Szűkülhet a közbizalomra méltók köre

A kormány javaslata szerint kizárják a támogatott döntéshozatalban résztvevőket a közbizalmat élvező hivatásrendekből. A gondnokság alá helyezés alternatívájaként bevezetett jogintézményhez egyre több kizárási szabály társul.

A új Ptk. a cselekvőképesség teljes és részleges korlátozásának megtartása, valamint az előzetes jognyilatkozat bevezetése mellett újításként illeszti be a magyar jogrendszerbe a támogatott döntéshozatal intézményét. A támogatott döntéshozatal célja az, hogy azok a személyek, akik ügyeik vitelében támogatásra, döntéshozatalukban segítségre szorulnak, anélkül férhessenek hozzá a szükséges támogatáshoz, hogy ez cselekvőképességük korlátozásával ne járjon együtt.
A támogatott döntéshozatal modern és újszerű jogintézmény, amely hosszú távon a cselekvőképesség korlátozására épülő megoldások alternatívájaként szolgálhat. A TASZ mind az új Ptk. előkészítése során, mind pedig a támogatott döntéshozatal részletes szabályainak megalkotásakor aggályát fejezte ki annak kapcsán, hogy a támogatott döntéshozatal esetenként jogkorlátozásokkal járhat együtt az élet bizonyos területein. 
A TASZ súlyosan aggályosnak tartotta és tartja, hogy a támogatott döntéshozatalban részt vevő személyek kizárásra kerülnek a nevelőszülői jogok gyakorlásából. A most az Országgyűlés elő terjesztett javaslat tovább szűkítené a támogatott személyek mozgásterét, amennyiben kizárják őket a közbizalmat igénylő hivatásrendek gyakorlásából.
A TASZ szerint a korlátozás ellentétes a támogatott döntéshozatal jogintézményével, hiszen annak éppen az a lényege, hogy a támogatott személyek úgy kaphatnak támogatást, hogy közben nem korlátozzák jogaikat, és nem éri őket kizárás. Másfelől a korlátozás a hivatásrendek védelmezésének sem megfelelő eszköze: minden foglalkozási csoportnak megvannak ugyanis a saját belépési szabályai, amelyeket specifikusan az adott tevékenységhez szabtak hozzá. 
A TASZ arra hívja fel a képviselők figyelmét, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a beterjesztett jogszabályt az Országgyűlés a jelen formában ne fogadja el. 
A TASZ véleménye letölthető innen (pdf). 

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Az országos tisztifőorvoshoz fordultunk az intézetekben élők kapcsolattartása érdekében

Zavarosak és hiányosak a szociális otthonok lakóira vonatkozó kapcsolattartási szabályok. Az általános látogatási és kijárási tilalom alól vannak kivételek, de ezek alkalmazása nem egyértelmű, ami bizonytalanságot okoz. Emiatt a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz fordultunk, és külön felhívtuk a figyelmet a koronavírus-fertőzésen átesett lakók védettebb helyzetére, kérve a rájuk vonatkozó szabályok megalkotását.

Beengedték a TASZ-t egy fogyatékos otthonba – évek után újra monitoroztunk

A TASZ csapata emberi jogi szempontú monitorozó látogatást tett egy budapesti fogyatékossággal élő személyeket ápoló-gondozó otthonban 2019. májusában. A Hornyák Alapítvány fenntartásában lévő intézmény 21 halmozott fogyatékossággal élő látássérült személy számára nyújt lakhatási és foglalkoztatási szolgáltatást. Az emberi jogi intézmény-monitorozás tapasztalataiból a TASZ jelentést készített, amely megerősíti, hogy maga az intézményi struktúra az, amely a lakók jogainak mindennapi sérelméhez vezet. Az intézményvezető nyitott volt a jelentésben foglalt egyes ajánlások megvalósítására, aminek eredményeképp javulhat a lakók életminősége.

Jogsértő a köznevelési törvény módosítása

Fogyatékossággal élő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek alapjogait sérti a nemzeti köznevelési törvény módosítási javaslatának több rendelkezése. Az érdemi társadalmi egyeztetés és megfelelő indokolás nélkül benyújtott javaslat többek között nem kötné gyógypedagógus végzettséghez a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek oktatását. Nyílt levélben küldtük meg részletes állásfoglalásunkat az emberi erőforrások miniszterének, és a jogsértő rendelkezések módosítására, törlésére szólított fel.