Barion Pixel TASZ | Homo- és transzfób propagandatörvény – Polgári engedetlenség

Homo- és transzfób propagandatörvény - Polgári engedetlenség

Az igazságtalan törvényekkel szemben az engedetlenség a tiltakozás egyik formája. Polgári engedetlenségre akkor kerülhet sor, ha nincs más eszköz az elfogadhatatlan helyzet megváltoztatására. A polgári engedetlenség nem jár erőszakkal, és nem sérti mások alapvető jogait. Aki ez az utat választja az tudja és vállalja, hogy tette jogi felelősségre vonással járhat. Az alábbiakban kifejtjük, hogy a homo- és transzfób propagandatörvény kapcsán miért lehet indokolt a polgári engedetlenség, és mire kell figyelnie annak, aki a tiltakozásnak ezt a formáját választja.

Polgári engedetlenséget, ellenszegülést fontolgatok az új, LMBTQ+-ellenes szabályok miatt. Mit jelent ez pontosan, mik a lehetőségeim?

A polgári engedetlenség a törvénynek való engedelmesség megtagadása.
Célja annak kifejezése, hogy valamilyen jogszabály, jogalkalmazási gyakorlat alapvető jogok súlyos, illetve rendszeres sérelmét idézi elő, vagy nyilvánvalóan, kirívóan igazságtalan és méltatlan. A polgári engedetlenség tehát az igazságtalan jog elleni tiltakozás egyik formája.Mivel a polgári engedetlenség a szó formális értelmében jogot sért (ellentétben pl. a békés gyülekezéssel, aláírásgyűjtéssel stb.), csak különösen indokolt esetben lehet elfogadható tiltakozási forma. A homo- és transzfób propagandatörvény elfogadása álláspontunk szerint ilyen eset. A homo- és transzfób propagandatörvény olyan kirívóan sérti a gyermekek és a megbélyegzett szexuális kisebbségekhez tartozó felnőttek alapvető emberi jogait, hogy vele szemben a polgári engedetlenség indokolt lehet. Az engedetlenséget nyilvánosan vállalják a polgári engedetlenkedők, hiszen a titkos tiltakozás nem tudja kifejezni az engedetlenkedők meggyőződését. A polgári engedetlenkedő ugyan megsért egy jogi előírást, de mások jogait eközben nem sérti. Annak, aki a polgári engedetlenség mellett dönt, olyan tiltakozási formát kell választania, amellyel mások jogait tiszteletben tartja – különösen azokét, akiknek nincs közük a jogsértő jogszabályhoz vagy annak alkalmazásához.
A polgári engedetlenség értékes tiltakozási forma akkor is, ha a törvénynek való engedelmesség megtagadása nem jár büntetéssel, szankcióval, hátránnyal. Az engedetlenség kifejezheti a szűkebb és tágabb közösség felé az igazságtalanságok elleni elköteleződést, a törvény kárvallottjai felé a szolidaritást és méltóságuk elismerését, ráadásul megóvja a szakmáját gyakorló szakemberek – pl. pedagógusok, újságírók, gyermekvédelmi szakemberek – szakmai integritását, bátorságot adhat számukra is az ellenálláshoz.
A polgári engedetlenségről további információt itt találsz.

Hogyan tudok polgári engedetlenkedni?

A polgári engedetlenség látszólag nem túl bonyolult: egyszerűen nem tartod be az – amúgy is nehezen értelmezhető – törvény rád vonatkozó előírásait. Javasoljuk azonban, hogy:
tájékozódj az esetleges kockázatokról és arról, hogyan minimalizálhatod ezeket – pl. az esetleges munkajogi következményeket, ha a homo- és transzfób törvény a munkavégzésedet érinti.ha teheted, ne egyedül kezdj bele! Találj szövetségeseket, akikre támaszkodni tudsz.
Minket is megkereshetsz további kérdéseiddel a jogsegely@tasz.hu-n, ha itt nem kapsz választ rájuk.


Milyen konkrét formái lehetnek az ellenállásnak?

