Barion Pixel TASZ | Tiltakozás környezetkárosító beruházások megindulása ellen

Tiltakozás környezetkárosító beruházások megindulása ellen

Pilismarót a festői Dunakanyarban fekszik, népszerű kirándulócélpont is. Nem csoda, hogy amikor a helyi önkormányzat sóderbányát akart nyitni a településen, a helyi civilek tiltakozásába ütközött. A környezetvédő civilek ellenállása olyan erős volt, hogy annak hatására lemondott a polgármester és a képviselő-testület is. A Dunakéke Egyesület továbbra is éberen figyeli az eseményeket és küzd a bányamentes Dunakanyarért és a környezetszennyezés megakadályozásáért.

A pilismaróti önkormányzat 2019-ben a helyi polgárok bevonása nélkül döntött arról, hogy kavicsbányát akar nyitni. A lakosságot csak egy 2020 nyarán meghirdetett lakossági fórumon tájékoztatta, utólagosan. A kitudódott önkormányzati döntés hatására a felháborodott helyiek a Duna-parti természeti értékek megőrzéséért összefogtak, petíciót indítottak, elérték a bánya környezetvédelmi engedélyének visszavonását és az erős helyi tiltakozás hatására lemondott a polgármester, a jegyző és az egész képviselő-testület. Így alakult meg a tiltakozó helyiekből a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület, a DUNAKÉKE.

A bányászathoz engedélyre van szükség. A bányafelügyelet (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hivatala) jogosult engedélyt adni bányászati tevékenységre, így engedélyezni, hogy egy területen lehet-e bányát nyitni, vagy sem.

Ahhoz, hogy valahol bányát lehessen nyitni, a helyi önkormányzatoknak fontos szerepük van annak megvalósításában vagy megakadályozásában. Az önkormányzatok a helyi építési szabályzatukban határozzák meg a területi besorolásokat, így az ilyen szabályzatban kell megváltoztatni egy korábbi terület besorolását “bányatelekké”. A területi átsorolásról a képviselő-testület dönthet. A képviselő-testület a helyi építési szabályzatot nem változtathatja meg titokban, az ilyen eljárásba a helyi lakosságot be kell vonniuk, nekik részvételi lehetőséget kell biztosítaniuk.

Pilismarót tájképvédelmi területi övezetbe tartozik, ami bányászatilag “kivett helynek” minősül, ezért ott csak előzetes bányafelügyeleti hozzájárulással és külön meghatározott feltételekkel adható csak engedély a bányászatra.

Ha a tervezett bánya területének valamekkora része erdőt vagy éppen termőföldet érint, mint Pilismaróton, akkor még külön erdészeti és termőföldvédelmi engedélyezési eljárást is le kell folyatni.

Így lépj fel a környezetkárosító beruházások megindulása ellen:

Járj utána!

Ahhoz, hogy mindent megtudj egy készülő természetkárosító beavatkozásról (pl. bányanyitásról), sokszor aktívan utána kell ennek járnod. Pilismaróton a polgármester a bányanyitás tervét csak két hónappal azután jelentette be a lakosságnak, miután a bánya már engedélyt is kapott! Ezzel részvételi lehetőségeket, értékes időt vett el a helyiektől.

Ha az a gyanúd, hogy hasonló történik a te településeden is, kérdezz rá! Közérdekű adatnak minősül minden, ami az önkormányzat vagy állami szervek tevékenységéhez kapcsolódik, így pl. a bányanyitásról szóló minden információ is. Ezért közérdekűadat-igényléssel kikérheted ezeket! Környezeti közérdekű adatigénylési mintánkat itt találod.

Ha nem válaszolnak az adatigénylésre (vagy csak részben), vagy akár el is utasítják azt, két lehetőséged van: a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz (NAIH) fordulhatsz segítségért, illetve pert is indíthatsz az adat kiadásáért.

A DUNAKÉKE Egyesület is többször küldött közérdekűadat-igénylést a jegyzőnek.

Kövesd a helyi önkormányzat tevékenységét!

Az önkormányzatnak átláthatóan kell működnie, és tevékenységéről folyamatosan tájékoztatnia kell a lakosságot. Mégis sokszor merül fel problémaként a tájékoztatás hiánya.

Legtöbbször az önkormányzati képviselőtestületi ülések napirendjét és jegyzőkönyveit megtalálod az önkormányzat

honlapján, de ha ott nem elérhetőek, akkor tegyél panaszt a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál! Ehhez itt találsz mintát.

Pilismaróton az apróbetűs részben rejtették el egy teljes oldalnyi folyószöveg közepén a bányanyitás tervét. Épp ezért fontos, hogy aktívan figyeld az önkormányzati képviselőtestületi ülések napirendjét és jegyzőkönyveit, hogy értesülj az önkormányzat terveiről.

