A betegtájékoztatók közérdekű adatok

Az adatvédelmi biztos a fővárosi Szent Imre Kórház kérdése és egy állampolgár adatigénylése nyomán megállapította, hogy a jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó egészségügyi intézmény által kezelt adatokra a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló rendelkezések az irányadóak.


Ez azt jelenti, hogy a beavatkozások előtt megkapott betegtájékoztatók közérdekű adatok, tehát bárki elkérheti őket – így lehetősége nyílik arra, hogy nyugodt körülmények között tanulmányozza az egyes beavatkozások előnyeit és hátrányait, veszélyeit.

Az adott egészségügyi intézmény által végzett beavatkozásokról szóló írásos betegtájékoztatók sok esetben előre el vannak készítve, amelyeket kinyomtatva, az esetleg hiányzó részeket kitöltve adnak át a betegnek. A tájékoztatás igen gyakran ki is merül az írásos anyag átadásával, e gyakorlatnak számos most nem részletezett hátránya van. Az egészségügy működését és a betegek döntéseit elviekben és törvény szerint alapvetően meghatározó tájékozott beleegyezés elvének kihagyhatatlan eleme a megfelelő tájékoztatás. Az alábbi blogíróban felmerült az a jogos kérdés, hogy különösen az olyan beavatkozásoknál, amelyek előreláthatóak és fel lehet rájuk készülni - ilyenek például azok a beavatkozások, amelyek a szülés során szükségessé válhatnak -, miért nem ismerhetőek meg előzetesen a tájékoztatók.

Emiatt levelezni kezdett a Szent Imre Kórházzal, amely tájékoztatásért fordult az adatvédelmi biztoshoz a betegtájékoztatók nyilvánossága ügyében.

A biztos megállapította, hogy a "a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott Szent Imre Kórház jogszabályban meghatározott közfeladatot lát el, az általa kezelt adatok nyilvánosságára az Avtv. rendelkezései vonatkoznak. Ez egyebek mellett azt jelenti, hogy a közfeladatot ellátó kórház kezelésében lévő közérdekű adatok közül csak azok nem nyilvánosak, amelyek a törvényben meghatározott titokkörbe tartoznak, minősített adatok, vagy döntés megalapozását szolgáló adatok."


Az állásfoglalás nyomán a kórház megkezdte a betegtájékoztatók szövegének ellenőrzését és feltöltését a honlapjára. Az így elérhető tájékoztatók köre a kórház elmondása alapján folyamatosan bővül.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Válaszolt az ombudsman

Székely László, az alapvető jogok új országgyűlési biztosa válaszolt a levelünkre, melyben korábbi beadványainkban szereplő alapjogi visszásságokra emlékeztettük. Válaszát köszönjük, és bízunk benne, hogy továbbra is alaposan megfontolja a TASZ beadványait. A válaszlevél itt olvasható.

Alapjogokat sért az új Polgári törvénykönyv

Az új Polgári törvénykönyv antidemokratikus eljárás eredménye. Korlátozó rendelkezései és hiányzó garanciái miatt sérti a szólás- és információszabadságot, a különböző életfelfogású állampolgárok egyenlőségét és a fogyatékkal élők méltóságát.

Közérdekű adatokért pereljük a Pest Megyei Kórházat

A TASZ keresetet nyújtott be a bírósághoz a Pest Megyer Flór Ferenc Kórház ellen annak érdekében, hogy ügyfele hozzájusson az általa kért közérdekű és közérdekből nyilvános adatokhoz.