Barion Pixel TASZ | Szolidaritási nyilatkozat E. Zsanett mellett

Szolidaritási nyilatkozat E. Zsanett mellett

Kezdeményezésünkre több mint hetven közéleti személyiség és aktivista nyilatkozatban ítélte el az E.Zsanett erkölcsi integritását kétségbe vonó megnyilvánulásokat és szolidaritását fejezte ki az erőszakot szenvedett lánnyal. Az aláírók rámutatnak arra, hogy a nemi erőszak áldozatai még ma is rendre azzal szembesülnek, hogy környezetük részben felelőssé teszi, vagy akár hibáztatja őket azért, ami történt. Az E.Zsanett lejáratását célzó szalagcímek, sajtó-nyilatkozatok azt a meggyőződést erősíthetik minden nemi erőszakot szenvedett nőben, hogy ha fellépnek támadóik ellen, csak további megaláztatásokra számíthatnak. Továbbkattintva el tudja olvasni a nyilatkozatot.

NYILATKOZAT

Néhány héttel ezelőtt Budapest belvárosában egyenruhás személyek megerőszakolták E. Zsanettet. A fiatal lány még aznap feljelentést tett és látleletet szerzett be. A sérelmére elkövetett bűncselekmény azért kaphatott sajtó-nyilvánosságot, mert az áldozatban volt elég erő és bátorság, hogy kiálljon méltósága és jogai védelmében.

A nemi erőszak áldozatai többnyire magukba fojtják traumájukat. Visszatartja őket a lelketlen, néhol megalázó procedúra, a szégyenérzet. Még ma is rendre azzal szembesülnek, hogy környezetük részben felelőssé teszi, vagy akár hibáztatja őket azért, ami történt.

A mértékadó becslések szerint a nők 25-35 %-a szenved el szexuális erőszakot élete során legalább egyszer.

Felelőtlen és alávaló magatartásnak tartjuk, hogy az elmúlt hetekben a közvélemény néhány alakítója tudatosan kétségbe vonta az igazságáért kiállni bátor lány erkölcsi integritását. Többen az ártatlanság vélelmére hivatkozva az áldozatot rágalmazzák gátlástalanul. Az E.Zsanett lejáratását célzó szalagcímek, nyilatkozatok azt a meggyőződést erősíthetik minden, nemi erőszakot szenvedett nőben, hogy ha fellépnek támadóik ellen, csak további megaláztatásokra számíthatnak.

Az áldozattal való szolidaritásunk kinyilvánítása mellett felszólítjuk a nyilvánosság szereplőit, hogy tartózkodjanak az áldozatot megbélyegző kijelentésektől!

Budapest, 2007. június 6.

Adamik Mária szociálpoltikus-szociológus, Ombudsnő Programiroda; Ángyán József egyetemi tanár, országgyűlési képviselő; Baltay Levente ügyvéd; Barát Erzsébet nyelvész; Barna György kreatív producer; Bende Katalin pszichológus; Bódis Kriszta író, dokumentumfilmes; Bodolai László ügyvéd; Borsos Gábor a KIÚT Veled Egyesület elnöke; Czakó Gábor író; Csapó Emma a KIÚT Veled Egyesület munkatársa; Csernus Eszter jogász, a TASZ ügyvivője; Csillag Gábor kultúrantropológus, Zöld Fiatalok; dr. Csillag György ügyvéd; Csima Eszter védőnő; Darvas Béla c. egyetemi tanár; Dénes Balázs a TASZ elnöke; Dragos Erzsébet tanár, Stockholm; Elek István közíró; Elekes Irén Borbála könyvtáros; Farkas István természetvédő; Forgách András író; Flaskár Melinda szociális munkás; Fridli Judit jogvédő; Frivaldszky Bernadett dokumentumfilm-rendező, újságíró; Gáspár Éva önkéntes segítő; Gordon Agáta; György Péter esztéta; Harangi Andrea; Herbert Tamás pathológus, Hosszúhetény; Hont András történész; Illés Zoltán, környezetpolitikus, egyetemi tanár, Juhász Géza jogvédő; Karátson Gábor író, festőművész; Kenessey Csaba közíró, újságíró, az MVSZ Svájci Tagozat Főtitkára; Kis János filozófus; Klebelsberg Éva a Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány és a Fenntartható Fejlődés Alapítvány elnöke; Kóczé Angéla szociológus; Lányi András író; Malgot István író, képzőművész; Maróy Ákos szerkesztő, Tilos Rádió; Mátrai Judit tanár, Zöld Völgyért Egyesület, Bükkösd; Meggyes Erzsébet gyermekfelügyelő; Misetics Bálint egyetemi hallgató; Nagy Noémi szinkrontolmács; Orosz István esszéista; Pelle Andrea ügyvéd; Péterfi Anna egyetemi hallgató; Péterfi Ferenc közösségfejlesztő; Péterfi Mária szociális munkás; Princzi Lajos joghallgató; Prieger Zsolt az Anima Sound System vezetője; Radnóti Sándor egyetemi tanár; Radó Erika humánerőforrás tanácsadó; Rapai Ágnes költő; Rauschenberger Péter filozófia-tanár; Reisz Terézia szociológus; Sallai R. Benedek természetvédő, a NIMFEA Termv. Egy. ügyvezetője; Sághy Erna újságíró; Schiffer András ügyvéd; Seszták Ágnes újságíró; Szalai Erzsébet szociológus; Szelényi Zsuzsanna; Szentannai József informatikus, webszerkesztő; Szilágyi Lenke fotóművész; Szöllősi Melinda biológus; Szöőr Anna pszichológus-jogász; Tamás Gáspár Miklós egyetemi oktató; Térey János író; Thun Éva tanár, gender-szakértő; Tisza Kata író; Vajda Mihály professor emeritus; Vay Márton irodavezető, Védegylet; ifj.Várady Tibor jogász, Humanista Mozgalom; Vásárhelyi Dániel építész, Kecskemét; Vásárhelyi Judit tanár; Vida Viktor szerkesztő, indy.media.hu

1. HaW

2007-06-07

Ha majd bebizonyosodik, hogy megtörtént, akkor majd sajnálni fogom. Addig viszont továbbra is kételkedésemet fejezem ki. Szerintem annyira erőszekolták meg, mint engem: vagyis sehogyan.

