Barion Pixel TASZ | Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

A Szolgáltató

A tasz.hu honlapot a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet üzemelteti. A TASZ Magyarországon bejegyzett egyesület (székhely: 1084 Budapest, Víg u. 28., nyilvántartási szám: 11316 / 1994).

A szolgáltatást a mediatemple.net internetszolgáltató (West Coast Data Center, 2260 E. El Segundo Blvd Los Angeles, CA, Telefon: +1-3108415500, Fax: +1-310-564-2007) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerveren tároljuk az Egyesült Államokban.

A tasz.hu használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Felhasználási Feltételeket.

A Szolgáltatás

A tasz.hu információs társadalmi szolgáltatást nyújt, ezen belül tartalomszolgáltatónak minősül. A honlap célja, hogy a TASZ tevékenységéről információt szolgáltasson, hogy a látogatók véleményüket kifejthessék a honlapon, valamint hírlevelet igényeljenek és támogassák a TASZ-t.

Bármely honlaplátogató véleményezheti a honlapon megjelent cikkeket és a TASZ tevékenységét.

A tasz.hu szolgáltatás folyamatosan bővül, erről a honlapon értesítjük a felhasználókat.

A szolgáltatások igénybevétele során bárki elolvashatja és véleményezheti a cikkeket, támogathatja a TASZ-t különböző módokon.

A hírlevél igényléséhez és a hozzászóláshoz a felhasználó köteles megadjon egy e-mail címet. A személyes adatok kezelésre vonatkozóan tekintse meg az Adatvédelmi nyilatkozatot.

A szolgáltatás a hatályos magyar jogszabályok szerint tartalomszolgáltatásnak minősül a közzétett TASZ cikkek vonatkozásában. A felhasználói hozzászólások vonatkozásában pedig közvetítő szolgáltatásnak. (Elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény). A törvény értelmében közvetítő szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás), illetve az információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás).

A felhasználói magatartás

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a felhasználók magukra nézve kötelezőnek ismerik el az alábbiakat:

 • A cikkek véleményezéséhez, a hírlevél igényléséhez, a jogsegély kérelmek benyújtásához, az ügyvédháló tagjaival történő kapcsolatfelvételhez az e-mail cím megadása kötelező. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot és ennek ismeretében hozza meg döntését. Amennyiben nem érti az adatvédelmi tájékoztatót, kérjük írjon e-mailt a tasz@tasz.hu címre. A felhasználó a honlap használatával hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
 • A megadott személyes adatok, így a felhasználói név (nick), és a hozzászólás nem sértheti mások személyhez fűződő vagy egyéb jogait.
 • A TASZ nem ellenőrzi a szolgáltatásban megjelenő felhasználói tartalmat, a honlapon megjelenő tartalmak nem tükrözik a TASZ véleményét.
 • A honlapon a felhasználók által közzétett tartalomért a TASZ mint közvetítőszolgáltató felel. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a TASZ nem felel a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a TASZ által hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. A TASZ nem változtatja meg a felhasználói tartalmakat. A TASZ haladéktalanul eltávolítja azt a hozzászólást, illetve a felhasználó által közzétett egyéb tartalmat, amennyiben tudomást szerez arról, hogy a közvetített tartalom jogellenes.
 • Minden felhasználó köteles a honlap használatára vonatkozó jogszabályokat megtartani.

A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a Felhasználási Feltételeket. Azokat a felhasználókat, akik megsértik a Felhasználási Feltételeket, illetve olyan tevékenységet végeznek, amellyel más felhasználó jogát vagy jogos érdekét sértik, vagy a tasz.hu működését technikailag veszélyeztetik a TASZ jogosult azonnal töröli a rendszerből.

A felhasználó csak olyan szerzői jog által védett művet tehet közzé, amelynek felhasználási jogával rendelkezik.

Ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos (különösen szerzői jogi jogsértés esetén) igénnyel lép fel a TASZ-szal szemben, akkor a felhasználó köteles a TASZ-t az ilyen igények tekintetében mentesíteni.

A tartalom és eltávolítás

A TASZ a véleménynyilvánítás szabadságát tiszteletben tartja. A véleménynyilvánítás joga igen széleskörű, azonban nem korlátlan jog. A TASZ a magyar jogszabályoknak megfelelően biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát, ugyanakkor a törvény kötelezi a jogsértő tartalom eltávolítására.

A felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a TASZ honlapján közzétesz, különösen ideértve a személyes adatokat, a hozzászólásokat stb.
A TASZ minden értesítés nélkül jogosult eltávolítani az olyan tartalmat, amelyek jogellenesnek. Az eltávolítással okozott kárért a TASZ nem felel.

A tartalom eltávolítását alapozza meg különösen – de nem kizárólagosan – az alábbiak:

 • 1. A tasz.hu technikai rombolása.
 • 2. Bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés.
 • 3. Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása.
 • 4. Illegális tartalmak hozzáférhetővé tétele.
 • 5. Olyan hozzászólások, amik sértik másnak a személyez fűződő jogait, így különösen a magánélethez, az emberi méltósághoz fűződő jogát.
 • 6. Nickek leleplezése, harmadik személy személyes adatainak nyilvánosságra hozatala, ide nem értve az adatvédelmi törvény által meghatározott közérdekből nyilvános személyes adatok körét, mint a közszereplők neve és beosztása.
 • 7. Olyan anyagok hozzáférhetővé tétele, amelyek sértik más ember szellemi alkotáshoz, így a szerzői joghoz fűződő jogát.
 • 8. Rémhír terjesztése.
 • 9. Bármilyen egyéb jogellenes tartalom közzététele.

Értesítések

A TASZ a Felhasználási Feltételekben, az adatkezelésben és a szolgáltatásokban történő változásokról a felhasználókat a honlapon közzétett hirdetményben értesíti. Amennyiben bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, akkor írjon e-mailt a tasz@tasz.hu-ra, illetve postai úton a székhelyre küldje azt. Amennyiben jogsértést vélelmez a honlapon, kérjük írjon e-mailt a tasz@tasz.hu ra.

Felelősség

A TASZ kizár minden felelősséget a honlapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a TASZ eszközeivel de a felhasználók hoznak létre. A TASZ kizár minden felelősségét a felhasználók által tanúsított magatartásért.

A felhasználók a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatukra használják.

A TASZ nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a felhasználó az oldalra feltöltött tartalmait.

A felhasználó köteles a TASZ-t kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával összefüggő vagy abból eredő követelésből ered.
A TASZ jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt, az ezzel okozott kárért semmiféle felelősséget nem vállal.

A szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbáljuk békés úton rendezni. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet a TASZ székhelyére. Amennyiben a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni, akkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékes, hatáskörtől függően.

A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A felhasználók kötelesek a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre áttanulmányozni. A módosított Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat honlapon történő közzétételére vonatkozóan megjelenik az „új” felirat. Amennyiben a felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A TASZ a módosítást 15 nappal előbb közzéteszi honlapján. Javasoljuk, hogy a nyitóoldalon elhelyezett Felhasználási Feltételeket, az Adatvédelmi Nyilatkozatot minden belépés előtt ellenőrizze.

Vonatkozó jogszabályok

A tasz.hu működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény vonatkozik.

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.