Barion Pixel TASZ | Válogatás az Európai Emberi Jogi Bíróság határozataiból – vallásszabadság

Válogatás az Európai Emberi Jogi Bíróság határozataiból - vallásszabadság

2008

Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas és Mások Ausztria elleni ügye, no. 40825/98
20 éves működés meghatározása vallási közösség számára ahhoz, hogy jogi személlyé válhasson: 9. cikk sérelme

Leela Förderkreis e.V. és Mások Németország elleni ügye, no. 58911/00:
A kérelmezők szerint egyes vallási mozgalmak „szektának” nevezése lekicsinylő, sértő: 9. cikk nem sérült

Alexandridis Görögország elleni ügye, no. 19516/06
A kérelmező jogászi esküje letétele kapcsán arról való nyilatkozás kötelezettsége, hogy nem volt tagja az Ortodox Egyháznak illetve hogy nem tett vallási esküt: 9. cikk sérelme

Dogru Franciaország elleni ügye, no. 27058/05; és Kervanci Franciaország elleni ügye, no. 31645/04,
Diáklányok állami iskolából történő menesztése, amiért testnevelés órán nem voltak hajlandóak arab fejkendőjük levételére: 9. cikk nem sérült

2007

Folgerø és Mások Norvégia elleni ügye, no. 15472/02
Keresztény vallás és filozófia oktatás alóli mentesítés megtagadása állami általános iskolákban: 9. cikk sérelme

El Majjaoui és Stichting Touba Moskee Norvégia elleni ügye, no. 25525/03
Munkavállalói engedély megtagadása abból a célból, hogy egy külföldit megakadályozzanak abban, hogy imámként egy mecsetben dolgozzon: érdemi vizsgálatra nem került sor

Kuznetsov és Mások Oroszország elleni ügye, no. 184/02
Jehova tanúi által szervezett rendezvény jogellenes feloszlatása: 9. cikk sérelme

Ivanova Bulgária elleni ügye, no. 52435/99
Alkalmazotti viszony megszüntetése vallási okok miatt: 9. cikk sérelme

Members of the Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses and Others v. Georgia, no. 71156/01
Jehova Tanúi gyülekezetének erőszakos megtámadása egy az Ortodox Egyházat támogató csoport által, hatékony nyomozás hiánya: 9. cikk sérelme

Svyato-Mykhaylivska Parafiya Ukrajna elleni ügye, no. 77703/01
A hatóságok megtagadták egy ortodox egyházhözség statútumára vonatkozó módosítások nyilvántartásba vételét: 9. cikk sérelme

Perry v. Lettország, no. 30273/03
Külföldi evangélikus lelkipásztor tartózkodási engedélyének megújításakor korábbi tartózkodása alatt engedélyezett vallási tevékenység megtiltása: 9.cikk sérelme

Carlo Spampinato v. Olaszország
A kérelmező azt sérelmezte, hogy a személyi jövedelemadó meghatározott részéről az állam, illetve a Katolikus Egyház vagy más vallási közösség javára való rendelkezéssel vallási hovatartozásáról való nyilatkozattételre kötelezik: érdemi vizsgálatra nem alkalmas

2006

The Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia, no. 72881/01
Ismételt nyilvántartásba vétel rosszhiszemű megtagadása, ami a kérelmező egyesület jogi státuszának elvesztését eredményezte: 9. cikk sérelme

2005

Leyla Şahin v. Turkey [GC],no 44774/98
Arab fejkendő viselésének tilalma az egyetemen: 9. cikk nem sérült

2004

Vergos v. Greece, no. 65501/01
Építési engedély megtagadása az „Igaz Ortodox Keresztények” istentiszteletére rendelt helyszín vonatkozásában: 9. cikk nem sérült

Leyla Şahin v. Turkey, no. 44774/98
Arab fejkendő viselésének tilalma az Egyetemen: 9. cikk nem sérült (az ügy folyamatban a Nagykamara előtt)

Supreme Holy Council of the Muslim Community v. Bulgaria, no. 39023/97
A muzulmán közösség két vezetősége közül az egyik állam általi elismerése a másik kárára: 9. cikk sérült
[ehhez hasonló ügy: Hasan and Chaush v. Bulgaria [GC], no. 30985/96, 2000]

2003

Poltoratskiy v. Ukraine, no. 38812/97
Kuznetsov v. Ukraine, no. 39042/97
Büntetésvégrehajtási intézetben fogvatartottak jogszabályi alap hiányában történő korlátozása abban, hogy lelkipásztor látogassa meg őket: 9. cikk sérült

2002

Agga v. Greece(no. 2), nos. 50776/99 and 52912/99
Muzulmán vallási vezető elítélése a vallási vezetői pozíció bitorlásáért: 9. cikk sérült

2001

Stefanov v. Bulgaria
Jehova Tanújának elítélése amiért megtagadta a katonai szolgálatot: felek békés megyegyezése

Cyprus v. Turkey
Görög ciprusiak vallásszabadságának korlátozása Észak Cipruson: 9. cikk sérült

Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova
Egy különleges egyház hivatalos elismerésének megatagdása: 9. cikk sérült

 

Feliratkozás a várólistára Értesíteni fogunk, amikor a termék újra elérhető lesz. Kérjük add meg az emailcímedet.