Barion Pixel TASZ | Mit tehetsz, ha víz- vagy levegőszennyezést tapasztalsz?

Mit tehetsz, ha víz- vagy levegőszennyezést tapasztalsz?

Olajszennyezés a Dunán

Az elmúlt 50 év legnagyobb olajszennyezése történt 2020 decemberében a Duna szigetszentmiklósi szakaszán, egy élővilágban gazdag, védett lápterületen. A természetvédelmi területen súlyos károkat okozott a szennyező olaj, – egy évtizedig is eltarthat, mire regenerálódik a védett lápvidék. A lakosság jelzésének, a vízügyi igazgatóság azonnali fellépésének, valamint a vízügy, a katasztrófavédelem, a természetőrök és a civilek együttműködésének köszönhetően a táj lassan regenerálódik és a környezetszennyezés hatása csökken – a helyi középiskolás diákok még az elpusztult úszólápszigetet is pótolják egy magyar szabadalom felhasználásával.

Így lépj fel a környezeti kár megelőzéséért:

Jelezd azonnal!

Környezetkárosítás esetén minden perc számít!
Ha a szemeid láttára történik a vízszennyezés, vagy értesülsz róla bármilyen forrásból, akárcsak a közvetlen veszélyéről is, ne habozz, telefonálj! A vízügyi igazgatóságok éjjel-nappal ügyeletet tartanak, hogy sürgős esetben azonnal jelezhesd a problémát! Hívd az Országos Vízügyi Főigazgatóság központi ügyeleti telefonszámát: +3680204240

A levegő védelmére nincs éjjel-nappali “ügyeleti rendszer”. A levegő tisztaságért a helyi önkormányzat jegyzője a felelős, akinek az elérhetőségét az önkormányzat honlapján fel kell tüntetni. Hívd bátran sürgős esetben!

A Levegő Munkacsoport a legfontosabb levegővédelemmel foglalkozó civil szervezet. Az ő elérhetőségüket itt találod.

A szigetszentmiklósi olajszennyezést is lakosok jelentették be a vízügyi igazgatóságnak, azért tudtak a szakemberek azonnal cselekedni. Rögtön el is rendelték a legmagasabb készültséget és megkezdték az azonnali kárelhárítást.

Védett területen történik a szennyezés? Szólj a természetőröknek is!

A természetvédelmi őrök védik hazánk országosan védett területeit – ők azonnal a helyszínre tudnak érkezni és intézkedni! Innen tudhatod meg, hogy a településeden található-e védett terület, és pontosan hol.

Írj közérdekű bejelentést és/vagy tegyél panaszt!

A közérdekű bejelentés arról szól, ami a közösségnek, társadalomnak rossz, a panasz pedig olyan sérelemről, ami személyesen a bejelentőt érinti hátrányosan, és aminek elintézése nem tartozik más, például bírósági vagy közigazgatási eljárás hatálya alá.

Akár megtörtént, akár folyamatban lévő, vagy pedig közvetlenül fenyegető környezetszennyezésre, jövőbeli veszélyre szeretnéd felhívni a figyelmet (ezzel pl. elkerülve egy jövőbeli víz-, vagy levegőszennyezéssel járó kárt), írj közérdekű bejelentést! Ha a sérelem személyesen is érint, a panasztétel mellett is dönthetsz. Levegőszennyezés esetén az önkormányzat jegyzőjéhez címezd, vízszennyezés esetén a területi vízügyi igazgatóságnak!

A közérdekű bejelentés egy olyan eszköz, amivel bárki jelezhet fontos, többeket érintő problémákat, kérve a felelős állami / önkormányzati szervek azonnali fellépését!

Ha azt látod, hogy természetes felszíni vizek szennyeződnek, fordulj közérdekű bejelentéssel az önkormányzat jegyzőjéhez, a katasztrófavédelmi hatósághoz és a vízügyi igazgatósághoz.