Mondd el a véleményed!

Nemcsak tájékoztatni köteles az önkormányzat a lakosságot, hanem ki kell kérnie a véleményét is! Helyi lakosként jogod van véleményezni a települési szabályok megváltozását (ami pl. bányanyitáskor mindig szükséges), ezért kövesd az önkormányzat lépéseit és az új szabályozási terv közzétételekor nyilváníts véleményt az önkormányzat által biztosított felületen vagy akár közvetlenül az elektronikus véleményezési felületen: az E-tér rendszeren.

Az önkormányzati képviselők felé is kifejtheted közvetlenül a véleményedet például nyílt levélben.

A DUNAKÉKE egyesület élve a környezetvédelmi törvény szerinti ügyféli jogával, bejelentkezett ügyfélként a bánya új környezetvédelmi engedélyezési eljárásába, és kifejtette álláspontját.

Jelentsd be a veszélyt!

Ha már tudsz valamilyen, a környezetet érintő veszélyről, vagy folyamatban lévő természetkárosításról, közérdekű bejelentést tehetsz. Erre akkor van lehetőséged, ha egy probléma több embert is érint. A bejelentés akár egy e-mail is lehet vagy postán feladott levél és javaslatot is írhatsz bele. 30 napon belül választ is kell kapnod a bejelentésre.

A pilismaróti civilek ezzel az eszközzel éltek: közérdekű bejelentésük hatására először a kormányhivatal vonta vissza a bánya környezetvédelmi engedélyét. A bányaválllakozó akkor pert indított, hogy visszaszerezze az engedélyt. Bár ezt elérte, a pilismaróti civilek felülvizsgálatot kértek az Energiaügyi Minisztériumtól, ami felülvizsgálta a kormányhivatal engedélyezési eljárását és megsemmisítette az engedélyt!

Bárhogyan fogalmazhatsz a bejelentésben, de ha segítségre lenne szükséged, használhatod ezt a mintát is.

Vitassátok meg!

Az önkormányzati törvény szerint évente legalább egyszer közmeghallgatást kell tartania az önkormányzatnak. Szólítsd fel erre a feladatára az önkormányzatot, ha elmulasztaná!

A helyi SZMSZ-ben (amit az önkormányzat honlapján elérhetővé kell tenni) olvashatsz arról, hogy milyen helyi fórumok működnek (pl. falugyűlés, lakossági fórum) és azokat hogyan lehet kezdeményezni. Élj bátran ezekkel a lehetőségekkel, ahol te is elmondhatod a véleményed!

Ha az önkormányzat nem végzi a feladatát, fordulj a kormányhivatalhoz!

A környezetvédelem helyi szintű érvényesítése a helyi szabályok megalkotásával az önkormányzat feladata. Ha az önkormányzat nem tesz eleget jogszabályi kötelezettségeinek, közérdekű bejelentést lehet tenni a kormányhivatalhoz. Az önkormányzatnak közzé kell tennie a képviselő-testületi ülések napirendjét és jegyzőkönyveit, mivel itt zajlik az önkormányzati munka (például az önkormányzati rendeletek elfogadása is). Ha ez elmarad, az már önmagában a szabályok megsértése, ami miatt érdemes a kormányhivatalhoz fordulni.

Kérd a kormányhivataltól, hogy gyakoroljon az önkormányzat felett törvényességi felügyeletet és szólítsa fel az önkormányzatot a jogszabályok betartására!

Ehhez beadványmintánkat itt találod.

A DUNAKÉKE nyílt levélben osztotta meg a képviselőkkel álláspontját a településrendezési szerződéssel kapcsolatban, majd a településrendezési eljárásba (ami fontos mérföldköve a bányaterület kijelölésének vagy kizárásának) bejelentkezett ügyfélként, véleményét így be tudta csatornázni. Itt olvashatóak az egyesület észrevételei.

Fordulj a “zöld ombudsmanhoz”!

Az alapvető jogok biztosa (ombudsman) egyik helyettese a környezetvédelemért felelős (jövő nemzedékek szószólója). Őt nevezzük zöld ombudsmannak is. Vizsgálhat minden természeti kockázattal bíró esetet (akár szabályozást, ami ártalmas lehet a környezetre, akár döntéseket, amik nem veszik figyelembe a környezetet, vagy konkrét környezetre veszélyes történéseket), így a kiemelt beruházásokat is.

Bárki fordulhat hozzá bármilyen környezeti veszély, mint például levegőszennyezés, vízszennyezés, talajszennyezés kivizsgálására: a biztoshelyettes kapcsolatba tud lépni az állami szervekkel és önkormányzatokkal, vizsgálatával alaposan fel tudja tárni az ügyet, az alapvető jogok biztosával közösen pedig jelentést is tud írni belőle és ajánlásokat tehet az ügyben. Van, hogy figyelemfelhívást is közzétesz.

