Barion Pixel TASZ | TASZ beszámoló – 2005

TASZ beszámoló – 2005

Általános ügyek

1%-os kampány

Mivel 2005-ben a személyi jövedelemadó bevallási határidejét kitolták május 20-ig, a TASZ kihasználta a lehetőséget és aktív, egyszerre több síkon futó kampányt szervezett:

– 2005. januárjától minden hónap elején e-mailes kampány keretében hívtuk fel a figyelmet tevékenységeink fontosságára, elért sikereinkre

– 10.000 példányban nyomtattuk ki 1%-os szórólapunkat, amit eljuttattunk támogatóinkhoz, szimpatizásainkhoz, valamint különböző kulturális- és szórakozóhelyeken terjesztettünk

– megújult honlapunkon külön felhívást tettünk közzé az 1%-os felajánlásokra vonatkozóan

– a Boomerang Freecard civil szervezetek számára 1%-os kampány céljából kiírt pályázatán nyertünk, így 20.000 példányszámú TASZ-képeslap került ki a Boomerang terjesztési pontjaira

– 1%-os hirdetést jelentettünk meg a Magyar Narancs című folyóiratban és a wiw.hu internetes portálon

A TASZ számára az adófizetők 2004-ben 1.200.000-, forintot ajánlottak fel. Bár az 1 %-os összesítő statisztikák szerint 2004-ben először a rendszer bevezetése óta csökkent mind az összesen felajánlott összeg, mind a felajánló állampolgárok száma, a TASZ mégis közel duplájára tudta növelni az e forrásból származó bevételeit.

2001 – 315.009-, Ft
2002 – 404.523-, Ft
2003 – 706.269-, Ft
2004 – 1.194.234-, Ft
2005 – 1.315.925-, Ft

Bár a növekvő tendencia bíztató, a jelek szerint a hagyományos, email, internet illetve szórólapos megoldások nem tudtak igazi áttörést hozni az 1 %-ból származó bevétel növelésében, ezért 2006-ban a National Geographic Chanel és a Budapest TV csatornákon 150, illetve 100, 15 másodperces reklámszpotot vásároltunk. Meggyőződésünk, hogy a TASZ számára vannak még tartalékok az adományszerzés e módjában.

A TASZ elnöke a Év Embere Díjra jelöltek között

2005. márciusában a Magyar Hírlap hagyományos “Év Embere” díjának 2004-es jelöltjei közé a TASZ elnöke is bekerült. Bár a díjat végül nem Dénes Balázs, hanem egy Erdélyben árvaházakat fenntartó katolikus szerzetes kapta meg, magát a jelölést is nagy megtiszteltetésnek érezte szervezetünk munkája iránt.

Az év civil szervezete 2004-ben

2005. június 15-én adták át a NIOK Alapítvány által létrehozott civil díjakat. A 2004 -es Év Civil Szervezete Díjat megosztva kapta a TASZ és a Védegylet. A díjra való jelölés interneten keresztül történt a 2004-es évben kifejtett tevékenységünk alapján.

A jelölésről és a díjról azt gondoljuk, hogy elsősorban a TASZ 10 éves munkájának az eredménye, de 2004-ben, a szervezetünk életében bekövetkezett szervezeti változás és fenntarhatóságunk érdekében kifejtett tevékenységünk (átalakított honlapunk, pártoló tagi kampányunk elindítása, aktívabb médiamegjelenés) mind hozzájárultak ismertségünk jelentős növeléséhez és a díj elnyeréséhez. A NIOK igazgatója a díj átadásakor a TASZ tekintetében a “civil bátorságot”, és azt a tényt emelte ki, hogy a TASZ megalakulása óta rendkívül komolyan veszi azt a működési elvét, hogy semmilyen állami támogatást nem fogad el.

