Szűkülhet a közbizalomra méltók köre

A kormány javaslata szerint kizárják a támogatott döntéshozatalban résztvevőket a közbizalmat élvező hivatásrendekből. A gondnokság alá helyezés alternatívájaként bevezetett jogintézményhez egyre több kizárási szabály társul.

A új Ptk. a cselekvőképesség teljes és részleges korlátozásának megtartása, valamint az előzetes jognyilatkozat bevezetése mellett újításként illeszti be a magyar jogrendszerbe a támogatott döntéshozatal intézményét. A támogatott döntéshozatal célja az, hogy azok a személyek, akik ügyeik vitelében támogatásra, döntéshozatalukban segítségre szorulnak, anélkül férhessenek hozzá a szükséges támogatáshoz, hogy ez cselekvőképességük korlátozásával ne járjon együtt.
A támogatott döntéshozatal modern és újszerű jogintézmény, amely hosszú távon a cselekvőképesség korlátozására épülő megoldások alternatívájaként szolgálhat. A TASZ mind az új Ptk. előkészítése során, mind pedig a támogatott döntéshozatal részletes szabályainak megalkotásakor aggályát fejezte ki annak kapcsán, hogy a támogatott döntéshozatal esetenként jogkorlátozásokkal járhat együtt az élet bizonyos területein. 
A TASZ súlyosan aggályosnak tartotta és tartja, hogy a támogatott döntéshozatalban részt vevő személyek kizárásra kerülnek a nevelőszülői jogok gyakorlásából. A most az Országgyűlés elő terjesztett javaslat tovább szűkítené a támogatott személyek mozgásterét, amennyiben kizárják őket a közbizalmat igénylő hivatásrendek gyakorlásából.
A TASZ szerint a korlátozás ellentétes a támogatott döntéshozatal jogintézményével, hiszen annak éppen az a lényege, hogy a támogatott személyek úgy kaphatnak támogatást, hogy közben nem korlátozzák jogaikat, és nem éri őket kizárás. Másfelől a korlátozás a hivatásrendek védelmezésének sem megfelelő eszköze: minden foglalkozási csoportnak megvannak ugyanis a saját belépési szabályai, amelyeket specifikusan az adott tevékenységhez szabtak hozzá. 
A TASZ arra hívja fel a képviselők figyelmét, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a beterjesztett jogszabályt az Országgyűlés a jelen formában ne fogadja el. 
A TASZ véleménye letölthető innen (pdf). 

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Bántalmazás, megalázás egy Baranya megyei intézményben

Erős hangvételű jelentést tett közzé Székely László ombudsman egy fogyatékossággal élő emberek otthonául szolgáló Baranya megyei intézmény vizsgálatát követően. A TASZ bejelentése folytán indult ellenőrzést követően nem zárható ki, hogy a TASZ által jelentett megalázó bánásmód, bántalmazás megtörtént. A Biztos felkérte az intézmény vezetőjét, hogy vizsgálja ki az eseteket.

Minden emberi találkozásban ott a forradalom lehetősége

Hallgrímur skizofréniával diagnosztizált férfi volt, egykori drogfogyasztó. Életének története azonban sokkal több, mint egy betegségtörténet. 

Uniós források és a fogyatékosügy

Segítették-e az EU Strukturális Alapjaiból elköltött milliárdok fogyatékos emberek jobb életét 2007 és 2016 között?