2. gurcsion

2007-06-09

Egy dolgot figyelmen kívül hagytál: az állam és a polgár nem tartoznak egy súlycsoportba. A rendőr, a bíró, az ügyész, az orvos, a pedagógus, közigazgatási hivatalnok stb., amikor állami hatalmat gyakorol az állampolgárral szemben – elvileg és gyakorlatilag is maga az állam.

Az ártatlanság vélelme forradalmak eredményeképpen azért lett a jogrendszerek része, hogy az államnak (embereinek) kevésbé lehessen önkényeskedni a polgárokkal szemben.

Az állami hatalmat gyakorló embert tehát a hatalma gyakorlásával kapcsolatban nem illeti meg – a civilekkel szemben – az ártatlanság vélelme. Ha konkrét panasz van rá, először neki kell igazolnia, hogy törvényesen járt el.

Zsanettel szemben volt hatósági intézkedés, ez már biztos. Az állam még nem igazolta, hogy a rendőrök eljárása jogszerű volt. Ezért az állam embereiről minden civil(szervezet) jogszerűen állíthatja, hogy a rájuk tett panasz megalapozott. A panaszolt ügyben csak és kizárólag Zsanettet illeti meg a büntetőjogi ártatlanság vélelme.

Kondásigére érdemes, aki panaszos civiltársát kezdi ki. Havas Henrik többszörösen is. Ha mocskolódhatnékja van, várja ki az ügy végét. Diktatúra az az állam, amelyik hagyja, hogy hatalmi szervezetei a panaszos lejáratása árán próbáljanak menekülni a törvényesség igazolásának kötelezettsége alól, a közvélemény előtt.

No nehogy már az állam átmenjen civilbe, ha egy civil kellő konkrétsággal bepanaszolja! Amíg a jogerős bírósági ítélet nem igazolja, hogy a rendőrök jogszerűen jártak el, minden civilnek és minden civil szervezetnek joga van azt hangoztatni, hogy az állam emberei elkövették azt, amit a panaszos civil állít. A dolog természeténél fogva ez csak véleménynek minősül, bármilyen élesen is fogalmazzák meg.

3. gurcsion

2007-06-10

Folytatás

Az nem vitatható, hogy az öt gyanús rendőrt is megilleti az állam nevében eljáró ügyészekkel szemben az ártatlanság vélelme. A gondolkodás szintjét azonban az alapesetnél magasabbra kell emelni, különösen az alapvető emberi jogok megsértésének gyanúja esetén.

Az államot – AMI hogy úgy mondjam megtestesült az öt rendőrben – hogy a fenébe illethetné meg az ártatlanság vélelme, ha jogrendszerben és az már említett történelemben gondolkodunk s hallottunk a jogszabályok rendszerbeli és a jogtörténeti értelmezéséről, meg arról, hogy a törvényeket az Alkotmánnyal összhangban kell értelmezni (AB).

Se a Btk., se az Alkotmány nem mond olyat, hogy – jogerős bírói döntés kivételével – bármilyen esetben eleve vélelmezni kellene az állam és szervei eljárásnak jogszerűségét, ha az állampolgár kellő konkrétsággal az alapvető emberi jogainak megsértését állítja egy hatósági eljárás kapcsán. Akkor pedig az állam szerveivel, embereivel együtt álljon vigyázzban a szőnyeg szélén, míg nem tisztázza magát egy másik szerve, a mégis független bíróság útján.

Még a jogerős bírói döntésről is állíthatja a polgár és bármelyik civil szervezet, hogy rossz, bár emiatti pert csak akkor nyerhető, ha bebizonyosodik, hogy szándékosság vagy súlyos gondatlanság a rossz döntés oka.

4. gurcsion

2007-06-10

Egy másutt folyó vita folytatása:

Kérdezed, milyen rendszertani meg történeti értelmezésre gondolok.

Nos, megismétlem:

A történeti értelmezés: Jogtörténetileg (és történelmileg) az ártatlanság vélelmének jogintézménye (sok másikkal együtt) csak és kizárólag azért jött létre, maradt fenn, hogy az állampolgárt védje az állami hatalomtól.

Rendszertani értelmezés: Alkotmányunk a XII. fejezetében – tehát nem az állami, hanem az állampolgári jogosítványok körében – mondja ki az ártatlanság vélelmét. Természetesen azért is, mert az államnak nincs szüksége ilyen vélelemre, hiszen nem lehet gyanúsított és elkövető sem (jogi egyszeregy).

Sértettnek elmegy…meg civilisztikai stb. jogalanynak is. Mégsincs.

Az állam – elvont fogalom. Még senki se látta, de létezik. A létezését onnan tudjuk, hogy az ő szent nevében – a polgároktól elvett pénzen – hús-vér emberek és szervezeteik gyakorolják a hatalmat. Vagy hatalmaskodnak.