A jegyzőn keresztül is lehet jelezni, ha egy meghatározható település bel- vagy külterületén észleled a természetes vizek szennyeződését, mivel a helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás az önkormányzat hatáskörébe tartoznak. A jegyző elérhetőségét az érintett önkormányzat honlapján megtalálod. A közérdekű bejelentést e-mailben is elküldheted neki, ha van megjelölve hozzá, a hivatalához vagy az önkormányzathoz e-mail cím.

A katasztrófavédelem megyei szinten szerveződik és azon belül is illetékes kirendeltségek vannak. A katasztrófavédelem központi oldaláról el lehet jutni minden megyei igazgatósághoz: https://www.katasztrofavedelem.hu/9/igazgatosagok-szervezetek és a megyei oldalakon a Magunkról menüpontból megnyithatóak a kirendeltségek elérhetőségei. A közérdekű bejelentést meg lehet tenni az itt található e-mail címeken keresztül is.

A vízügyi igazgatóság regionálisan, a jelentősebb vizeink szerinti felosztásban szerveződik. Az egyes igazgatóságok elérhetőségeit itt megtalálod: https://ovf.hu/hu/vizugyi-igazgatosagok

A közérdekű bejelentés tartalma a következő:

  • a címzett hatóság megszólítása

  • a bejelentő neve és elérhetőségei

  • annak megjelölése, hogy a jelen beadvány a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés és így a bejelentő kéri, hogy a bejelentett probléma kivizsgálásával kapcsolatban a jogszabály szerinti 30 napon belül érdemben tájékoztassák,

  • a probléma: hol, mikor, mit észlelt a bejelentő

  • annak leírása, hogy ez a probléma károsítja vagy legalább is károsíthatja Magyarország természetes vizeit,

  • a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti javaslat: a hatóság gondoskodjon a jelzett probléma kivizsgálásáról és a szennyezés minél előbbi megszüntetéséről

A közérdekű bejelentést célszerű mindhárom szervhez megtenni.

A közérdekű bejelentést a hatóságoknak ki kell vizsgálnia és arra 30 napon belül válaszolniuk is kell. Ha bármelyik szerv úgy találja, hogy mégsem ő az illetékes vagy nem kizárólag ő az illetékes, akkor a bejelentést neki továbbítania kell a megfelelő hatósághoz.

Közérdekű bejelentés- és panaszmintánkat itt találod – ugyanazt használhatod, akár közérdekű bejelentést, akár panaszt, akár egyszerre mindkettőt tennél.

Értesítsd a helyi környezetvédő egyesületeket!

A helyi szervezetek tudják a legtöbbet a helyi természetről, melyet védenek, és tapasztalatuk van abban is, hogy hogyan lehet hatékonyan elérni a helyi önkormányzatot és a kormányhivatalt. Sok helyi zöld civil közösségnek nagy tapasztalata van a környezeti problémákkal kapcsolatos fellépésben, kérj tőlük tanácsot! A közös fellépésnek ereje van! (Ha nem tudod, hogy kik foglalkoznak helyben a környezet védelmével, az önkormányzatot is kérdezheted róla. Az önkormányzatnak együtt kell működnie a helyi civil szervezetekkel, így ismernie is kell őket.)

Mind a helyi, mind az országos szintű szervezetekhez érdemes fordulni!

A Greenpeace a Sajó szennyezésekor a határon átnyúlva is intézkedett szlovák irodáján keresztül, illetve mintát is vett a vízből, amivel kimutatták a szennyező arzén határértéket meghaladó koncentrációját a folyóban.

Az országos zöld szervezetek nagy tapasztalattal rendelkeznek, nemzetközi szervezetek munkájában is részt vesznek és komoly jogi szakértelemmel is bírnak. Ilyen országos szervezet az EMLA egyesület, akik kifejezetten környezetvédelmi jogi segítségnyújtással foglalkoznak.

