TASZ vs. Nemzetbizonsági Hivatal

A Nemzetbiztonsági Hivatalnak gyakorlatilag korlátlan hozzáférése van a telekommunikációs forgalmi adatokhoz - a TASZ arra volt kíváncsi, hogy milyen gyakran él a Hivatal azon jogával, hogy megismerheti az állampolgárok személyes adatait.

Arra volt kíváncsi a TASZ, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal milyen mértékben figyeli meg az állampolgárokat. Az Európai Unió minden államában a szolgáltatók kötelesek megőrizni az összes telekommunikációs forgalmi adatot, amihez a Nemzetbiztonsági Hivatalnak gyakorlatilag korlátlan hozzáférése van, így megismerheti például, hogy milyen internetes honlapokat látogatunk, kinek telefonálunk és milyen hosszan. A TASZ arról szeretett volna információt kapni, hogy egy évben hányszor kötelezi a Hivatal a szolgáltatókat az állampolgárok személyes adatainak továbbítására, azonban a Hivatal arra hivatkozva megtagadta a felvilágosítást, hogy a tisztán statisztikai adatokat is államtitokként kezeli. Az adatmegőrzést előíró uniós irányelv azonban kötelezővé teszi, hogy a tagállamok a megfigyelésről statisztikát vezessenek, és az az Európai Bizottsághoz eljuttassák. Az irányelv nem írja elő, hogy titkosan kell kezelni ezeket az információkat, ezért keresetünkben arra hivatkozunk, hogy ellentmondás van a magyar és az uniós jogszabályok között.  Az elsőfokú tárgyalást a mai napon tartották a Fővárosi Bíróságon, amelyen a Nemzetbiztonsági Hivatal képviseletében szabályszerű idézés ellenére senki nem jelent meg, és előzetesen nem terjesztettek elő érdemi ellenkérelmet sem.
A Fővárosi Bíróság az eljárás soronkívüliségére és arra hivatkozva, hogy a kért információk idővel vesztenek értékükből, bírósági meghagyásban a kért adatok kiadására kötelezte a Hivatalt. A Hivatalnak 15 nap áll rendelkezésére arra, hogy a meghagyással szemben ellentmondást terjesszen elő, ennek elmulasztása esetén a meghagyás jogerőre emelkedik.

Véleményünk szerint elfogadhatatlan, hogy az emberek nem tudhatnak arról, hogy az állam milyen mértékben avatkozik be a magánéletükbe, hiszen azzal, hogy már pusztán a statisztikai adatokat is államtitokká nyilvánítják a megfigyelés mértékéről sem kaphatunk információt. A telekommunikációs forgalmi adatok ilyen mértékű megismerésének lehetősége a személyiségi jogok súlyos korlátját jelenti, ez esetben pedig elemi fontosságú a külső kontroll megléte.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Veszélyezteti az információs jogokat az új Alkotmány

Az új Alkotmány megszünteti az információs jogok fellett őrködő országgyűlési biztos intézményét, és helyette egy autonóm hatóság modellje szerint működő szervet állít fel. A TASZ szerint az adatvédelmi biztos hatósággá alakítása súlyosan veszélyezteti az állam átláthatóságának biztosítását szolgáló szabályok érvényesítését, csökkenti az alapjogvédelem jelenlegi szintjét

A BM alkotmánysértő törvénytervezetet készített a vagyonőr tevékenységről

Közérdekű adatkérésre a TASZ 2004. szeptember 20-án, a sajtó nyomására megkapta, a BM által készített törvénytervezet, amely a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet szabályozná.

Bepereljük a brit titkosszolgálatot a megfigyelések miatt

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) – egy nemzetközi együttműködés részeseként – pert indít a brit titkosszolgálattal szemben, amiért a Tempora megfigyelési programmal megsértette a nem brit állampolgárok magánszféráját védő jogait.