Emberi Jogi Fesztivál

2005. december 10-ét, az Emberi Jogok Nemzetközi Világnapját a TASZ, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda és a Magyar Helsinki Bizottság egy közösen rendezett emberi jogi fesztivállal ünnepelte meg. Az esemény technikai lebonyolítását és a szervezést a TASZ vállalta magára, a NEKI és az MHB a szakmai programok megszervezésében vettek részt. A Fővárosi Gödör Klubban december 10-én, szombaton délután 14 órától kerekasztal beszélgetésekre, emberi jogi szervezetek bemutatkozására került sor. Az érdeklődők a határon túli magyarok hazai letelepedésének problémáival, menekültekkel és bevándorlókkal kapcsolatos kérdésekkel, az egyedülálló nők gyermekvállalásának ügyével, illetve a cigányokat az igazságszolgáltatásban érő diszkriminációval foglalkozó beszélgetéseket és filmeket hallgathattak, nézhettek meg. A jogvédő szervezetek bemutatkozó standjain (a TASZ asztalánál a munkánk iránt érdeklődők jelentkezhettek Pártoló Tagjaink A rendezvényen fellépett az Anima Sound System, a Nomada és a Szilvási Gypsy Folk Band. A hajnalig tartó bulira 1.500 fő jött el, mely a helyszínen telt házat jelentett.
A rendezvény, melynek kapcsán az emberi jogok világnapjáról beszámolt az MTV, számos rádióadó és több napilap, elsősorban a Holland Királyi Nagykövetség és a Kanadai Követség nagylelkű támogatásával jött létre. Fontos, hogy a fesztivál elég nagy nyilvánosságot kapott, ugyanis ez volt az első ilyen jellegű rendezvény Magyarországon. A fesztivált a jövőben is szeretnénk megrendezni.

Döntéshozó testület

2005-ben terveztük a TASZ szervezeti struktúrájának átalakítását, és egy új döntéshozó testület létrehozását. A TASZ 5 fős Ügyvivői Testülete azonban végül az átalakítás elvetése mellett döntött. A jelenlegi helyzet – melyben a Közgyűlés és az Ügyvivői Testület, melynek az Elnök is a tagja, a két döntéshozó testület és a Tanácsadó Testület konzultatív feladatokat lát el – fenntartása mellett az szólt, hogy a TASZ-t pontosan azért hozták létre 1994-ben egyesületi, és nem alapítványi formában, mert az irányítást azoknak a személyeknek a kezében akarták tartani, akik a szervezet munkájában is aktívan részt vesznek. Az Ügyvivői Testület többségi álláspontja szerint ezek az indokok nem változtak meg, és nincs szükség az átalakításra, ennek megfelelően a TASZ továbbra is közhasznú egyesületi formában, klasszikus NGO típusú “Board” nélkül folytatja működését.

A TASZ szakmai tevékenysége a 2005-ös évben

Bővülő nemzetközi tevékenység

2005. novemberében-decemberében a TASZ részt vett egy szexmunkával kapcsolatos kutatási beszámoló nemzetközi sajtókampányában. A munka pozitív eredményei miatt indulhattak el azok a tárgyalások, melyek eredménye egy 2005. decemberére tető alá hozott megállapodás értelmében a TASZ elnyerte egy regionális, 15 országra kiterjedő advocacy-hálózat működtetésének jogát. Az Open Society Institute Sexual Healths and Rights (SHARP) programja által támogatott network-tevékenység pontosan az, amely elképzeléseink szerint az első lépést jelenti a TASZ regionális emberi jogi szerepének megvalósítása felé. Úgy gondoljuk, hogy egyrészt nagyobb esélyünk van a hosszú távú fenntarthatóság biztosítására, ha nem csak Magyarországon, hanem a Kelet-Közép Európai régió egyéb országaiban is elkezdünk dolgozni. Bízunk abban is, hogy az advocacy, a médiával való együttműködés, és a jogi reform tevékenységünknek köszönhetően az elmúlt 11 évben a TASZ-nál megszerzett tapasztalatok hasznosíthatók számos más volt kommunista országban is. A Sex Work Advocacy Network (SWAN) programot 2006. január 1-jén kezdtük el.
2006-ban a Drogpolitikai Programunk is hasonló, több országra kiterjedő advocacy-hálózatot kezdett el üzemeltetni.