Közterületen, a mindennapi életben

Mivel a homo- és transzfób propagandatörvény nem tartalmaz olyan kifejezett szabályt, amelyet a mindennapi életben meg lehetne sérteni, ezért közterületen nagyon nehéz olyan helyzetet elképzelni, amelyben a törvénnyel szembeni ellenállás a kifejezés eredeti jelentése szerinti polgári engedetlenség volna. Mégis, bár a törvény nem tiltja, hogy például nyilvános helyen megfogd azonos nemű kedvesed kezét vagy szivárványos kiegészítőket viselj, a törvényt áthatja egy olyan homo- és transzfób szellemiség, amivel szemben már ezek is ellenállásnak számíthatnak. Ne hagyd, hogy a törvény befolyásolja, felvállalod-e önmagad! Az identitás felvállalása szabad döntés, döntésed meghozatalakor pedig tudnod kell, hogy a törvény által sugallt kép hamis. A gyerekekre az identitásod szabad vállalása nem jelent veszélyt.
A törvény ellen akkor is tehetsz, ha az nem kifejezetten ellened irányul. Ne hagyd szó nélkül a gyűlöletet! Akkor is érintett vagy abban, hogy milyen világban élünk, ha a szabályozás most éppen másokat próbál kirekeszteni.
Szervezetként, helyszínként (kocsma, étterem stb.) is van lehetőséged annak a kifejezésére, hogy az egyenlő méltóságot, az emberek jogait tiszteletben tartod. A szivárványos zászló kihelyezése például nagyon fontos üzenetet küldhet az LMBTQ+ embereknek, miközben semmiféle jogszabályt nem sért, így nem jelent jogi kockázatot a számodra.

Szülőként

A szabályozás a szülő–gyerek viszonyba is beavatkozik, mivel előírja, hogy tizennyolc éven aluliak számára nem lehet olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. A törvény betűje szerint a homoszexualitás, a transzneműség puszta megjelenítése is sérti a szabályt – ezek szerint szülőként már akkor is polgári engedetlenséget valósítasz meg, ha olyan szépirodalmi művet, mesét, vagy filmet mutatsz a gyerekeidnek, amelyek ezeket a témákat egyáltalán érintik. Itt is igaz azonban, hogy ezeknek a szabályoknak a megsértéséhez nem fűződik közvetlen szankció.
Ha szülőként azt fontolgatod, hogy szembeszegülsz ezzel a szabállyal, azt kell mérlegelned, hogy a polgári engedetlenség gyermeked legjobb érdekét szolgálja-e. Ha így döntesz, jó, ha tudod, hogy a gyermekvédelmi szabályok és alapelvek melletted állnak: minden gyereknek joga van a személyisége szabad kibontakoztatásához, aminek eszköze, hogy tájékozott legyen a világ dolgai felől. A szülő feladata az, hogy a gyermekét ismerve, a korának, személyiségének, képességeinek, érdeklődésének megfelelő szinten és nyelven ismertesse vele a világ dolgait, ennek részeként természetesen a szexualitással, identitással kapcsolatos kérdéseket is. Mi azt tartjuk a szülő nevelési szabadságára és gyermek jogaira tekintettel is helyesnek, ha a szülő beszél a gyerekének az LMBTQ+ emberekről, ha – életkorának megfelelően – mutat neki olyan meséket, filmeket, amik a témáról szólnak, és különösen, ha válaszol a gyereke kérdéseire. Ha pedig a gyereke azt jelzi, hogy LMBTQ+ identitású, ehhez elfogadóan, az esetleges bizonytalanságaira, kérdéseire nyitottan reagál. Szülőként megillet a nevelési szabadság, egyben pedig szülőként te vagy az, aki a legjobban tudja, hogy mi szolgálja legjobban gyermeked érdekét. Az elhatározás mellett szól az is, hogy nagyon nehezen válna bármely gyerek javára, hogy ne kapjon a saját szülei értékrendjének megfelelő tájékoztatást az őt körülvevő világ dolgairól.
Amennyiben úgy döntesz, hogy szülőként morális megfontolásból figyelmen kívül hagyod a szabályozást, legjobb, ha a gyermeked életkorának megfelelő formában akár magáról a szabályozásról is beszélsz vele, ahogy arról is, hogy miért tartod fontosnak, hogy a témával találkozzon. Egy ilyen beszélgetés abban is segíthet, hogy gyermekeid tudatos, a szabályokat tisztelő, de azokat kritikusan szemlélő polgárokká váljanak.
Kevéssé valószínű, hogy a gyermekvédelmi szerveknek egyáltalán tudomására jutna, ha otthon megszeged a törvény szabályait, az pedig még kevésbé, hogy ha tudomásukra jut, fellépnének egy, a gyermekei neveléséhez ilyen tudatossággal közelítő szülővel szemben. Ha azonban bármilyen eljárást indítanak vagy szankciót helyeznek veled szemben kilátásba, fordulj bizalommal a TASZ Jogsegélyszolgálatáshoz a jogsegely@tasz.hu elérhetőségen!