A biztosnak és helyettesének legfontosabb eszköze a nyilvánosság: jelentéseik mindenki számára elérhetőek, amikben egyrészt intézkedésre szólíthatják fel a hatóságokat, vagy éppen jogalkotásra az országgyűlést, sőt, a biztos akár úgy is dönthet, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul! Ezen felül a bíróságok értesítik az alapvető jogok biztosát minden környezeti perben a belépés lehetőségéről. Ez azt jelenti, hogy olyan környezeti ügyekben folyó perekben is, amelyekhez eredetileg semmi köze nem volt, a biztos dönthet róla, hogy fellép-e az egészséges környezethez való jog védelmében.

A pilismaróti bánya ügyében megkeresték az alapvető jogok biztosának környezetvédelmi helyettesét (a jövő nemzedékek szószólója vagy “zöld ombudsman”), aki vizsgálja a természet védelmét és az egészséges környezethez való jog érvényre jutását bármilyen környezeti ügyben.

A zöld ombudsman 2021-ben nyilvános figyelemfelhívásában szólalt fel a környezet védelmében egy védett területre tervezett bányászati kutatási engedélyének ügyében, hangsúlyozva, hogy “a bármely hatósági engedélyezési eljárásban – így a szóban forgó ügyben is – a védendő közérdek nem a bányászati célok megvalósítása, hanem elsősorban a természet védelme”.

Szervezz tüntetést!

A tüntetések lehetőséget biztosítanak arra, hogy még több helyi lakos vagy akár a sajtó figyelmét is felhívd egy problémára. Bátran légy kreatív, hiszen minél figyelemfelkeltőbb a környezetvédelmi akciód, annál nagyobb nyilvánosságot szerezhetsz az ügynek. A pilismarótiak füstgyertyás élőláncot is szerveztek és hangban is bemutatták, milyen hatása lenne a bányának, amely hatalmas területet érint.

Tüntetéssel kapcsolatos útmutatóinkat itt találod.

A pilismaróti civilek közérdekű bejelentésének hatására először a kormányhivatal vonta vissza a bánya környezetvédelmi engedélyét. A bányaválllakozó akkor pert indított, hogy visszaszerezze az engedélyt, ami sikerült is neki. A pilismaróti civilek ezután felülvizsgálatot kértek az Energiaügyi Minisztériumtól, ami felülvizsgálta a kormányhivatal engedélyezési eljárását és megsemmisítette az engedélyt!

Vidd hírét! Keresd a sajtót!

Ez azért hasznos, mert az újságírók a problémák mélyére tudnak ásni, több szereplőt megszólaltatva, sok esetben igazi nyomozást folytatva a történtek után. Bátran fordulj tehát a helyi és országos sajtóhoz, hogy nagyobb nyilvánosságot szerezz az ügyednek. Keress olyan újságírókat, szerkesztőket, akiket érdekelhet a téma, és írj nekik közvetlenül!

A Dunakéke Egyesület honlapján és közösségi oldalán folyamatosan beszámol a fejleményekről több oknyomozó újságcikk is megjelent a bányatervvel kapcsolatban.

Kezdeményezz védettséget!

A védett területekre a környezetvédelmi jogszabályok szigorúbb természetvédelmi feltételeket szabnak, így szigorúbb feltételek vonatkoznak bármilyen tevékenység engedélyezésére ezeken a területeken. Helyi természetvédelmi védettséget a helyi önkormányzat tud adni egy területnek, országos védettséget pedig a természetvédelemért felelős miniszter.

A pilismaróti civilek mind a helyi, mind az országos védettséget kezdeményezték: országos védettségi petíciójukat az aHang felületén.

A civilek fellépésére az önkormányzat több, Duna-parti sávokat is magába foglaló területre változtatási tilalmat rendelt el, ami azt jelenti, hogy meg kell őrizni azokat a területeket a jelen formájukban, nem lehet ott építkezni vagy például bányát nyitni.

Pilismaróton a helyi önkormányzati szervezeti és működési szabályzat alapján kezdeményezték falugyűlés összehívását: összegyűjtötték a kellő számú aláírást.

Keress egy környezetvédő szervezetet!

A helyi környezetvédelmi szervezetek tudják a legtöbbet a helyi természetről, melyet védenek, és tapasztalatuk van abban is, hogy hogyan lehet hatékonyan elérni a helyi önkormányzatot és a kormányhivatalt. Az országos zöld szervezetek pedig nagy tapasztalattal rendelkeznek, nemzetközi szervezetek munkájában is részt vesznek és komoly jogi szakértelemmel is bírnak. Ilyen országos szervezet az EMLA egyesület (https://emla.hu/), akik kifejezetten környezetvédelmi jogi segítségnyújtással foglalkoznak, a pilismaróti civileket is segítik.

