TASZ vs. Nemzetbizonsági Hivatal

A Nemzetbiztonsági Hivatalnak gyakorlatilag korlátlan hozzáférése van a telekommunikációs forgalmi adatokhoz - a TASZ arra volt kíváncsi, hogy milyen gyakran él a Hivatal azon jogával, hogy megismerheti az állampolgárok személyes adatait.

Arra volt kíváncsi a TASZ, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal milyen mértékben figyeli meg az állampolgárokat. Az Európai Unió minden államában a szolgáltatók kötelesek megőrizni az összes telekommunikációs forgalmi adatot, amihez a Nemzetbiztonsági Hivatalnak gyakorlatilag korlátlan hozzáférése van, így megismerheti például, hogy milyen internetes honlapokat látogatunk, kinek telefonálunk és milyen hosszan. A TASZ arról szeretett volna információt kapni, hogy egy évben hányszor kötelezi a Hivatal a szolgáltatókat az állampolgárok személyes adatainak továbbítására, azonban a Hivatal arra hivatkozva megtagadta a felvilágosítást, hogy a tisztán statisztikai adatokat is államtitokként kezeli. Az adatmegőrzést előíró uniós irányelv azonban kötelezővé teszi, hogy a tagállamok a megfigyelésről statisztikát vezessenek, és az az Európai Bizottsághoz eljuttassák. Az irányelv nem írja elő, hogy titkosan kell kezelni ezeket az információkat, ezért keresetünkben arra hivatkozunk, hogy ellentmondás van a magyar és az uniós jogszabályok között.  Az elsőfokú tárgyalást a mai napon tartották a Fővárosi Bíróságon, amelyen a Nemzetbiztonsági Hivatal képviseletében szabályszerű idézés ellenére senki nem jelent meg, és előzetesen nem terjesztettek elő érdemi ellenkérelmet sem.
A Fővárosi Bíróság az eljárás soronkívüliségére és arra hivatkozva, hogy a kért információk idővel vesztenek értékükből, bírósági meghagyásban a kért adatok kiadására kötelezte a Hivatalt. A Hivatalnak 15 nap áll rendelkezésére arra, hogy a meghagyással szemben ellentmondást terjesszen elő, ennek elmulasztása esetén a meghagyás jogerőre emelkedik.

Véleményünk szerint elfogadhatatlan, hogy az emberek nem tudhatnak arról, hogy az állam milyen mértékben avatkozik be a magánéletükbe, hiszen azzal, hogy már pusztán a statisztikai adatokat is államtitokká nyilvánítják a megfigyelés mértékéről sem kaphatunk információt. A telekommunikációs forgalmi adatok ilyen mértékű megismerésének lehetősége a személyiségi jogok súlyos korlátját jelenti, ez esetben pedig elemi fontosságú a külső kontroll megléte.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Indul a kampány, ezeket teheted meg te a társadalmi változásért!

Holnap hivatalosan is megkeződik az április 8-i országgyűlési választások kampánya. Összegyűjtöttük a kampányhoz kapcsolódó legfontosabb dátumokat, és ezekhez olyan eszközöket is rendeltünk, amelyekkel bárki tehet a csalások ellen és aktívan részt vehet a választási eljárásban.

Diszkriminált a Debreceni Egyetem, amikor kitiltotta oldaláról a Putyint kritizáló kommentelőt

Elmarasztalta az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) a Debreceni Egyetemet, mert politikai véleménye miatt diszkriminálta diákját, aki Putyin ellen az egyetem Facebook-oldalán tiltakozott. 2017 októberében indítottunk eljárást az EBH előtt Barna Eszter ügyében, aki Putyin díszpolgári címe miatt írta ki az egyetem oldalára, hogy ő ehhez “nem adja a nevét”, majd kitiltották az oldalról.

A TASZ 2018. évi választási monitoring tevékenységének céljai, módszere, mércéje, és nyilvános eredményei

A TASZ Választási Jogi Programjának részeképp az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásának választási eljárása idején jogi monitoring (megfigyelési) tevékenységet is végez. Az alábbiakban találhat információt megfigyelési tevékenységünk céljairól, módszeréről, és nyilvános eredményeiről. A megfigyelést végző, ahhoz szükséges képzést elvégzett személyeket a megfigyelés során itt olvasható Etikai Kódexünk rendelkezései kötik.