Adatvédelmi és Információszabadság Program

Per az Alkotmánybíróság ellen

A TASZ még 2004 novemberében perelte be az Alkotmánybíróságot közérdekű adat közlésének megtagadása miatt. A TASZ célja a perrel az volt, hogy szabadon megismerhetőek legyenek az AB előtt fekvő indítványok. A per 2005. novemberében zárult, egy olyan végzéssel, mely szerint egy közhatalmi szerv (Országgyűlés) egyik tagjának egy másik közhatalmi szervhez (Alkotmánybíróság) intézett indítványa személyes adatnak minősül. Mindennek ellenére eredményként könyveltük el, hogy precedenst teremtettünk arra nézve, hogy az Alkotmánybíróság is jogilag felelősségre vonaható.

Atomos per I.

A Paksi Atomerőműben 2003-ban történt üzemzavar során megsérült fűtőelemeket a mai napig nem emelték ki. Az Energia Klub − melyet az ügyben a TASZ jogsegélyszolgálata képvisel − a kármentéssel kapcsolatos közérdekű adatok kiadása iránt pert indított az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (OAH-NBI) ellen. Az Energia Klub azért adott be keresetet, mert a kármentés hatósági engedélyeztetési eljárásának részleteire vonatkozó iratokat az OAH-NBI nem adta ki, így a nyilvánosság nem ismerhette meg a sérült fűtőelemek kiemelésével kapcsolatos szakértői véleményeket és kockázatelemzéseket. Az ügy 2006-ban is folytatódik.

Atomos per II.

Környezetvédő és civil szervezetek két éve perelték be az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóságát, mert az megtagadta a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkjának újraindítására vonatkozó engedélykérelem mellékleteinek megismerését. 2005 júniusában született meg az első ítélet, amely elutasította ugyan a környezetvédők kérelmét, de az Ítélőtábla ezt a döntést megsemmisítette, és új eljárás lefolytatására kötelezte a Fővárosi Bíróságot. Az Ítélőtábla a határozatában felhívta a figyelmet arra, hogy a megismételt eljárásban azt kell megvizsgálni szakértő segítségével, hogy az igényelt adatok élveznek e olyan törvényi védelmet, ami lehetővé teszi a közérdekű adatigénylés megtagadását. (A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény ilyennek ismeri el például az állam- és szolgálati titkot, az üzleti titkot, a szellemi alkotásokat.) Az Ítélőtábla külön kiemelte, hogy az alperesnek kell a bizonyítani, hogy az igényelt adatok nem közérdekűek. Az ügy 2006-ban is folytatódik.

Kamerás perek

Közérdekű adatkéréssel fordultunk öt fővárosi kerülethez, az általuk üzemeltetett köztéri térfigyelő rendszerek működtetésének részleteit akartuk megtudni. 2005 decemberéig 4 ügyből 3-at megnyert a TASZ, a bíróság kötelezte az alperest a kért adatok kiadására. Egy másik esetben, köszönhetően az ügyet körülvevő sajtóvisszhangnak, az alperes kiadta a kért adatokat. A másik két eset folyamatban van 2006-ban is.

Per a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ellen

A TASZ keresetet nyújtott be a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ellen nyújtott be. Az adatvédelmi törvény 2005. június elsejétől a korábbiaknál szélesebb körben teszi lehetővé, hogy közérdekből nyilvánosság számára hozzáférhetők legyenek a közfunkciókat ellátó személyek egyes, a betöltött tisztséggel összefüggésben álló személyes adatai. Erre alapozva a TASZ a szerkesztőbizottság tagjainak 2002-ig visszamenően kiutalt juttatások (fizetés és egyéb juttatások) pontos összegét szerette volna megtudni, de elutasító válasz érkezett a kiadó vezérigazgatójától. A Bíróságnak abban az elvi kérdésben kellett döntenie, hogy az adatvédelmi törvény módosítása nyomán lehetőség van-e a fent megnevezett információk kikérésére a módosítás előtt keletkezett adatok vonatkozásában. A TASZ álláspontja szerint igen, mivel ezek az adatok megfelelnek a közérdekű adat fogalmának, és nem bír relevanciával az a tény, hogy korábban személyes adatok voltak. Az igényelt adatok közérdekből nyilvánosak, ezért eltérő rendelkezés hiányában a kiadó (mint kezelőszerv) köteles kiadni a kért információt, mert még ma is a kezelésében vannak. A Bíróság elutasította a keresetet és kimondta, hogy a visszaható hatály tilalma az adatvédelem területére is érvényes. Megállapította továbbá, hogy amennyiben helyt adna a keresetnek, sérülne a jogbiztonság követelménye, mivel a szerkesztőbizottság tagjaival kötött szerződések a felek akarata ellenére módosulnának. Az ügy 2006-ban is folytatódik.