Az elvont államfogalom, amibe nem tartozik bele az ártatlanság vélelme, valóságosan megtestesül a megbízottként nevében eljáró állami emberekben.

A megbízottnak nem lehet több anyagi és eljárási joga és alkotmányos védelme, mint a megbízónak (jogi egyszeregy). Az államhatalom jól bepanaszolt gyakorlóját tehát nem illetheti meg az ártatlanság vélelme az állampolgárokkal szemben.

Amikor jól gyakorolja hatalmát– ő az állam, és él a pénzünkből. Ha hatalmaskodik – akkor nyomja a mantrát a népnek (akié minden hatalom az Alkotmány szerint), hogy ő csak egy szerencsétlen pógár.

Huzakodjék az állam gyanús megbízottja az ártatlanság vélelmén az ügyészekkel, akik az állam nevében eljárnak vele szemben – a helyén való a huzakodásban a gyanúsítottnak drukkolok.

5. ipuzagom

2007-06-11

Kedves gyurcsion, ugyen nem gondolod komolyan, hogy az öt rendőrben az állam testesült meg, ha nemi erőszakot követtek el? Ismered azt a kifejezést, hogy kategóriahiba? Nemi erőszakot csak magánszemélyek tudnak elkövetni, még akkor is, ha egyenruhában vannak. Az államnak nincs e tett elkövetéséhez megfelelő szerve: olyan csak az embernek van. Természetesen az ártatlanság vélelme nem azért jött létre, hogy az állampolgárt az államtól védje, hanem azért, hogy egy állampolgár ne használhassa az államot másik állampolgár ellen fegyverül. Ez igaz a rendőrökre is, uganis a rendőrök is állampolgárok. Ha a Coca-Cola alkalmazottai munkaidőben megerőszakolnak egy nőt, akkor nem a Coca-Cola tesz erőszakot, hanem azok az emberek, akik a nőt megerőszakolták. Nagyon undorító viselkedés egy nőt ért erőszaktételt politikai tőkeként felhasználni. És nagyon undorító az olyan sajtó, ami egy nőt ért erőszaktételt szórakoztatásra és bevételnövelésre használ – de a sajtótól ezt már megszoktuk. Sőt, abból, hogy a kereskedelmi tévék nem mennek tönkre, úgy tűnik, még szeretjük is.

Nekem az is csípi a szemem, hogy a TASZ a maga részéről mind ebben a nyilatkozatban, mind Dénes Balázs korábbi cikkében már kimondta a gyanúsítottak bűnösségét: ez meglehetősen egyoldalú hozzáállás. Az ártatlanság vélelme ugyan csak az államot kötelezi, de a TASZ-tól, mint – leendő? – példamutató szervezettől én elvártam, és most kissé csalódott is vagyok.

Ha iskolai tanár volnék, és egy tanítványom azt mondaná az igazgatónak, hogy megerőszakoltam, nagyon rosszul érintene, ha a tantestület egyik fele elkönyvelne még mindenféle vizsgálat elött bűnösnek. Ez nem változtat azon, hogy a másik felétől a diák lejáratása roppant undorító magatartás és a középkort idézi – sőt még annak a gondolatát is felveti, hogy a lejáratók maguk személyesen is követtek már el nemi erőszakot. Egyszer a leghíresebb ember felhívta már rá a figyelmet: ne ítélj.

6. gurcsion

2007-06-11

Kedves ipuzagom!

Engedd meg, hogy gurcsionként válaszoljak tanulságos észrevételedre.

Írásodból volt szerencsém megismerni a kategóriahiba jelenségét – nálad.

Én nem soroltam írásaimban az államot a nemi erőszak lehetséges elkövetői közé.

Ezt írtam: „Az elvont államfogalom, amibe nem tartozik bele az ártatlanság vélelme, valóságosan megtestesül a megbízottként nevében eljáró állami emberekben. A megbízottnak nem lehet több anyagi és eljárási joga és alkotmányos védelme, mint a megbízónak.” Remélem, csak neked következett ebből, hogy én – szépen szólva fura módon – az államot, és nem az állam hús-vér megbízottját tekintettem pl. a nemi erőszak lehetséges elkövetőjének. Egy ejnyét megérdemel ez a feltételezésed. A válaszod arra utal, hogy a megtestesüléssel is bajod van. Valóban szokatlan fogalom világi szövegben, de ha nem is aktív szó, általában megérti, aki akarja. Félmankóul segítségül hívja pl. a gyümölcs fogalmát, ami szilvában, almában, körtében testesül meg.

Írod: „Természetesen az ártatlanság vélelme nem azért jött létre, hogy az állampolgárt az államtól védje, hanem azért, hogy egy állampolgár ne használhassa az államot másik állampolgár ellen fegyverül.” Szerintem ezzel a mondattal azt erősíted meg, amit valamiért cáfolni akarsz, hiszen azt mondod, hogy az államfegyvert gyengíti a szóban forgó vélelem. Én se mondtam mást, hiszen – s ez az, ami természetes – az államot mindig ember vagy emberek működtetik – elvi vagy anyagi érdekeik szerint.

Az egyéb fejtegetéseidet az írásaim szempontjából közhelyeknek, a példádat súlytalannak tartom. Mindezek ellenére nem tudom kizárni, hogy egy vita egyoldalú „közvetítése” során túl hosszan írtam, ezért, bízva megértésedben, tételesen összefoglalom magam. Így könnyebben kaphatok ütős cáfolatot. A saját szempontomból lehet igazam, de sok más gondolatmenet is lehet a témában, amelyek más szempontból ugyancsak igaznak minősülnek. A civil igazságszolgáltatásnak is az a lényege, hogy eldönti, melyik igazság érvényesüljön itt és most a társadalomban.