Mind a helyi, mind az országos szintű szervezetekhez érdemes fordulni! Ha felveszed velük a kapcsolatot, a te véleményedet is kihangosíthatják.

A környezetvédelmi törvény speciális jogosultságokat ad a környezetvédelmi egyesületnek: intézkedéseket kérhetnek az államtól és pert indíthatnak bármilyen környezetveszélyeztetés és környezetkárosítás megtörténtekor vagy annak veszélye esetén és a környezet sorsával kapcsolatos eljárásban “ügyféli jog” illeti meg őket. Így részt vehetnek a különböző környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban és jogi úton is felléphetnek ezekben, pl. a környezetvédelmi engedélyeket megtámadhatják.

Alapíts saját környezetvédelmi egyesületet!

Az egyesületek partneri megállapodásokat köthetnek az önkormányzatokkal annak érdekében, hogy még intenzívebben részt vehessenek a helyi ügyekben és az önkormányzatnak be kelljen őket jobban vonnia a döntéshozatalba.

Az egyesületalapításról itt olvashatsz többet.

Pilismaróton a helyiek a bánya elleni tiltakozás céljából alapították meg a DUNAKÉKE Egyesületet.

A pilismaróti DUNAKÉKE egyesület nem sokkal megalakulása után partneri megállapodást kötött az önkormányzattal, amiben vállalta az önkormányzat, hogy meghívja a nyilvános képviselő-testületi ülésekre az egyesület elnökét.

Ne hagyd annyiban az engedélyt – perelj!

A környezetvédelmi engedély és a bányászati engedély kiadása nem jelenti azt, hogy már nem tudsz tenni a beruházás ellen. A kiadott engedélyeket környezetvédelmi egyesületek vagy az önkormányzat is megtámadhatja a bíróságon.

Ha az önkormányzat a projekt oldalán áll, kérd helyi vagy országos környezetvédelmi szervezetek segítségét!

Kezdeményezz helyi népszavazást!

Népszavazással is lehet a környezetet védeni!

Egy helyi népszavazás alkalmas lehet arra, hogy „dokumentáltan” megmutassa, hányan állnak ki a környezet védelme mellett egy konkrét ügyben. Néha már a népszavazás kitűzéséhez szükséges aláírásgyűjtés is olyan tömegeket mozgat meg, ami elbizonytalaníthatja a hatalmat egy-egy beruházás végigvitelében. Az önkormányzati képviselők is kezdeményezhetnek népszavazást, ilyenkor aláírásgyűjtésre sincs szükség, amennyiben a képviselő-testület elfogadja a kezdeményezést – ahogy az Pilismaróton is történt

A pilismaróti civilek elérték, hogy a bányanyitás megakadályozására, a Dunakanyar környezetének védelmére helyi népszavazást tűzzön ki az önkormányzat, miután már más aktivista és jogi eszközökkel éltek a bánya ellenzésére. Mozgósították a helyieket: 781 ember részt is vett a népszavazáson és az érvényesen szavazók 87%-a a bánya ellen tette le a voksát. Az eredmény jogi érvényességéhez több embernek kellett volna részt vennie, azonban az elsöprő arányú elutasítás erejét látva az önkormányzat lépett: a népszavazás után egyhangú döntést hoztak arról, hogy nem teszik lehetővé a helyi szabályok módosításával a bánya építését és felbontják a szerződést a vállalkozóval. (A tatai Öreg-tó nagyberuházástól való védelmét is helyi népszavazással érték el a civilek, ahol szintén figyelembe vette a polgármester a helyi polgárok egyértelmű többségben kifejezett akaratát a jogi érvényességtől függetlenül. 

 

A pilismaróti civilek ellenállásáról további információt a Dunakéke Egyesület honlapján találsz: https://dunakeke.hu/.

Rendszeres adomány

Hasznos volt számodra tájékoztatónk? Segíts rendszeres adománnyal, hogy még többet készíthessünk!

Járulj hozzá ingyenes jogsegélyszolgálatunk működéséhez, és ahhoz, hogy folyamatosan fejlesszük és bővítsük tudástárunkat. Támogass minket havonta, hogy mindig ott lehessünk azok mellett, akiknek a legnagyobb szükségük van ingyenes jogi segítségre.
01
Válaszd ki az adomány összegét

Ha adományozóként megadod adataidat:

rendszeresen beszámolunk eredményeinkről
éves találkozókon pedig a TASZ műhelytitkaiba is betekintést nyerhetsz

Ft
Tovább Tovább
Tovább Tovább
Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.