A környezetvédelmi törvény speciális jogosultságokat ad a környezetvédelmi egyesületnek: intézkedéseket kérhetnek az államtól és pert indíthatnak bármilyen környezetveszélyeztetés és környezetkárosítás megtörténtekor vagy annak veszélye esetén és a környezet sorsával kapcsolatos eljárásban “ügyféli jog” illeti meg őket. Így részt vehetnek a különböző engedélyezési eljárásokban és jogi úton is felléphetnek ezekben, pl. a környezetvédelmi engedélyeket megtámadhatják. Ha felveszed velük a kapcsolatot, a te véleményedet is kihangosíthatják

Szerezz még több információt!

Ha környezetszennyező tevékenységtől tartasz, fordulj közérdekűadat-igényléssel azokhoz az állami / önkormányzati intézményekhez, akiknek feladata a környezet védelme!

Ezt bármikor megteheted, akkor is, ha nem tudsz konkrét veszélyről. A környezetvédelem fontos elve az elővigyázatosság és a megelőzés! A levegő tisztaságáért elsősorban a helyi önkormányzat felel, címezd neki a kérdéseidet! A vízminőséget a vízügyi igazgatóságok ellenőrzik, kérdezd őket, hogy mit tudnak a környezetedben található víz állapotáról! Itt ellenőrizheted, hogy melyik igazgatóság vigyáz a te területedre.

Környezeti közérdekűadat-igénylő mintánkat itt találod.

Ha nem válaszolnak az adatigénylésre (vagy csak részben), vagy akár el is utasítják azt, két lehetőséged van: a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz (NAIH) fordulhatsz segítségért, illetve pert is indíthatsz az adat kiadásáért.

Írj az ügyészségnek!

Az ügyészség feladata a közérdekvédelem is, így minden főügyészségen dolgozik külön a környezetvédelemért felelős ügyész is. Bátran fordulj hozzájuk, mert az ügyészség vizsgálhatja a hatóságok intézkedéseinek jogszerűségét és környezeti pert is tud indítani (egyes egyesületekhez hasonlóan). Itt tudod kikeresni az elérhetőségüket.

Az ügyészséghez forduláshoz mintát itt találsz.

Tegyél feljelentést!

A környezetkárosítás, ami a víz, a levegő, a föld és az élővilág veszélyeztetését és károsítását jelenti, bűncselekmény is, hasonlóan a természetkárosításhoz, ami pedig a védett fajok és védett területek pusztítása. A rendőrséget ezért érdemes azonnal értesíteni, hogy megtalálja a felelősöket és hamarabb megállítható legyen a környezetpusztítás.

Nem kell tudnod, ki a tettes ahhoz, hogy feljelentést tegyél: a rendőrség sokszor ki tudja nyomozni a közösség segítségével. Fontos, hogy mindig ismeretlen tettes ellen tedd meg a feljelentést, ugyanis ha megnevezel bárkit a feljelentésben, és nem állapítható meg a felelőssége, akkor akár ő hamis vád miatt akár ellened indíthat eljárást. Ha bármilyen bizonyítékod van (utalhat az személyre is, attól függetlenül, hogy vádolod-e), csatold azokat a feljelentéshez!

Telefonon, személyesen, írásban is tehetsz feljelentést, elektronikusan ügyfélkapuval pedig ezen a linken.

A dunai olajszennyezés esetében a rendőrség bűncselekmény miatt nyomoz, nyomravezetői díjat is felajánlott, az ügy felderítése még mindig zajlik.

Fordulj a zöld ombudsmanhoz!

Az alapvető jogok biztosa (ombudsman) egyik helyettese a környezetvédelemért felelős (jövő nemzedékek szószólója). Őt nevezzük zöld ombudsmannak is. Vizsgálhat minden természeti kockázattal bíró esetet (akár szabályozást, ami ártalmas lehet a környezetre, akár döntéseket, amik nem veszik figyelembe a környezetet, vagy konkrét környezetre veszélyes történéseket), így a kiemelt beruházásokat is.