Tehát:

1. Jogtörténetileg (és történelmileg) az ártatlanság vélelmének jogintézménye (sok másikkal együtt) csak és kizárólag azért jött létre, maradt fenn, hogy az állampolgárt védje az állami hatalomtól.

2. Alkotmányunk a XII. fejezetében – tehát nem az állami, hanem az állampolgári jogosítványok körében – mondja ki az ártatlanság vélelmét. Természetesen azért is, mert az államnak nincs szüksége ilyen vélelemre, hiszen nem lehet gyanúsított és elkövető sem.

3. Az elvont államfogalom, amibe nem tartozik bele az ártatlanság vélelme, valóságosan megtestesül a megbízottként nevében eljáró állami emberekben.

4. Az állami megbízottnak nem lehet több anyagi és eljárási joga és alkotmányos védelme, mint a megbízónak, azaz az államnak.

5. Az államhatalom jól bepanaszolt gyakorlóját tehát nem illetheti meg az ártatlanság vélelme az állampolgárokkal szemben.

6. Amíg a jogerős bírósági ítélet nem igazolja, hogy a rendőrök jogszerűen jártak el, minden civilnek és minden civil szervezetnek joga van azt hangoztatni, hogy az állam emberei elkövették azt, amit a panaszos civil állít. A dolog természeténél fogva ez csak véleménynek minősül, bármilyen élesen is fogalmazzák meg.

7. HaW

2007-06-15

Azt hiszem első körben igazam volt: kiderült, hogy a Zsanettka hazudott…a DNS-vizsgálat ezt be is bizinyította. Talán kelle egy másik kezdeményezés is: Szolidaritási nyilatkozat a meghurcolt rendőrök mellett!

8. zsolnai

2007-06-18

Kedves Kis János ! Hogy kerül Ön egy ilyen szöveg aláírói közé? Ön, akinek megszólalásaival nem mindig értek egyet, de eddig mindig nagyon megfontoltnak tartottam. Egy folyamatban lévő nyomozás közepette, Ön hogyan jut odáig, hogy egy ilyen súlyos bűncselekmény elkövetését kész tényként kezel, mielőtt akárcsak vádat emeltek volna az ügyben? Miért?