TASZ részvétel a nyitott jogalkotásban

A TASZ tevékenyen részt vesz a tövényelőkészítési folyamatokban. Álláspontjainkban az országgyűlési képviselők figyelmét a módosítást igénylő részletekre hívjuk fel. A 2005-ös év során a következő kérdésekben nyilvánítottunk véleményt:

• Az elektronikus információszabadságról szóló törvényjavaslat – A TASZ már a koncepció kidolgozásától kezdve nyomon követte a tervezet sorsát, és a törvény elfogadása előtti utolsó fázisban is megismertettük a jogalkotóval és a nyilvánossággal az álláspontunkat.

• Lobbitörvény tervezet – Az Igazságügyi Minisztérium az új törvény tervezetéről semmi konkrétumot nem árult el, így a TASZ közérdekű adatként kikérte a dokumentumot és honlapján közzé is tette azt. A közérdekű adatkérése nyomán igen rövid határidő állt a TASZ rendelkezésére véleményének kifejtésére, azonban nem ez volt az egyetlen probléma a tervezet kapcsán. A TASZ véleménye szerint a megküldött törvénytervezet koncepcionálisan elhibázott volt, miután a törvény hatálya az érdekérvényesítők csak egy indokolatlanul szűk körére terjedt volna ki.

• E-információszabadságról szóló törvénytervezet – A tervezet a közérdekű adatok elektronikus közzétételének szabályai mellett foglalkozik a jogszabályok és a jogalkotás nyilvánosságával, illetve az ítéletek nyilvánosságával is.

• European Transparency Initiative – Az Európai Bizottság 2005. novemberében elindította az európai átláthatósági kezdeményezést (European Transparency Initiative), a TASZ véleményezte az erről kiadott tervezetet – a zöld könyvet.

A TASZ Adatvédelmi és Információszabadság Programjának vezetője több nemzetközi és hazai konferencián vett részt 2005-ben.

Nemzetközi konferenciák

• IV. international congress of the commissioners of information rights (2006. május 22-23., Manchester) – A TASZ programvezetője részt vett annak a nyilatkozatnak a kidolgozásában, amely lefektette az információszabadság érvényesüléséhez szükséges alapelveket és iránymutatóként szolgálhat az Európa Tanács új információszabadság szerződéséhez.

• Conference FOI Litigation (2005. november 25-26.) – A TASZ programvezetője előadást tartott a témában.

Konferencia Magyarországon

• A lobbitörvény tervezete – civil vélemények a Parlamentben (2005. november 11.)

Betegjogi Program

Reprodukciós jogok

Az egyedülálló nők gyermekvállaláshoz való jogáért és a dajkaanyaság visszaállításáért fogott össze a TASZ és a Lombikprogramban Résztvevőkért Alapítvány (LORA) és érintett magánszemélyek egy csoportja. A civilek jogegyenlőséget szeretnének, azt, hogy az állam ne akadályozza az érintett nőket tudatos gyermekvállalásukban. A gyermek- és ifjúsági kormánymegbízotthoz azért fordultak, mert a TASZ korábban hiába kérte mind az egészségügyi, mind az igazságügyi, mind pedig az esélyegyenlőségi minisztertől, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a reprodukciós eljárásokban való igazságos részvételi lehetőség megteremtése érdekében.

TASZ petíció az autista-ellátásért

A TASZ jogsegélyszolgálata, autista ügyfele, illetve annak családja nevében, az állampolgári jogok országgyűlési biztosához fordult, arra kérve az ombudsmant, hogy folytasson le vizsgálatot a felnőtt korú autista betegek agresszív rohamainak hazai kezelési módjait illetően.
Az ombudsmanhoz címzett indítványból kiderül, miért alkotmányosan visszás és orvoslandónak a jelenlegi helyzetet.

