Barion Pixel TASZ | Hatósági nyilvántartásos levelek

Hatósági nyilvántartásos levelek

Rengeteget tehet Ön is annak érdekében, hogy mások ne élhessenek vissza személyes adataival. Elkerülhető, hogy naponta dobjanak a postaládájába a nevére címzett vastag reklámleveleket olyan termékekről, amelyek felől nem is érdeklődött. Elkerülhető, hogy mindennap kéretlen e-mailek tucatjaival kelljen foglalkoznia. Elkerülhető, hogy ismeretlenek telefonon faggassák különböző fogyasztási szokásairól, vagy éppen, hogy rajongói vagy ellenségei nemkívánatos telefonhívásokkal zaklassák. Következzen néhány tanács és némi segítség, ahhoz, hogy a személyes adatai nagyobb biztonságban legyenek:

  • Mindig csak annyi adatot adjon meg, amennyi feltétlenül szükséges! Attól, hogy egy állami intézmény kér különböző információkat nyomtatványokon, űrlapokon, még nem feltétlenül jogos és szükséges mindaz, amit kér.
  • Amit egyszer az Interneten megjelentet mindenki számára bármikor elérhetővé válik, még akkor is, ha később azt eltávolítja! Az Interneten semmilyen adat nem vész el.

Ne engedje, hogy pénzért árusítsák az adatait!

A Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatal díjfizetés ellenében reklámcégeknek, közvéleménykutatóknak, piackutatóknak rendelkezésére bocsátja az állampolgárok adatait. Ezek a címlisták alapján keresik meg Önt különböző vállalatok, az Ön nevére szóló reklámanyagokkal, ezek az információk alapján hívják fel Önt telefonon, hogy vásárolna-e az adott cég termékéből, vagy érdeklődnek részletekbemenően vásárlási, rádióhallgatási vagy bármilyen más üzleti szempontból érdekes szokásairól.

Az adatvédelmi biztos 2004 februárjában ismét foglalkozott ezzel a kérdéssel:

Közlemény a kutatás, illetve közvetlen üzletszerzés célját szolgáló adatkezelésekről

Az elmúlt időszak növekvő számú panaszai arra utalnak, hogy a polgárok nem kapnak megfelelő tájékoztatást arról, hogy lehetőségük van nyilatkozatukkal megtiltani, illetve korlátozni a közúti közlekedési nyilvántartásban és a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott adataik közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), tudományos kutatás, közvélemény-kutatás és piackutatás céljára történő felhasználását.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény az adatalanyok hozzájárulásától függetlenül teszi lehetővé bármely polgár, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet számára, hogy az említett adatbázisok segítségével a személyek és járművek adatait direkt marketing, tudományos kutatás, közvélemény-kutatás és piackutatási célú megkeresésekre felhasználja. Az adatok kiadását, illetve egyéb módon történő felhasználását az érintettek korlátozhatják, azonban az Adatvédelmi Biztos Irodájához érkező ilyen tárgyú beadványok emelkedő száma arra enged következtetni, hogy a Belügyminisztérium, illetve a nyilvántartás szervei erről szóló tájékoztatása ugyan sokakhoz eljutott, mégis számos polgár nem értesült még e lehetőségről.

Felhívom az állampolgárok figyelmét arra, hogy a lakó- vagy tartózkodási helyük szerint illetékes jegyzőhöz (okmányirodához), vagy a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájához (1094 Budapest, IX. kerület, Balázs Béla u. 35.) címzett nyilatkozattal (ajánlott levélben vagy személyesen) megtilthatják, hogy személyes adataikat ilyen módon felhasználhassák.

Az adatszolgáltatást tiltó/korlátozó nyilatkozatok nem érintik a törvényben előírt adatok nyilvántartását és adatszolgáltatások teljesítését. Mivel a szóban forgó nyilvántartások nem kapcsolhatóak össze, az állampolgároknak a két nyilvántartásban szereplő adataikra nézve külön-külön kell kérniük a letiltást.

Felkérem az önkormányzati jegyzőket arra, hogy a jelen közleményt a helyben szokásos módon hozzák nyilvánosságra, és tájékoztassák a polgárokat a letiltás jogáról.

Budapest, 2004. február 25.
Dr. Péterfalvi Attila

Nyilatkozat az adatszolgáltatási korlátozásról

Töltse le a nyilatkozatot és juttasa el vagy a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőhöz, vagy a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalvezetőhöz, vagy a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó, Választási Hivatalhoz.

Nyilatkozat az (közlekedési) adatszolgáltatási korlátozásról

Töltse le a nyilatkozatot és juttasa el vagy a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőhöz, vagy a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalvezetőhöz, vagy a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó, Választási Hivatalhoz.

Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodája címe: 1094 Budapest, IX. kerület, Balázs Béla u. 35.

A levelet küldje tértivevénnyel!

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.