9. ZooX

2007-06-19

[b]El a kezekkel Zsanettől, 2007. június 8. 07:00 — tv2, Mokka[/b] http://www.tv2video.hu/popup/index_player.php?images=mokka&section=41&date=20070608&video=33491 http://comment.blog.hu/2007/06/08/havas_henriket_nem_hisz_az_eroszakban Kedves [b]Havas Henrik[/b]! Az internet nem felejt! 🙂 [b]Megmondom őszintén 30 éve vagyok újságíró, háát így még nem tátottam a számat mint tegnap a számítógép előtt. Elolvastam egy Szolidaritási Nyilatkozatot, vendégünk az aláírók közül a Társaság a Szabadságjogokért Egyesület? Egyesület ügyvivője Schiffer András és Pelle Andrea. Jó reggelt![/b] … a Társaság a Szabadságjogokért Egyesületből [b]Azt nem írták ide nekem. De már volt a vendégünk. Szóval egyszerűen nem hittem a szememnek, hogy amit olvasok, akik aláírtak szóval ez valami egészen elképesztő. Seszták Ágnestől György Péterig, de maga a szöveg az valami hihetetlen. E miről van szó, miért adtak ki nyilatkozatot és foglalja össze legyen szíves a lényegét![/b] Ugye, jó reggelt kívánok! Öö történt ez a bűncselekmény május elején, amikor [b]…már mi történt?[/b] hát amikor egy lányt leállítottak a… [b]de mi volt a bűncselekmény?[/b] je elmondása szerint… [b]Nem azt kérdezem! Mi volt a bűncselekmény?[/b] Nemi erőszak. [b]Ezt honnan tudja?[/b] Öö. Hát ezt a híradásokból tudjuk. [b]Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy valaki azt állítja, hogy történt bűncselekmény[/b] Akkor a következőt… [b]Nem azért, mert jogász vagyok, hanem a fogalmakat pontosítsuk![/b] Világos, világos [b]Ezt vonja vissza![/b] Ezt nem vonom vissza! [b]Vonja vissza! Mondja azt, hogy valaki állította, hogy bűncselekmény történt[/b] Mást szeretnék mondani! Öö Naponta számol be a sajtó, hogy a különböző bűncselekményekről. Valakihez betörnek… [b]Nem fogunk így boldogulni! Mér nem vonja vissza azt, hogy bűncselekmény történt?[/b] Azért, mert ez a nyilatkozat pontosan arról szól, hogy egy olyan nő, aki azt mondja, hogy nemi erőszak áldozatává vált [b]Ühüm.[/b] Ugyanaz a bánásmód, ugyanaz a jóhiszeműség [b]Nem arról beszél. A bűncselekményt felejtsük el, beszéljünk a bánásmódról! [/b] Igen… [b]Az rendben van csak a bűncselekményt felejtsük el…[/b] Nem felejtem el… [b]…azt majd a bíróság meg fogja állapítani[/b] Ne haragudjon! Nem felejtem el! Az amire Ön utal az az, hogy megállapítható-e konkrét személyeknek a felróhatóság. Konkrét személyek esetében a felróhatóság. Az, hogy konkrét személyek felelősségre vonhatók-e bűncselekményért vagy sem, ez valóban a büntetőeljárás végén lehet csak kimondani, de azt gondolom [b]És mi alapozza meg a jogerős ítéletet? Az, hogy volt-e bűncselekmény vagy nem volt bűncselekmény![/b] Így igaz! De én azt gondolom… [b]…de ezt nem tudjuk…[/b] …hogy akkor bármilyen más bűncselekmény esetén simán elhiszi a közvélemény, közszereplők, sajtó satöbbi hogy az megtörtént, hitelt ad az illető szavának, ezt a nyilatkozatot azért tettük közzé, mert az tapasztalható, hogy rengeteg olyan esetben, ami nem kerül egyébként nyilvánosság elé; megerőszakolnak egy nőt, saját mikrokörnyezet sem hisz neki! [b]Te Jézus Mária! Nem kerül nyilvánosság elé! Hát maga szerint normális és életszerű, hogy egy megerőszakolt lány kamerát keres? Hát normális ez?[/b] [b]Tudja mi fog történni? Hisztériás nők vizsga előtt, nagypapára haragudó gyerekek kamerát fognak keresni, hát nem veszik észre a felelősségüket? [/b] Tehát én még nem láttam arra példát, hogy… [b]Jézus Mária! Kamera![/b] …Egy emberölés esetében kétségbe vonnánk azt, hogy bűncselekmény történt és azt mondanánk, hogy majd csak akkor beszélhetünk emberölésről, hogyha [b]Hát itt a móri eset! [/b] …de ettől függetlenül [b]Kiderült, hogy nem ő volt![/b] …ugye a móri ügyben is végig rablásról volt szó és fel nem merült, hogy a rablás sértettjeit, mondjuk jelen esetben nem maradtak élő szemtanúk, élő sértettek, de mondjuk egy olyan rablásnál, ahol maradnak élő sértettek, hogy azzal induljon az eljárás és azzal legyen tele a sajtó, hogy a sértettek szavahihetőségét kétségbevonjuk. Tehát én erre nem láttam még példát! [b]De most megint kicsavarta, hihetetlen hogy mennyire mellébeszélnek! Hát arról beszélek, hogy Mórral kapcsolatban két embert beállítottak bűnösnek, a Kaisert és a társát! Erre kiderült, hogy ott sem voltak![/b] Na… A nézőknek mondom. Huszonegynéhány évvel ezelőtt kezdő újságíróként lementem Mátészalkára. Az történt, hogy egy kislányt berántottak egy zsiguliba, már nem emlékszem, mondjuk pirosba, összevagdosták, meg akarták erőszakolni. Az egész város pánikba esett ööö aa másnap két gyereket rántottak be a zsiguliba, harmadik nap négyet és hát egy őrület volt. Lementem Mátészalkára, mit tapasztaltam? Hogy azok a lányok, akiket, akiknek nem volt vágás az arcukon, azok rúzzsal csináltak maguknak. Kiderült, hogy az a kislány Mindenre lehet példát hozni… [b]…aki az első volt, annak, az nem mert dolgozatot írni, otthon maradt. A papa borotvájával megvágta magát és csinált egy divatot. Önök ugyanazt a hisztériát idézik elő. Szedj egy kamerát, keress egy honlapot, vádold meg a jóisten tudja kit, a nagypapától, a tanárig! Oszt elindítanak egy olyan láncreakciót, ami Mátészalkán odáig ment, hogy embereket rángattak ki a piros zsigulikból. Nem érzik a felelősségüket?