Közoktatás: óvodák, iskolák

A törvény gumifogalmakat használ; praktikusan elképzelhetetlen, hogy bármilyen szexuális irányultság „népszerűsítése” egyáltalán felmerülhetne iskolai körülmények között, ugyanakkor a törvénynek nyilvánvalóan célja, hogy elbizonytalanítsa a pedagógusokat abban, hogy fel lehet-e dolgozni a nemváltoztatás és a homoszexualitás kérdését bármilyen formában az iskola falai között. A törvény szelleméből itt is az következik, hogy a téma bármilyen megjelenítése már az ellenállás egy formája a pedagógus részéről, hiszen a munkajogi jogkövetkezmények elvi lehetősége nem zárható ki. Lehetséges, hogy egy szülő az intézményvezetőhöz vagy a tankerülethez fordul, kifogásolva, hogy a pedagógus megjeleníti az LMBTQ+ témákat. Az is elképzelhető, hogy a szülő az osztály vagy az iskola közösségi oldalán, esetleg még nagyobb nyilvánosság előtt helyez nyomást a pedagógusra.
Ellenállhatsz úgy, hogy nem hagyod, hogy az állam eltérítse morális iránytűdet! Ellenséges és a törvényi szabályok szintjén is kirekesztő közegben fokozott jelentősége lehet annak, hogy olyasvalakiként, akire a gyerekek felnéznek, megnyilvánulsz-e, illetve hogyan nyilvánulsz meg a témáról, vagy például ösztönzöd-e, hogy a gyerekek maguk beszélgessenek az identitás felvállalásáról.
Tégy óvintézkedéseket! Az esetleges szankciókra fel lehet készülni az iskolán belül, a pedagógusok munkaközösségeiben. Beszéljetek a kollégákkal a törvénnyel kapcsolatos attitűdötökről! Ha munkajogi szankciókat helyeznek kilátásba a törvénnyel szembeni polgári engedetlenség gyakorlása miatt, fordulj bizalommal a TASZ Jogsegélyszolgálatához a jogsegely@tasz.hu elérhetőségen, hogy ingyenes jogi segítséget nyújthassunk!

Igazgatóként

A törvény szerint szabálysértési eljárás is indítható azzal szemben, aki úgy tart szexuális felvilágosító foglalkozást, hogy arra nem jogosult, mert nem szerepel az OH nyilvántartásában. Ilyen esetben a szabálysértési eljárás az igazgatóval szemben is megindítható. A szabálysértés miatt alkalmazható jogkövetkezmény lehet figyelmeztetés, pénzbírság, közérdekű munka, de a törvény lehetőséget ad akár szabálysértési elzárás kiszabására is.
Kérdéses, hogy pontosan kik kerülnek be majd abba a nyilvántartásba, amelyik a szexuális felvilágosítás tartására jogosult szervezeteket tartalmazza. Egyelőre ugyanis még nem jelentek meg a azok a szabályok, amelyek a nyilvántartásba vétel részletes feltételeit határozzák meg. A polgári engedetlenség direkt formája lehet, ha igazgatóként lehetővé teszed olyan szervezetnek érzékenyítő óra, szexuális felvilágosító foglalkozás tartását, amelyről pontosan tudod, hogy alkalmas a feladatra, de amelyik az új törvény szerint nem jogosult erre. Ezzel a magatartással megfelelsz a gyermekvédelem és a közoktatás alapelveinek, még ha a törvény betűjét meg is szeged. Ha emiatt szabálysértési eljárást indítanának veled szemben, haladéktalanul jelezd Jogsegélyszolgálatunknak a jogsegely@tasz.hu emailcímen, hogy ingyenes jogi segítséget nyújthassunk!
Kérdéses az is, hogy mi számít egyáltalán „foglalkozás”-nak. Ha egy órára beszélgetőpartnerként meghívnak egy szakértőt vagy civilt, aki jártas a témában, az még egyáltalán nem biztos, hogy kimeríti a törvény szerinti „foglalkozás” fogalmát. A törvény tehát egyáltalán nem érinti a pedagógusnak azt a jogát, hogy az általa tartott órára, foglalkozásra azt hívjon meg vendégként, akit csak akar.