Bárki fordulhat hozzá bármilyen környezeti veszély kivizsgálására: a biztoshelyettes kapcsolatba tud lépni az állami szervekkel és önkormányzatokkal, vizsgálatával alaposan fel tudja tárni az ügyet, az alapvető jogok biztosával közösen pedig jelentést is tud írni belőle és ajánlásokat tehet az ügyben. Van, hogy figyelemfelhívást is közzétesz.

A biztosnak és helyettesének legfontosabb eszköze a nyilvánosság: jelentéseik mindenki számára elérhetőek, amikben egyrészt intézkedésre szólíthatják fel a hatóságokat, vagy éppen jogalkotásra az országgyűlést, sőt, a biztos akár úgy is dönthet, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul! Ezen felül a bíróságok értesítik az alapvető jogok biztosát minden környezeti perben a belépés lehetőségéről. Ez azt jelenti, hogy olyan környezeti ügyekben folyó perekben is, amelyekhez eredetileg semmi köze nem volt, a biztos dönthet róla, hogy fellép-e az egészséges környezethez való jog védelmében.

Például az avarégetéssel járó levegőszennyezés elleni fellépésre hívta fel az önkormányzatokat!

Értesítsd a sajtót!

A nyilvánosságnak ereje van. Helyi és országos médiumokhoz is fordulhatsz, mert minél több ember figyelme irányul a problémára, annál nagyobb esély van a döntéshozók fellépésére és a széleskörű civil összefogásra is.

Szervezz tüntetést!

Ha még elkerülhető a veszély, fontos, hogy minél többek tudjanak a problémáról és tiltakozzanak ellene!

A Tiltkozz! oldalunkon további infomációkat találsz a demonstrációk, tüntetések szervezéséhez.

A Greenpeace aktivistái a kétezres évek elején fennálló Rába-szennyezés ellen a szennyezést okozó gyár elé látványos hab-demonstrációt szerveztek: befújták a területet habbal – a habzó szennyezés ellen tiltakozva. Tiltakozásuk a különféle eszközökkel (petíció, tüntetés, mintavételezés) eredményes lett: a gyár beszüntette a szennyezést.

Lépj fel az Európai Unió Bizottsága előtt!

Az EU Bizottsága monitorozza a tagállamok fellépéseit. Közvetett a szerepe, mert a környezeti károk elhárítása a tagállamok felelőssége. De ha az országok intézkedései nem elégségesek és így nem felelnek meg az uniós környezeti felelősség irányelvnek, akkor felléphet a Bizottság. Célszerű a bizottsági panaszt összefogással, több személy és szervezet részéről beadni (akár online: https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_hu/), mert a Bizottság nagyobb súlyt ad azoknak a panaszoknak, amelyek széleskörű összefogással íródnak. A panaszban meg kell indokolni, hogy milyen uniós szabályt sért a konkrét állami tevékenység vagy mulasztás.

Ennek felderítésében és a panasz megírásában is tudunk segíteni. Keress minket jogsegélyben a jogsegely@tasz.hu címen!

Rendszeres adomány

Hasznos volt számodra tájékoztatónk? Segíts rendszeres adománnyal, hogy még többet készíthessünk!

Járulj hozzá ingyenes jogsegélyszolgálatunk működéséhez, és ahhoz, hogy folyamatosan fejlesszük és bővítsük tudástárunkat. Támogass minket havonta, hogy mindig ott lehessünk azok mellett, akiknek a legnagyobb szükségük van ingyenes jogi segítségre.
01
Válaszd ki az adomány összegét

Ha adományozóként megadod adataidat:

rendszeresen beszámolunk eredményeinkről
éves találkozókon pedig a TASZ műhelytitkaiba is betekintést nyerhetsz

Ft
Tovább Tovább
Tovább Tovább
Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.