Sikeres akció: az Egészségügyi Minisztérium visszalépett

Az egészségügyi törvényből 2005. október 30-i hatállyal került ki az a rendelkezés, amely az állam kártalanítási kötelezettségét írta elő, ha a kötelező védooltások szövődményeként valakit egészségkárosodás ér. A TASZ és a Védegylet 2005. október 25-én levélben tiltakozott a parlamenti pártok frakcióvezetőinél az állami felelősségvállalás megszüntetése miatt. A két szervezet rámutatott: a másik oldalon adott esetben büntetőjogi konzekvenciákkal is jár, ha egy szülő nem engedi beoltatni gyermekét. A sajtóvisszhang megint kedvezett a civil kezdeményezésnek, a Minisztérium végül elállt a módosítás alkalmazásától.

Abortusz tabletta – a jogi lehetőség adott

Az Egészségügyi Világszervezet Létfontosságú Gyógyszerek Listáján immár szerepel az abortusztabletta néven ismert RU 486 tabletta is, amely műtéti beavatkozás helyett gyógyszeres terhesség-megszakítást tesz lehetővé. A TASZ már jó ideje felvetette az abortusz tabletta bevezetésének kérdését. A Magyar Orvosi Kamara Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégiuma a 2005 közepe táján áldását adta az RU486 névre hallgató gyógyszerkombináció alkalmazására. A Minisztérium közleményben ígérte, hogy 2006-ban támogatni fogja a hasonló jellegű gyógyszereket.

Egyedülálló nő is lehet anya

A TASZ saját sikereként éli meg annak a döntésnek a megszületését, amely az egyedülálló nők előtt is megnyitja a gyermekvállalás lehetőségét.
2005. december 15-én az országgyűlési képviselők 185 igen, 137 nem, 1 tartózkodás mellett megszavazták azt a módosító javaslatot, aminek értelmében ezentúl nemcsak házastársi vagy igazolt élettársi kapcsolatban élő nők vehetnek részt mesterséges megtermékenyítési eljárásban, hanem egyedülállók is.
A törvény tehát hamarosan mind a meddő egyedülálló, mind a nem meddő, ámde termékenységi időszaka végéhez közeledő nők számára megadja a lehetőséget, hogy orvosi segítséggel váljanak anyává. A végszavazást követően a módosítások következtében felmerülő rendeletmódosításokat a TASZ szintén véleményezni fogja, és a fejleményekről tájékoztatja a nyilvánosságot. A törvényjavaslat kapcsán a szervezetünk által felvetett két másik reprodukciós kérdésben, a petesejt-adományozás anonimitásának feloldása és a dajkaterhesség lehetőségének visszaállítása ügyében sajnos nem sikerült elérni az általunk szorgalmazott változásokat (az anonimitást a törvényjavaslat értelmében csak egy bizonyos, szűk rokoni körben oldják fel, a dajkaterhesség pedig továbbra sem engedélyezett hazánkban), ezeken a kérdéseken a TASZ továbbra is nagy elhivatottsággal dolgozik.

Drogpolitikiai Program

Online drogpolitikai könyvtár

A TASZ online drogpolitikai könyvtárat hozott létre januártól működő weboldalán, a Drogriporteren. A könyvtár anyaga betekintést nyújt az aktuális tudományos kutatások eredményeibe a drogpolitika és az ártalomcsökkentés terén. Az olvasók több mint 30 dokumentumhoz férhetnek hozzá már az első év végén. Az adatbázisban többek között drogpolitikával foglalkozó, elismert nemzetközi szerzők írásainak eredti szövegét és fordítását, valamint nemzetközi szervezetek és intézetek tevékenységének leírását is megtalálja az olvasó.

A TASZ Médiamonitor programja

A TASZ Drogpolitikiai Programja új projektet hozott létre avval a céllal, hogy folyamatosan monitorozza a médiában megjelenő droggal kapcsolatos híreket, állításokat, valamint, hogy reagálni tudjon a súlyos tévedésekre, előítéletekre és valótlanságokra. A TASZ Médiamonitor Programjának a küldetése ezért az, hogy a sajtó kábítószer-témával kapcsolatos anyagainak színvonalán azáltal javítsa, hogy a megjelent tévedésekre hiteles és tudományos alapokon nyugvó tényekkel reagáljon. A programot egy amerikai civil szervezet, a Common Sense for Drug Policy támogatásával sikrült elindítani. Egy sajtófigyelő cég segítségével gyűjtjük a drogokkal kapcsolatos cikkeket, médiamegjelenéseket. A projekt az oldal felhasználóinak aktivitására is számít.