[/b] Ne haragudjon.. Én azt gondolom, hogy a sajtó nem érzi teljesen ebben az ügyben a felelősségét… [b]Visszaélnek a bulvársajtó hatalmával, rá uszítják a sajtót![/b] Hát mi a bulvársajtót? Ne vicceljen! Hát azt erősítik! Fotózzatok, fotózzanak, fotozzák a rendőröket, ahogy a vezetőszáron vezetik őket. Hát ez a cél! Jelen ügyben pont a bulvársajtó az, aki legjobban sértegeti a sértettet… [b]Köpünk az ártatlanság vélelmére[/b] Bocsánat. Hajlandó meghallgatni? Hát én azt hittem, hogy behívott azért, hogy kifejtsük a véleményünket. [b]Hát hagytam, de azzal kezdte, hogy történt egy bűncselekmény! Innentől kezdve miről beszélünk?[/b] Ja, jó! [b]De hogy jön ahhoz, hogy azt mondja, hogy bűncselekmény történt![/b] Nem azt, megítélésem szerint az ártatlanság vélelme nem azzal egyenlő, hogy azt mondjuk, hogy nem történt bűncselekmény, illetve nem állapítható meg, hogy nem történt bűncselekmény [b]Ennek megállapítása bíróság dolga.[/b] Azt nem tudjuk, hogy ki követte el. Arra nem lehet konkrét választ adni, hogy azonban nem vonhatjuk kétségbe azt, hogy a sértett igazat mond. [b]Mért?[/b] Hát ugyanúgy, ahogy a rendőröket kétségbe vonom, ha megtörtént akkor ezeket az állatokat iszonyú módon meg kell büntetni, de ha nem… [b]Ezzel kapcsolatban csak azt jegyezném meg, hogy a tanúnak igazmondási kötelezettége van, míg a gyanúsítottnak nincs igazmondási kötelezettsége[/b] [b]Értem, világos.[/b] Jó, magyarul, hogyha Ön kétségbevonja a sértett szavait bármilyen bűncselekményben [b]Én mindent kétségbe vonok, a bíróság dolga az igazság…[/b] Világos, csak jelezném azt, hogyha egy sértett hazudik, ő maga is bűncselekményt követ el. [b]Világos! Hamis vád[/b] Hogyha a sértettet hazugsággal vádoljuk meg ugyanúgy megsértem az ártatlanság vélelmét! [b]Tudja, tudja. Én elgondolkodtam azon, hogy idős, nyugalmazott tanár, aki egykori megbuktatott diákjai jelentettek fel, felakasztotta magát, mert pedofíliával vádolták és egy faluban ez szörnyű volt. Egy másik tanárt ugyancsak egy diák vádolt be, az a személyautójával egy kamion alá hajtott. Önök mire buzdítanak? Állj keress egy honlapot, állj a kamera elé és vádaskodhatsz[/b] Akkor nem olvasta el.. [b]Sírjál még hozzá![/b] Akkor, ne haragudjon, nem olvasta el a szöveget? [b]Hogyne olvastam volna el[/b] Nem erről szól! Nem erről szól! [b]Hatszor olvastam el, mert nem hittem a szememnek..[/b] Arról szól, arról szól, hogy egy nemi erőszak sértettjét a nyilvánosságban, de egyébként a saját mikrokörnyezetében is ugyanazzal a jóhiszeműséggel illessenek, mint bármely más bűncselekmény áldozatát. Erről szól. [b]Nem veszi észre az ellentmondást? Nem veszi észre az ellentmondást?[/b] Miért jelenik meg egy olyan szalagcím például, hogy Zsanett lopott, erre nincs magyarázat [b]Erről beszélek, ez a bulvársajtó…[/b] De mi erről beszélünk.. [b]De nem az alantas ösztönökre kell építeni[/b] Milyen alantas ösztön? [b]Alantas ösztön! [/b] Mi? Hol? [b]Azt mondja, hogy tudatosan kétségbe vonta az igazságért kiállt védő a erkölcsi integritását![/b] Így van [b]Hogyne! Bárkinek az erkölcsi integritását kétségbe vonom, aki kiáll egy kamera elé és vádaskodik[/b] Tudja, pontosan erről van szó és ezért tettük ki ezt a nyilatkozatot. Önnek van fogalma arról, hogy ma Magyarországon,de bárhol a világon. Van egy San Francisco-i felmérés, hogy a nők, ez egy öt évvel ezelőtti felmérés, a nők 40%-a szenved nemi erőszakot. [b]Tanultam én kriminalisztikát![/b] Az Ön állításával ellentétben ezeknek a nőknek a döntő többsége nemhogy a kamera elé nem áll, de a saját családtagjait [b]Abszolút igaz![/b] erről szólt ez a nyilatkozat és azt visszautasítom, hogy az lenne a döntő, az lenne a tipikus, hogy azok a nők, akik áldozatul esnek egy ilyen bűncselekménynek az kamerákat keresné [b]Hát erről szó nincs[/b] Tudja milyen megaláztatás egy nőnek… [b]Aha[/b] …főleg, ha kamerák kereszttüzébe, egy ilyen procedúrán [b]Nem tudom. Én azt tudom, [/b] Erről van szó.. [b]…hogy megint ugyanaz a mocsokság történt meg, ami annak idején a bankároknál. Látványosan vezetőszáron vezetni, mert akkor ugye éppen az volt a politikai szlogen, hogy nem csak a hétköznapi embert, de még a bankárt is elviszik, most rendőrök, jól el lehet őket fényképezni, lehet köpdösni, aztán ha majd lesz egy jogerős ítélet, nem tudom, hogy mi! Ha bűnösök, büntessék őket. De ha ártatlanok, akkor ezeket a rendőröket egy életre tönkretették, a menyasszonyukkal, a feleségükkel és a gyerekekkel együtt.[/b] Ez minden olyan bűncselekményre elmondható, ami sajtónyilvánosságot kap [b]Aha, ja[/b] Nem csak ennél… [b]Fényképezzék csak le a rendőröket, azt lehet, élesbe, premierbe[/b] Ugyanakkor itt… A rendőr szót, a rendőr szót látja a szövegben? [b]Az egész erről szól. Köszönöm, hogy eljöttek![/b]

