elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programban előirányzott intézkedéseknek.

Ezért kértük a Hatóságot, hogy állapítsa meg a zaklatás és a közvetlen hátrányos megkülönböztetés megtörténtét, és tiltsa el az önkormányzatot a „rendteremtési akció” folytatásától, valamint szabjon ki bírságot az önkormányzattal szemben.

A TASZ beadványát itt olvashatja.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

KISOKOS: Hogy ne emeljék ki a gyermekemet?

Jelzés érkezett az iskolából, mert igazolatlanul hiányzott a gyermeke? A gyámhatóság tárgyalásra idézte, de nem tudja, mit kell tennie? Becsöngetett a családgondozó, de nem tudja, be kell-e engedni? Kiszakítják a gyerekeket a családból és máshol helyezik el?

A babák újra a polcon

Kati tizennyolc volt, mikor terhes lett első gyermekével. Ő kislányt szeretett volna, Sanyinak mindegy volt, csak egészséges, boldog gyerek legyen. Kati vágya teljesült, 2007-ben megszületett Ági. Egy évvel később megszületett az első fiuk is, Sanyika. Majd két év múlva Vera, aki Kati édesanyjának nevét kapta, rá emlékezve, hiszen kiköpött nagyanyja.

Ági 6 éves volt, mikor megszületett második kisöccse, a szülők negyedik gyermeke. Az anyukája mégis üres kézzel és kisírt szemmel érkezett haza a kórházból, mert a kisbabáját elszakították tőle. Majd pár nap múlva Ágiékat ünneplőbe öltöztetve vitték be az önkormányzatba, ideiglenes hatályú elhelyezésük végrehajtása miatt. Pár hónappal később a falujukból is elkerültek, a teljes ismeretlenbe: nevelőszülőkhöz. Azért kellett a gyerekeket kiemelni a családból, mert „a szülők gyermekeik neveléséhez nem tudtak megfelelő körülményeket teremteni (…), a lakás- és életkörülményeik továbbra sem rendeződtek.

A szülők évekig nem látták a gyerekeket a havi egy órás láthatáson és egy-egy karácsonyi, húsvéti néhánynapos otthonléten kívül. Mígnem a másféléves jogi procedúra és nyomásgyakorlás eredményeképpen három év után a gyerekek ismét hazakerültek, Marika ismét anyuka lett. A láthatásokra, ajándékba vitt babák végre felkerültek az otthoni polcra.

/A történetben szereplő szülők és gyermekek neveit megváltoztattuk./

"Akinek félnivalója van, az nem baj, ha fél. Sőt!"

Tavaly tavasszal fogadta el a miskolci önkormányzat azt hírhedt rendelet-módosítást, amely a telepfelszámolás ürügyén megkönnyíti a helyi romák kiűzését a városból. A vegzálás és zaklatás a városvezetés részéről azonban sokkal korábban kezdődött, és e hatósági ellenőrzések jogszerűtlenségét most már ombudsmani jelentés is bizonyítja.