TASZ-alkotmánybírósági indítvány

Tudja-e Ön, hogy azt a tényt, hogy a TASZ honlapján ezt a cikket olvassa, rögzítik?
Tudja-e Ön, hogy ha felemeli a telefont, hogy munkatársunktól további információt kérjen aktuális akciónkról azt rögzítik, és egy évig tárolják azokat az információkat, melyekből kiderül, hogy Ön milyen telefonszámról vagy telefonkészülékről telefonált, hol tartózkodott a hívás időpontjában, és mennyi ideig beszélt munkatársunkkal?
Tudja-e Ön, hogy nem is kell munkatársunkkal beszélnie ahhoz, hogy bekapcsolt mobilja alapján folyamatosan rögzítsék, merre is jár napközben?
És azt tudja, hogy mindezt Ön fizeti?

A TASZ az Alkotmánybírósághoz fordul a hatályban lévő telefonos és internetes adatmegőrzési szabályok miatt. Az indítvánnyal érintett témában szerda délután a TÁP Színház művészei tartanak figyelemfelhívó utcai előadást a Moszkva téren.

Álláspontunk szerint az elektronikus hírközlésről szóló törvény számos rendelkezése korlátozza szükségtelenül és aránytalanul a személyes adataink védelméhez való alkotmányos jogot. A törvény telefon- és internetszolgáltatók számára kötelezővé teszi, hogy a vezetékes, a mobil-, valamint az internetes kommunikáció valamennyi forgalmi adatát rögzítsék. A forgalmi adatok segítségével pontosan nyomon lehet követni, hogy telefonon ki kivel, milyen időpontban, mennyi ideig vagy milyen gyakran érintkezik. Ezen adatokból a polgárok kapcsolatai jól feltérképezhetők, a kommunikáció gyakoriságából következtetni lehet a kapcsolatok intenzitására, a kommunikáció időpontjából következtetni lehet a kapcsolatok minőségére és a résztvevő felek életmódjára, szokásaira. A forgalmi adatok körébe tartoznak a mobiltelefonok földrajzi helyzetét jelző adatok is, amelyek városi környezetben nagy pontossággal mutatják a telefonhasználók tartózkodási helyét.

A forgalmi adatok megőrzése szerintünk nem csak amiatt alkotmányellenes, mert előre meghatározott cél nélkül készletezik személyes adatainkat, hanem azért is, mert közvetetten számos további alapjogot sért:

1.    Sérti a magánlakás és magántitok védelméhez való jogot, mert a forgalmi adatokból látható, hogy egy irodában vagy akár egy magánlakásban kik, mikor és mennyi ideig tartózkodnak.

2.    Sérti a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogot, mert a forgalmi adatok révén nem maradhat anonim az, aki olyan szolgáltatást hív fel, amely egészségügyi tanácsadást végez, lelki segélyt nyújt vagy betegeknek, időseknek, szenvedélybetegeknek segít.

3.    Sérti a vallás- és lelkiismereti szabadságot, mert a forgalmi adatokból kiderül, hogy az előfizető mely egyház részére adakozik telefonon, ahogyan a tartózkodási helye is beazonosítható, így az adatmegőrzés révén az is láthatóvá válik, hogy ki milyen rendszerességgel, milyen istentiszteletet látogat.

4.    Sérti a panaszjogot, mert a forgalmi adatok megőrzése miatt a közérdekű bejelentést tevő korántsem lehet biztos abban, hogy amennyiben igényli, az anonimitását valóban megőrzi az a hatóság, ahol a bejelentését megtette.

5.    Sérti gyülekezési szabadságot, mert a forgalmi adatokból az előfizető tartózkodási helye kiderül, így az adatmegőrzés révén az is láthatóvá válik, hogy egy meghatározott rendezvényen részt vett-e valaki, élt-e a gyülekezéshez fűződő, anonim módon gyakorolható alapjogával.

6.    Sérti a sajtószabadságot, mert az adatmegőrzés miatt az újságírók nem lehetnek biztosak abban, hogy forrásaik bizalmasságát meg tudják őrizni és ez ellehetetleníti munkájukat.

7.    Sérti az információszabadságot és a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, mert az internetes adatok megőrzése miatt nem csupán a tájékozódni kívánó és véleményt alkotó polgárok számára válik az állam átláthatóvá, hanem az állami szervek számára is nyomon követhető lesz, hogy ki, mikor, kitől származó milyen információhoz fért hozzá valamely weboldalon, illetve ki, mely szervhez, mikor fordult e-mailben bármilyen ügyben is.

Meg vagyunk győződve arról, hogy az emberek többsége nincs tisztában azzal, hogy ha telefont vagy számítógépet használ, akkor azt a hatóságok „eleve gyanúsnak“ tartják, és személyes adatainak tömegét rögzíttetik a szolgáltatókkal, végső soron az előfizetők költségén. Éppen ezért alkotmánybírósági indítványunk nyilvánosságra hozásával egy időben arra kértük a TÁP színház művészeit, hívják fel a polgárok figyelmét a jelenlegi helyzetre.
  

 

A TÁP-performanszra
2008. május 28-án szerdán, 16 órakor
kerül sor
a Moszkva téren.

Jöjjön el Ön is!

 

?v-src=http%3A//www.hirszerzo.hu/static/hsz-videoplayer.swf%3Fid%3D71?v-flashvars=?

Megosztás

Kapcsolódó hírek

The never ending data retention

Regarding the history of the case it is important to note that in April 2014 the Court of Justice of the European Union (CJEU) declared invalid the Data Retention Directive that unified the time frame of the retention of selective data by Internet and telephone services and determined the accessibility of data by authorities in the member states. According to the decision, the directive had exceeded the limits of proportionality concerning the right to privacy and protection of personal data, as it failed to establish guarantees that counterweigh such limitations. Despite the annulment of the directive, the Hungarian act allowing data retention still remained in force. The Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) started litigation against Telenor in order to force the Hungarian Constitutional Court (CC) to repeal the unlawful act.

A TASZ álláspontja az Országgyűlésről szóló törvényjavaslatról

750 ezer forintos lobbiajándék, összehasonlíthatatlan vagyonnyilatkozatok, újságírók két hetes kitiltása és a parlamenti közvetítések irányítottsága. A héten tárgyalja a Parlament a saját működéséről szóló törvényjavaslatot.

A Fővárosi Bíróság ma meghozta elsőfokú ítéletét a TASZ kontra Országos Rendőr-Főkapitányság perének harmadik tárgyalásán

A mai napon a TASZ részben pert nyert az ORFK ellen. A Bíróság azon utasítások és intézkedések kiadására kötelezte az ORFK-t, mely a lakosság széles körét érinthetik. A TASZ fellebbezni fog. Olvassa el az ítélet részleteit, illetve a per előzményeit!