10. ZooX

2007-06-19

Újabb kísérlet…

El a kezekkel Zsanettől — 2007. június 8. 07:00 — tv2, Mokka http://www.tv2video.hu/popup/index_player.php?images=mokka&section=41&date=20070608&video=33491 http://comment.blog.hu/2007/06/08/havas_henriket_nem_hisz_az_eroszakban

Kedves Havas Henrik!

Az internet nem felejt! 🙂

Megmondom őszintén 30 éve vagyok újságíró, háát így még nem tátottam a számat mint tegnap a számítógép előtt. Elolvastam egy Szolidaritási Nyilatkozatot, vendégünk az aláírók közül a Társaság a Szabadságjogokért Egyesület? Egyesület ügyvivője Schiffer András és Pelle Andrea. Jó reggelt!

… a Társaság a Szabadságjogokért Egyesületből

Azt nem írták ide nekem. De már volt a vendégünk. Szóval egyszerűen nem hittem a szememnek, hogy amit olvasok, akik aláírtak szóval ez valami egészen elképesztő. Seszták Ágnestől György Péterig, de maga a szöveg az valami hihetetlen. E miről van szó, miért adtak ki nyilatkozatot és foglalja össze legyen szíves a lényegét!

Ugye, jó reggelt kívánok! Öö történt ez a bűncselekmény május elején, amikor …

már mi történt?

hát amikor egy lányt leállítottak a…

de mi volt a bűncselekmény?

je elmondása szerint…

Nem azt kérdezem! Mi volt a bűncselekmény?

Nemi erőszak.

Ezt honnan tudja?

Öö. Hát ezt a híradásokból tudjuk.

Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy valaki azt állítja, hogy történt bűncselekmény

Akkor a következőt…

Nem azért, mert jogász vagyok, hanem a fogalmakat pontosítsuk!

Világos, világos

Ezt vonja vissza!

Ezt nem vonom vissza!

Vonja vissza! Mondja azt, hogy valaki állította, hogy bűncselekmény történt

Mást szeretnék mondani! Öö Naponta számol be a sajtó, hogy a különböző bűncselekményekről. Valakihez betörnek…

Nem fogunk így boldogulni! Mér nem vonja vissza azt, hogy bűncselekmény történt?

Azért, mert ez a nyilatkozat pontosan arról szól, hogy egy olyan nő, aki azt mondja, hogy nemi erőszak áldozatává vált

Ühüm.

Ugyanaz a bánásmód, ugyanaz a jóhiszeműség

Nem arról beszél. A bűncselekményt felejtsük el, beszéljünk a bánásmódról!

Igen…

Az rendben van csak a bűncselekményt felejtsük el…

Nem felejtem el…

…azt majd a bíróság meg fogja állapítani

Ne haragudjon! Nem felejtem el! Az amire Ön utal az az, hogy megállapítható-e konkrét személyeknek a felróhatóság. Konkrét személyek esetében a felróhatóság. Az, hogy konkrét személyek felelősségre vonhatók-e bűncselekményért vagy sem, ez valóban a büntetőeljárás végén lehet csak kimondani, de azt gondolom

És mi alapozza meg a jogerős ítéletet? Az, hogy volt-e bűncselekmény vagy nem volt bűncselekmény!

Így igaz! De én azt gondolom…

…de ezt nem tudjuk…

…hogy akkor bármilyen más bűncselekmény esetén simán elhiszi a közvélemény, közszereplők, sajtó satöbbi hogy az megtörtént, hitelt ad az illető szavának, ezt a nyilatkozatot azért tettük közzé, mert az tapasztalható, hogy rengeteg olyan esetben, ami nem kerül egyébként nyilvánosság elé; megerőszakolnak egy nőt, saját mikrokörnyezet sem hisz neki!

Te Jézus Mária! Nem kerül nyilvánosság elé! Hát maga szerint normális és életszerű, hogy egy megerőszakolt lány kamerát keres?

Hát normális ez? Tudja mi fog történni? Hisztériás nők vizsga előtt, nagypapára haragudó gyerekek kamerát fognak keresni, hát nem veszik észre a felelősségüket?

Tehát én még nem láttam arra példát, hogy…

Jézus Mária! Kamera!

…Egy emberölés esetében kétségbe vonnánk azt, hogy bűncselekmény történt és azt mondanánk, hogy majd csak akkor beszélhetünk emberölésről, hogyha

Hát itt a móri eset!

…de ettől függetlenül

Kiderült, hogy nem ő volt!

…ugye a móri ügyben is végig rablásról volt szó és fel nem merült, hogy a rablás sértettjeit, mondjuk jelen esetben nem maradtak élő szemtanúk, élő sértettek, de mondjuk egy olyan rablásnál, ahol maradnak élő sértettek, hogy azzal induljon az eljárás és azzal legyen tele a sajtó, hogy a sértettek szavahihetőségét kétségbevonjuk. Tehát én erre nem láttam még példát!

De most megint kicsavarta, hihetetlen hogy mennyire mellébeszélnek! Hát arról beszélek, hogy Mórral kapcsolatban két embert beállítottak bűnösnek, a Kaisert és a társát! Erre kiderült, hogy ott sem voltak! Na… A nézőknek mondom. Huszonegynéhány évvel ezelőtt kezdő újságíróként lementem Mátészalkára. Az történt, hogy egy kislányt berántottak egy zsiguliba, már nem emlékszem, mondjuk pirosba, összevagdosták, meg akarták erőszakolni. Az egész város pánikba esett ööö aa másnap két gyereket rántottak be a zsiguliba, harmadik nap négyet és hát egy őrület volt. Lementem Mátészalkára, mit tapasztaltam? Hogy azok a lányok, akiket, akiknek nem volt vágás az arcukon, azok rúzzsal csináltak maguknak. Kiderült, hogy az a kislány

Mindenre lehet példát hozni…

…aki az első volt, annak, az nem mert dolgozatot írni, otthon maradt. A papa borotvájával megvágta magát és csinált egy divatot. Önök ugyanazt a hisztériát idézik elő. Szedj egy kamerát, keress egy honlapot, vádold meg a jóisten tudja kit, a nagypapától, a tanárig! Oszt elindítanak egy olyan láncreakciót, ami Mátészalkán odáig ment, hogy embereket rángattak ki a piros zsigulikból. Nem érzik a felelősségüket?

Ne haragudjon.. Én azt gondolom, hogy a sajtó nem érzi teljesen ebben az ügyben a felelősségét…

Visszaélnek a bulvársajtó hatalmával, rá uszítják a sajtót! Hát mi a bulvársajtót?

