Barion Pixel TASZ | Foglaljon állást az Alkotmánybíróság a vészhelyzettel visszaélő polgármesterekről!

Foglaljon állást az Alkotmánybíróság a vészhelyzettel visszaélő polgármesterekről!

Alkotmánybírósághoz fordultunk Bomba Gábor szekszárdi civil önkormányzati képviselő ügyében, hiszen a veszélyhelyzeti jogrendben sem alkothat parttalanul jogot a különleges jogosítványokat kapó szekszárdi polgármester.

A veszélyhelyzeti jogrendre hivatkozva 2020. március 11. és 2021. június 15-e között nem ülésezhettek az önkormányzati képviselő-testületek. A polgármesterek egy személyben hoztak döntéseket és alkották meg a helyi rendeleteket. A sajtó több esetben is beszámolt arról, hogy polgármesterek visszaéltek ezzel a felhatalmazással és olyan szabályokat alkottak, amelyeknek semmi köze nem volt a járványhelyzettel szembeni védekezéshez.

Már 2020 márciusában leszögeztük, hogy a járványhelyzet nem politikai leszámolásra való. Kifejtettük, hogy a különleges jogrend alkotmányos funkciójából következően a különleges felhatalmazásokkal csak a járványhelyzet elhárítása érdekében elkerülhetetlen, valamint arra alkalmas intézkedéseket hozhatnak meg a polgármesterek. Nem hozható meg olyan intézkedés, amely ezt a célt nem szolgálja, és amely valamilyen más, enyhébb intézkedéssel is helyettesíthető lehetne.

A vészhelyzet az ombudsman szerint sem való politikai leszámolásra, ésaz egri képviselő ügyfelünk beadványára kimondta ugyan, hogy a különleges jogrend okául szolgáló szituáció elhárítása érdekében csak elkerülhetetlen és arra alkalmas intézkedések hozhatók, ám érdemi lépéseket mégsem tett az ügyben.

Szekszárd

Ács Rezső, a szekszárdi polgármester nem finomkodott a különleges jogosítvány használatával. Híre ment például annak az esetnek, amikor a koronavírus-járvány adta különleges felhatalmazásra hivatkozva váltotta le a Szekszárdi Vasárnap című önkormányzati lap megbízott főszerkesztőjét, amely bár a polgármesternek személyesen biztosan jól jött, a járványkezeléshez aligha volt köthető intézkedés.

Még szembeötlőbb a visszaélés a jelenlegi ügyben: a polgármester a különleges jogrend utolsó napjaiban élt a rendkívüli jogosítványával és három nappal a felhatalmazás lejárta előtt alakította át az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. Az átalakítás célja az volt, hogy több területen is kiüresítse az ellenzékben lévő önkormányzati képviselők, köztük az ügyfelünk, Bomba Gábor képviselői jogosítványait. Nem csak az önkormányzat bizottságainak egy részéből sikerült a polgármesternek eltávolítania az ellenzékét, de olyan eljárási szabályokat is alkotott, amelyek mellett sokkal nehezebb a képviselők számára az előterjesztések benyújtása, az egyes ügyek tárgyalása, illetvea polgármester számonkérése.

Az alkotmányjogi panasz

A polgármesteri visszaéléseket a megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeleti osztályainak kellett volna orvosolnia, de sajnos ezt nem tették meg kellő hatékonysággal. Bomba Gábor esetében, panaszunkra, a nyilvánvalóan jogellenes polgármesteri módosításokat ugyan visszametszette a kormányhivatal, de az önkormányzati képviselők jogai így is komoly csorbát szenvedtek. A kormányhivatali felügyelet az egész országban utat engedett a nyilvánvaló polgármesteri visszaéléseknek is. 2020 nyarán ezt írtuk: a kormányhivatalok minden esetben érdemi vizsgálat nélkül utasították el a polgármesteri visszaélésekkel szembeni panaszt. A legtöbb esetben az volt a kormányhivatalok érvelése, hogy nagyjából minden kapcsolódik a járvány kezeléséhez, ha a járvány szót említik az indoklásban. Értsd: a kormányhivatal szerint megállhat az a nyilvánvalóan alaptalan indoklás, hogy szükséges lehet a helyi médiát a polgármester közvetlen irányítása alá vonni, csak azért, mert ott tájékoztatják a polgárokat a járvánnyal kapcsolatban.

Bomba Gábor esetében nemcsak a jogszabályokat sérti a polgármesteri visszaélés, hanem őt személyesen is jogsérelem érte. A választópolgárok közhivatal viselésével bízták meg, amely kötelességekkel jár. Ha a polgármester önkényesen kiüresíti a képviselők lehetőségeit, akkor azzal a közhivatalviseléshez való jogukat is korlátozza. Márpedig ezt a jogot az Alaptörvény biztosítja. A lehetőséget, hogy Bomba Gábor ügyében közvetlenül az Alkotmánybírósághoz forduljunk, a képviselő személyes jogsérelme nyitotta meg számunkra, ám az ügy messze többről szól a képviselőt ért jogsérelemnél: a polgármester az összes helyi lakos jogait megsérti, amikor ellehetetleníti, hogy választott képviselőik hatékonyan lássák el feladatukat.

Bízunk abban, hogy Bomba Gábor ügyén keresztül az Alkotmánybíróság át nem hágható határokat szab a veszélyhelyzettel történő polgármesteri visszaéléseknek, amelyekre a későbbiekben bárki hivatkozhat majd hivatkozhatunk az önkényeskedő polgármesterekkel szemben.

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.