Barion Pixel TASZ | TASZ-vélemény a Polgárőr-törvényjavaslatról

TASZ-vélemény a Polgárőr-törvényjavaslatról

A TASZ örömmel konstatálja, hogy a Polgárőrökről szóló törvényjavaslatban már nem szerepelnek azok az adatvédelmet sértő rendelkezések, melyek még helyet kaptak a Javaslat tervezeti fázisában. Sajnálatosnak tartjuk ugyanakkor, hogy az előterjesztő nem fogadta meg a polgárőrök igazolványával kapcsolatos javaslatainkat.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet véleménye a Polgárőrségről szóló T/18628 számú törvényjavaslatról

Általános észrevételek

 A TASZ örömmel konstatálja, hogy a Törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) már nem tartalmazza az eredeti tervezet azon szabályait, melyek lehetővé tették volna, hogy a  „polgárőr a tevékenysége végzéséhez és az együttműködőkkel történő közös szolgálat ellátásához szükséges adatokat, valamint a körözési adatokat a szükséges mértékben” megismerhesse.  Örömteli, hogy a jogalkotó felismerte, hogy az eredeti elképzelés ellentétes lett volna az Alkotmány 8.§ (2) bekezdésével mely szerint „a Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja”. A kifogásolt rendelkezés kiüresítette volna az Alkotmány 59.§-ban garantált a személyes adatok védelméhez való jogot.

Amint az a Javaslat indokolásából is kiderül, a polgárőrségre vonatkozó legfontosabb szabályozást jelenleg az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény adja, melyet néhány egyéb jogszabályi rendelkezés egészít ki. A TASZ-nak meggyőződése, hogy a hatályos jogszabályi környezet változtatás nélkül kielégítő módon szabályozná a polgárőrség működését, újabb jogszabály megalkotását semmilyen racionális érv nem támasztja alá. A Javaslat csupán azt ismétli meg, amit más jogszabályok már rögzítenek, új tartalmi elemet nem vezet be a magyar jogrendszerbe.

A jogalkotó azt a célt tűzte ki maga elé, hogy „a törvény közelebbről meghatározza a polgárőr jogait, behatárolja a lehetőségeit, eligazítja az állampolgárokat. A bizonytalanság feloldása, a polgárőri tevékenység alapköveinek mindenki számára megismerhetővé tétele pedig a polgárőrség munkájába vetett bizalmat erősíti a lakosság részéről”. Álláspontunk szerint meg kellene fontolni, hogy a cél eléréshez valóban szükség van-e új jogszabályra. A kitűzött cél ugyanis újabb jogszabály megalkotása nélkül is megvalósítható, például a polgárőrök képzésének javításával, egy nagy példányszámban kiadott tájékoztató anyag kiadásával stb.

Abban az esetben, ha a Kormány mégis beterjesztené jelen Javaslatot a Parlament elé, akkor a következő szempontokat ajánljuk a jogalkotó figyelmébe:

Részletes észrevételek

2.§

A 2.§ (3) bekezdés értelmében a más szervekkel (például rendőrség, határőrség, helyi önkormányzat, stb.) történő együttműködés szabályait az együttműködő felek írásbeli megállapodásban rendezhetik. A TASZ álláspontja szerint több szempontból célszerű lenne kötelezővé tenni írásbeli megállapodások megkötését. Egyrészt a szervek közötti hatékony együttműködés elve ezt követeli meg, másrészt erősíti a lakosság polgárőrségbe vetett bizalmát, ha tudják, hogy az állami szervekkel rendezett a kapcsolatuk, és így nem élhetnek vissza törvényben biztosított jogaikkal.

3.§

Egyetértünk azzal, hogy „a polgárőrség és a polgárőrök tevékenységük ellátása során hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, kényszerintézkedést nem alkalmazhatnak”. A polgárőrségnek teljesen civil alapon kell működnie, és nem képzelhető el, hogy bármely polgárőr közhatalmat gyakoroljon.

Az eredeti törvénytervezet még tartalmazott egy olyan szabályt (4. § (2)), melynek értelmében  „a polgárőr az intézkedéssel érintett személy kérésére köteles hitelt érdemlően igazolni, hogy polgárőr szervezet tagja”. A Javaslat ezt azonban már nem tartalmazza. Álláspontunk szerint ez tarthatatlan, és az egész polgárőrség intézményével ellentétes, hiszen a lakossági bizalom csökkenéséhez vezet. Azt pedig, hogy a lakossági bizalom nélkülözhetetlen a polgárőrség hatékony működéséhez, maga a Javaslat is felismeri az indoklásban, tekintettel arra, hogy a polgárőrök nem rendelkeznek hatósági jogosítványokkal.  A TASZ álláspontja szerint a Javaslatnak ezt a belső ellentmondását oly módon lehetne feloldani, hogy az eredeti tervezet vonatkozó részét visszaemelik, továbbá az igazolás konkrét módját is pontosítják. Úgy gondoljuk, hogy ezen a helyen kellene szabályozni, hogy a polgárőrök rendelkezzenek igazolvánnyal, ill. az igazolványnak milyen adatokat kell tartalmaznia. Természetesen − összhangban a 3.§-al − az igazolvány sem keltheti azt a látszatot, hogy a polgárőr bármilyen hatósági jogkörrel rendelkezne.

Budapest, 2005. december 6.

Dénes Balázs elnök s.k.
Társaság a Szabadságjogokért

A TASZ-véleményt összeállította: Hüttl Tivadar, TASZ

Kapcsolódó anyagok:

 

a törvényjavaslat
az Országos Polgárőr Szövetség honlapja

 

 

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.