Ne vicceljen! Hát azt erősítik! Fotózzatok, fotózzanak, fotozzák a rendőröket, ahogy a vezetőszáron vezetik őket. Hát ez a cél! Jelen ügyben pont a bulvársajtó az, aki legjobban sértegeti a sértettet…

Köpünk az ártatlanság vélelmére

Bocsánat. Hajlandó meghallgatni? Hát én azt hittem, hogy behívott azért, hogy kifejtsük a véleményünket.

Hát hagytam, de azzal kezdte, hogy történt egy bűncselekmény! Innentől kezdve miről beszélünk?

Ja, jó!

De hogy jön ahhoz, hogy azt mondja, hogy bűncselekmény történt!

Nem azt, megítélésem szerint az ártatlanság vélelme nem azzal egyenlő, hogy azt mondjuk, hogy nem történt bűncselekmény, illetve nem állapítható meg, hogy nem történt bűncselekmény

Ennek megállapítása bíróság dolga.

Azt nem tudjuk, hogy ki követte el. Arra nem lehet konkrét választ adni, hogy azonban nem vonhatjuk kétségbe azt, hogy a sértett igazat mond.

Mért?

Hát ugyanúgy, ahogy a rendőröket kétségbe vonom, ha megtörtént akkor ezeket az állatokat iszonyú módon meg kell büntetni, de ha nem…

Ezzel kapcsolatban csak azt jegyezném meg, hogy a tanúnak igazmondási kötelezettége van, míg a gyanúsítottnak nincs igazmondási kötelezettsége Értem, világos.

Jó, magyarul, hogyha Ön kétségbevonja a sértett szavait bármilyen bűncselekményben

Én mindent kétségbe vonok, a bíróság dolga az igazság…

Világos, csak jelezném azt, hogyha egy sértett hazudik, ő maga is bűncselekményt követ el.

Világos! Hamis vád

Hogyha a sértettet hazugsággal vádoljuk meg ugyanúgy megsértem az ártatlanság vélelmét!

Tudja, tudja. Én elgondolkodtam azon, hogy idős, nyugalmazott tanár, aki egykori megbuktatott diákjai jelentettek fel, felakasztotta magát, mert pedofíliával vádolták és egy faluban ez szörnyű volt. Egy másik tanárt ugyancsak egy diák vádolt be, az a személyautójával egy kamion alá hajtott. Önök mire buzdítanak? Állj keress egy honlapot, állj a kamera elé és vádaskodhatsz

Akkor nem olvasta el…

Sírjál még hozzá!

Akkor, ne haragudjon, nem olvasta el a szöveget?

Hogyne olvastam volna el Nem erről szól! Nem erről szól!

Hatszor olvastam el, mert nem hittem a szememnek

Arról szól, arról szól, hogy egy nemi erőszak sértettjét a nyilvánosságban, de egyébként a saját mikrokörnyezetében is ugyanazzal a jóhiszeműséggel illessenek, mint bármely más bűncselekmény áldozatát. Erről szól.

Nem veszi észre az ellentmondást? Nem veszi észre az ellentmondást?

Miért jelenik meg egy olyan szalagcím például, hogy Zsanett lopott, erre nincs magyarázat

Erről beszélek, ez a bulvársajtó…

De mi erről beszélünk…

De nem az alantas ösztönökre kell építeni

Milyen alantas ösztön?

Alantas ösztön!

Mi? Hol?

Azt mondja, hogy tudatosan kétségbe vonta az igazságért kiállt védő a erkölcsi integritását!

Így van

Hogyne! Bárkinek az erkölcsi integritását kétségbe vonom, aki kiáll egy kamera elé és vádaskodik

Tudja, pontosan erről van szó és ezért tettük ki ezt a nyilatkozatot. Önnek van fogalma arról, hogy ma Magyarországon,de bárhol a világon. Van egy San Francisco-i felmérés, hogy a nők, ez egy öt évvel ezelőtti felmérés, a nők 40%-a szenved nemi erőszakot.

Tanultam én kriminalisztikát!

Az Ön állításával ellentétben ezeknek a nőknek a döntő többsége nemhogy a kamera elé nem áll, de a saját családtagjait

Abszolút igaz!

erről szólt ez a nyilatkozat és azt visszautasítom, hogy az lenne a döntő, az lenne a tipikus, hogy azok a nők, akik áldozatul esnek egy ilyen bűncselekménynek az kamerákat keresné

Hát erről szó nincs

Tudja milyen megaláztatás egy nőnek…

Aha

…főleg, ha kamerák kereszttüzébe, egy ilyen procedúrán

Nem tudom. Én azt tudom,

Erről van szó..

…hogy megint ugyanaz a mocsokság történt meg, ami annak idején a bankároknál. Látványosan vezetőszáron vezetni, mert akkor ugye éppen az volt a politikai szlogen, hogy nem csak a hétköznapi embert, de még a bankárt is elviszik, most rendőrök, jól el lehet őket fényképezni, lehet köpdösni, aztán ha majd lesz egy jogerős ítélet, nem tudom, hogy mi! Ha bűnösök, büntessék őket. De ha ártatlanok, akkor ezeket a rendőröket egy életre tönkretették, a menyasszonyukkal, a feleségükkel és a gyerekekkel együtt.

Ez minden olyan bűncselekményre elmondható, ami sajtónyilvánosságot kap

Aha, ja

Nem csak ennél… Fényképezzék csak le a rendőröket, azt lehet, élesbe, premierbe Ugyanakkor itt… A rendőr szót, a rendőr szót látja a szövegben? Az egész erről szól.

Köszönöm, hogy eljöttek!

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.