Nyílt levél a miniszterelnökhöz

Az Alkotmánybíróság még egy 2004. december 13-án hozott határozattal semmisítette meg a Büntető Törvénykönyv számos illegális droggal kapcsolatos paragrafusát és új jogszabályok bevezetését tette szükségessé. A Társaság a Szabadságjogokért kezdeményezésére a hazai drogszakma számos képviselője nyílt levelet intézett Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz, melyben arra kérik, a drogfogyasztást a jövőben nyilvánítsák szabálysértésnek.

TASZ tanulmány a Beszélőben

A Mindentudás Egyetemének 100. jubileumi előadását Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke tartotta a kábítószerek hatásaival kapcsolatban. A TASZ munkatársai 15 oldalas mélyreható kritikát írtak az elhangzottakról a Beszélő című folyóiratba.

TASZ tiltakozás a rendőrségi razziák ellen

Sajtóhírek szerint a 2005. első felében vidéken és Budapesten is rajtaütöttek egy-egy szórakozóhelyen, több hónapos szünet után újraélesztve a diszkó-razziák elfogadhatatlan módszerét. Az ilyen eljárások célja nem más, mint hogy drogfogyasztók ellen minél nagyobb számban induljanak büntetőeljárások.
A TASZ tiltakozását fejezte ki a hétvégi diszkó-razziákkal kapcsolatban. A TASZ szilárd meggyőződése, hogy a kábítószer-fogyasztásra adható válaszok között demokratikus társadalomban nem szerepel az a módszer, amit több hónapos szünet után most ismét használtak a bűnüldözők. A TASZ ismételten felhívta a rendőrség és a nyilvánosság figyelmét arra, hogy a hét végi razziák során alkalmazott módszer, melynek során egyenként megvizsgálják a szórakozóhelyen tartózkodó fiatalokat, ellentétes a rendőrségi törvény rendelkezéseivel.
Mivel a razziák gyakorlata továbbra is megmaradt, 2005. áprilisában ismételten felkértük a rendőrség illetékeseit, hogy szüntessék be a diszkórazziák gyakorlatát, ezen kívül levelet küldtünk minden illetékes rendőr-főkapitányságnak, amelyben az akciók költségeire és munkaerőigényére vonatkozó kérdéseket tettünk fel nekik. (A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19.§-a alapján ezek az adatok minden állampolgár számára megismerhető közérdekű adatnak számítanak.) Az adatkérésekre a 2005-ös év folyamán nem kaptunk választ.

Sikeres kampány a tisztességes sürgősségi ellátásért

A TASZ-hoz már a kilencvenes évek közepe óta gyakran fordultak drogfogyasztók azzal a panasszal, hogy a rosszulétük miatt kihívott mentőszolgálat diszpécsere azonnal riasztotta a rendőrséget, mikor megtudta, hogy a páciens kábítószert fogyasztott. A TASZ beadványára az adatvédelmi ombudsman már 1998-ban az az álláfoglalást tette, hogy a fenti eljárás jogellenes. Ennek ellenére továbbra is előfordult, hogy a kiérkező mentő mellett a rendőrség is megjelent a bejelentett rosszullét helyszínén. A TASZ álláspontja szerint ez a gyakorlat egyrészt jogellenes, mivel sérti az orvosi titoktartásra és a betegek személyes adatainak védelmére vonatkozó jogszabályokat, másrészt pedig rendkívül káros közegészségügyi következményekkel jár, mivel a drogfogyasztók saját vagy társaik rosszulléte esetén az ilyen esetek hatására a rendőrségtől való félelem miatt nem fogják értesíteni a mentőszolgálatot. Adott esetben a gyors orvosi segítség elmaradása akár a droghasználó életébe is kerülhet. A tiltakozás eredményeként az Országos Mentőszolgálat Főigazgatója 2005. május 24-én kelt utasításában tett eleget az ajánlásnak, amikor is arra utasította dolgozóit, hogy ne riasszák a rendőrséget a kábítószertől rosszul lévő betegek ellátásakor.