Közösségi intézmények: színházak, könyvtárak

A születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamit a homoszexualitást népszerűsítő, megjelenítő tartalmak tizennyolc éven aluliak számára történő elérhetővé tételét a törvény tiltja, de nem szankcionálja. A törvénnyel szemben tehát úgy állhatsz ellen, ha továbbra is elérhetővé teszed a kiskorúak számára is azokat a tartalmakat, amiket eddig, vagyis nem változtatsz a jegyértékesítés létező rendszerén, nem távolítasz el egyetlen könyvet sem a polcról, ami jelenleg ott van, az elérhetővé tett tartalmak szempontjából pedig a jövőben sem tulajdonítasz jelentőséget a szabályozásnak.
A polgári engedetlenség hatása ebben az esetben kettős: egyrészt ezzel a művészeti élet számára az alkotmányban biztosított szabadságot véded, megakadályozva, hogy a politika beleszóljon abba, hogy milyen művészeti alkotások elérhetőek, másrészt pedig kiállhatsz a gyűlölet ellen, érvényesítve a kultúra szerepét az igazságtalanságok elleni ellenállásban.

Médiaszolgáltatóként

A szabályozás a lineáris és lekérhető médiaszolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal szemben egyértelmű kötelezettségeket támaszt, ezért az is egyértelmű, hogy mit jelent az ezekkel szembeni polgári engedetlenség. Médiaszolgáltatóként lehetőséged van
a korhatárbesorolásra vonatkozó szabályok elleni tiltakozásra;a társadalmi célú reklám szabályai elleni tiltakozásra;vagy arra, hogy a két szabály ellen egyidejűleg állj ki.
Polgári engedetlenség tehát a médiában hajnali 5 és este 10 között sugározni olyan műsorszámot, aminek a témája a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása, vagy a homoszexualitás. Szintén polgári engedetlenség, ha érzékenyítő spotot deklaráltan vagy politikai vagy kereskedelmi célú reklámként sugároz a médiaszolgáltató. A két szabályt pedig együttesen sérti, ha a médiaszolgáltató ilyen spotot politikai vagy kereskedelmi reklámként illegális műsorsávban és módon sugároz.
Ha médiaszolgáltatóként a polgári engedetlenség mellett döntesz, azzal ugyan felvállalod a kilátásba helyezett bírságot, döntéseddel azonban ráirányítod a figyelmet a problémára, a jogi eljárások megindításával pedig lehetőséget nyitsz arra, hogy magát a homo- és transzfób propagandatörvényt lehessen jogi eszközökkel támadni. Ha a szabályok tudatos megszegésére készülsz, vagy megbírságoltak a polgári engedetlenség következményeként, keresd minél előbb jogsegélyszolgálatunkat a jogsegely@tasz.hu emailcímen, hogy ingyenes jogi segítséget nyújthassunk!

Nem csak polgári engedetlenséggel lehet tiltakozni. A tasz.hu/tiltakozz oldalon számos lehetőséget mutatunk be azoknak, akik a tiltakozás különféle formái közül választanának. Ha nem komfortos neked a polgári engedetlenség, válassz más tiltakozási formát!

Nem kell csöndben maradnod, döntsd el te magad, hogyan szeretnéd hallatni a hangod. A törvény célja éppen az elhallgattatás, ezért bármilyen tiltakozási forma jobb választás a némaságnál. Nézz körül a tasz.hu/tiltakozz oldalunkon, ahol számos ötletet és részletes útmutatást találsz, hogy ebben az ügyben is kiállhass az igazadért!

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.