TASZ vs. Nemzetbizonsági Hivatal

A Nemzetbiztonsági Hivatalnak gyakorlatilag korlátlan hozzáférése van a telekommunikációs forgalmi adatokhoz - a TASZ arra volt kíváncsi, hogy milyen gyakran él a Hivatal azon jogával, hogy megismerheti az állampolgárok személyes adatait.

Arra volt kíváncsi a TASZ, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal milyen mértékben figyeli meg az állampolgárokat. Az Európai Unió minden államában a szolgáltatók kötelesek megőrizni az összes telekommunikációs forgalmi adatot, amihez a Nemzetbiztonsági Hivatalnak gyakorlatilag korlátlan hozzáférése van, így megismerheti például, hogy milyen internetes honlapokat látogatunk, kinek telefonálunk és milyen hosszan. A TASZ arról szeretett volna információt kapni, hogy egy évben hányszor kötelezi a Hivatal a szolgáltatókat az állampolgárok személyes adatainak továbbítására, azonban a Hivatal arra hivatkozva megtagadta a felvilágosítást, hogy a tisztán statisztikai adatokat is államtitokként kezeli. Az adatmegőrzést előíró uniós irányelv azonban kötelezővé teszi, hogy a tagállamok a megfigyelésről statisztikát vezessenek, és az az Európai Bizottsághoz eljuttassák. Az irányelv nem írja elő, hogy titkosan kell kezelni ezeket az információkat, ezért keresetünkben arra hivatkozunk, hogy ellentmondás van a magyar és az uniós jogszabályok között.  Az elsőfokú tárgyalást a mai napon tartották a Fővárosi Bíróságon, amelyen a Nemzetbiztonsági Hivatal képviseletében szabályszerű idézés ellenére senki nem jelent meg, és előzetesen nem terjesztettek elő érdemi ellenkérelmet sem.
A Fővárosi Bíróság az eljárás soronkívüliségére és arra hivatkozva, hogy a kért információk idővel vesztenek értékükből, bírósági meghagyásban a kért adatok kiadására kötelezte a Hivatalt. A Hivatalnak 15 nap áll rendelkezésére arra, hogy a meghagyással szemben ellentmondást terjesszen elő, ennek elmulasztása esetén a meghagyás jogerőre emelkedik.

Véleményünk szerint elfogadhatatlan, hogy az emberek nem tudhatnak arról, hogy az állam milyen mértékben avatkozik be a magánéletükbe, hiszen azzal, hogy már pusztán a statisztikai adatokat is államtitokká nyilvánítják a megfigyelés mértékéről sem kaphatunk információt. A telekommunikációs forgalmi adatok ilyen mértékű megismerésének lehetősége a személyiségi jogok súlyos korlátját jelenti, ez esetben pedig elemi fontosságú a külső kontroll megléte.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Elhibázott jogalkotás: az adatvédelmi biztos hivatalának megszüntetésével az Európai Unió jogát sérti Magyarország

Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért az adatvédelmi biztos védelmében az Európai Unió Bizottságának elnökéhez fordult, azt kérve, hogy az Európai Bíróságnál indítson eljárást Magyarország ellen. A három jogvédő szervezet szerint a független adatvédelmi biztos hivatalának megszüntetése sérti az Európai Unió jogrendjét.

Székesfehérvár elleni per dosszié

A TASZ közérdekű adatkéréssel fordult a Székesfehérvári Rendőrkapitánysághoz a közterületi kamerás térfigyeléssel kapcsolatban, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. évi törvény (továbbiakban Avtv.) 19.§ és 20. § alapján.

Ismét nyert az információszabadság - megismerhetőek lesznek a BRFK térfigyelő-rendszerekkel

Ma, 2006. november 7-én a Fővárosi Bíróság jogerős ítéletében arra kötelezte a BRFK-t, hogy adja ki számunkra a 2004 májusában kért adatokat.