A TASZ munkatársa két parlamenti bizottság munkájában is részt vesz

Pelle Andrea, a TASZ Jogsegélyszolgálatának vezetője két drogpolitikával foglalkozó Parlamenti bizottság munkájában is részt vett a 2005-ös éveben. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán a Parlament 2005. májusában megváltoztatta a Büntető Törvénykönyv néhány bekezdését a drogfogyasztással kapcsolatosan és további változtatásokat tervezett bevezetni szeptembertől. A változtatások igencsak megkérdőjelezhető tételeket is tartalmaztak, melyeket a TASZ munkatársának hathatós érvelésének köszönhetően a Parlament Jogi Bizottságának többsége is elvetett, így a Kormány végül nem terjesztette a változtatásokat a Parlament elé.

A Polgári Engedelmességi Mozgalom

2005. március 23-án, a Kendermag Egyesület három tagja jelentette fel magát a rendőrségen kábítószer fogyasztásáért. Az Egyesület „Polgári Engedelmességi Mozgalom” néven kezdett kampányba evvel az akcióval, melyben arra szólítottak fel mindenkit, aki valaha egyszer is kábítószert fogyasztott, hogy a rendőrségen ismerjék el hasonló magatartásukat. A Mozgalom célja, hogy felhívja a jogalkotók és a közvélemény figyelmét a hatályban lévő törvények megváltoztatására. A rendőrség elfogadta a feljelentések többségét és eljárást indított a fogyasztók ellen, azonban voltak néhány olyan eset is, amikor nem került sor eljárásra. Az önfeljelentők jogi védelmét a TASZ Jogsegélyszolgálata látta el. Az első tárgyalásokra 2006. elején került sor.

A TASZ nyílt levele a Miniszterelnökhöz

Mintegy 26 ország 50, a problémás droghasználattal, illetve az annak nyomában járó fertőző betegségek (HIV/AIDS, Hepatitis B,C) megelőzésével és kezelésével foglalkozó szakembere csatlakozott a TASZ nyílt leveléhez, melyben a hazai ártalomcsökkentő programok lehetetlen jogi és anyagi helyzetének megoldását kéri a kormányfőtől. A levél nemzetközi ajánlásokra (EU drogpolitikai akcióterve, WHO és UNAIDS dokumentumok) és a hazai nemzeti drogstratégiára (2000) hivatkozva felhívja a figyelmet az ún. ártalomcsökkentő beavatkozások (steril fecskendők terjesztése, metadon-fenntartó terápia, utcai megkeresés stb.) életmentő szerepére a droghasználók körében terjedő fertőző betegségek megelőzésében és kezelésében. A levélhez csatlakozó nemzetközi hírű orvosok, pszichológusok, szociológusok és jogászok arra kérik a miniszterelnököt, hogy lépjen fel személyesen az ártalomcsökkentés anyagi támogatásának előmozdítása, és a veszélyeztett csoportok büntetőjogi üldözését megszüntető jogszabályok megalkotása érdekében.

Stratégiai per – a TASZ képviseli az önfeljelentő tűcsere munkatársat

2005. december 1-jén, feljelentette magát a Drogprevenciós Alapítvány tűcsere programjának munkatársa. Az akció az AIDS világnapjára esett. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Legfőbb Ügyészség állásfoglalása szerint az állami HIV/AIDS és hepatitis megelőzési feladatot állami pénzből elvégző tűcsereprogramok munkatársai bűncselekményt követnek el.

A TASZ célja, hogy az önmagát feljelentő tűcsere-munkatárs ügyében derüljön ki, bűnözőnek vagy önzetlen segítőnek minősül-e az, aki szenvedélybetegeknek segít. El kell-e járniuk a rendőröknek minden esetben, amikor steril, vagy használt fecskendőt találnak egy drogfogyasztónál, vagy szociális munkásnál? A tűcsere-programokra szükség van, és e programok kizárólag akkor tudják betölteni valós feladatukat, ha sem a droghasználóknak, sem a segítőknek nem kell tartaniuk a rendőri intézkedésektől. Az ügyészség nyomozást rendelt el az ügyben, amely 2006-ban folytatódik.

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.