Barion Pixel TASZ | Roma diszkrimináció és a fejlesztési források elosztása – Pályázati felhívás!

Roma diszkrimináció és a fejlesztési források elosztása - Pályázati felhívás!

A TASZ pályázatot hirdet kutatók vagy kutatócsoportok számára roma-diszkrimináció és a fejlesztési források elosztása témában. Pályázati felhívásunkat ide kattintva letöltheti, vagy elolvashatja az alábbi cikkben. Ha ismer olyan kutatót, akit érdekelhet a projektünk, kérjük ossza meg vele pályázati kiírásunkat!

A Társaság a Szabadságjogokért tapasztalt társadalomtudományi kutatót vagy kutatócsoportot keres romák diszkriminációja és fejlesztési források elosztásával kapcsolatos projektje megvalósításához.

A kutató(k)nak egy tanulmányt kell készítenie és a kutatási eredményeket elektronikus formában térképen láthatóvá kell tennie 2010. március 1-ig.

Háttér

A TASZ Roma Empowerment projektje (a projektnek még nincs magyar elnevezése) jelenlegi vagy potenciális roma vezetőket (akik akár roma közösségekből, akár civil szervezetekből, akár cigány kisebbségi önkormányzatokból jönnek) arra fogja képezni, inspirálni és segíteni, hogy információszabadsághoz való jogukat és részvételi jogaikat gyakorolják.

A TASZ segítségével az aktivisták képessé válnak majd arra, hogy a helyi vagy regionális döntéshozatali folyamatokra rálássanak és aktív részvételükkel és állandó figyelmükkel javítsanak helyzetükön, amivel a kevésbé hátrányos helyzetű többség szintjét érik el.

A TASZ potenciális cigány vezetőket képez, akciótervet készít és segít a döntéshozatali folyamatokba való bekapcsolódásban még a döntés meghozatala előtti fázisban, valamint a már meghozott döntéseket monitorozza az infrastrukturális fejlesztések területén a gazdaságilag és környezetileg hátrányos helyzetű területeken, ahol egyszersmind a lakosság jelentős részét adják a romák.

Kutatás

A kutatás hipotézise az, hogy a fejlesztési források elosztásakor diszkriminálják azokat a településeket vagy településrészeket, ahol a cigányok a lakosság nagy többségét adják.

A fentiekben ismertetett képzésbe olyan településen élő aktivistákat szeretne a TASZ bevonni, ahol fennáll ez a feltételezett hátrányos megkülönböztetés. A kutatás keretei a következők:

  • A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kezelt fejlesztési forrásokból támogatott infrastrukturális fejlesztések megvalósítási helyeinek azonosítása. Az infrastrukturális fejlesztések és a jelentős roma népességgel rendelkező települések vagy településrészek egymásra vetítése. A kutatásnak – az egyenlőbánásmód törvény logikájának megfelelően – azt kell vizsgálnia, hogy az adott településen vagy településrészen milyen arányban él cigány és nem cigány népesség és a cigányokat fejlesztések kapcsán érte-e hátrány. A hátrány megjelenhet fejlesztések elmaradásában, ám éppúgy hátránynak számít pl. egy jelentős környezetterhelésű hulladéklerakó vagy szennyvíztisztító-telep közelsége.
  • A kutatás konkrét, a döntéshozatali folyamat különböző fázisaiban tartó infrastrukturális fejlesztési projekteket azonosít, a TASZ-szal egyeztetett szempontok szerint.
  • Az infrastrukturális fejlesztések közül, az ivóvíz, a csatorna, a szilárd burkolatú út, szilárd burkolatú járda, a közvilágítás, játszótér, parkosítás, valamint az egészségügyi és oktatási intézmények létesítése, felújítása, bővítése vizsgálandó.
  • A kutatásnak állami szervek által előállított, valamint korábbi kutatások roma lakosságra vonatkozó adataira kell támaszkodnia, mivel országos, de akár helyszíni felmérésre nincs forrás. A fejlesztésekre vonatkozó adatok az NFÜ-től beszerezhetők.
  • A kutatásnak a térkép megrajzolásán túl ki kell terjednie a fejlesztésekre vonatkozó döntéshozatali folyamatok részletes ismertetésére, a döntéshozatali fórumok azonosítására, a döntéshozatali folyamat fontosabb szakaszainak meghatározására. A kutatásnak be kell mutatnia az NFÜ területi szerveinek, a kistérségi igazgatási szerveknek, a megyei és a helyi önkormányzatoknak az egyes beruházások megvalósításához szükséges döntéshozatali rendszerben betöltött szerepét.

A TASZ a kutatás egyes vonatkozásait a kutatás megkezdése előtt a kutatóval együttműködve pontosítja.

A TASZ két árajánlatot kér: Borsod-Abaúj-Zemplén megyét és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét felölelő kutatásra, valamint az egész országra kiterjedő kutatásra.

A pályázat elemei:

  • a kutatónak vagy kutatócsoportnak a fejlesztési források felhasználásával kapcsolatos alapos ismereteit igazoló referenciák (elvégzett kutatás, tudományos publikáció, stb.);
  • a kutatónak vagy kutatócsoportnak a térkép elkészítéséhez szükséges felkészültségét igazoló referenciák;
  • egy rövid, vázlatos kutatási terv, a kutatás egyes részeire vonatkozó megvalósítási idők feltüntetésével;
  • két árajánlat.

A pályázatokat Földes Ádámhoz, a foldes@tasz.hu e-mail címre 2010. január 31-ig kell eljuttatni. A pályázatokról 2010. február 4-ig döntünk.

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.