A HIV/AIDS elleni küzdelem és az EU

Az Európai Bizottság a közelmúltban közleményt bocsátott ki a HIV/AIDS ellen az Európai Unióban és a szomszédos országokban folytatott küzdelem kapcsán. A dokumentum kidolgozásában a TASZ is részt vett. A Közlemény alapján megvalósítandó cselekvési tervhez várjuk a HIV/AIDS elleni küzdelemben érintett civil szervezetek, valamint a HIV-pozitív emberek észrevételeit.

2005. december 15-én jelent meg a hivatalos magyar fordítása annak a dokumentumnak, amelyet az Európai Közösségek Bizottsága bocsátott ki, és amely A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az Európai Unióban és a szomszédos országokban a HIV/AIDS ellen folytatott küzdelemről (2006-2009) címet viseli (a továbbiakban: Közlemény).

Mint az a címből is kiderül, a Bizottság e dokumentum révén a 2006-2009 közötti időszakra vonatkozóan fejti ki a HIV-járvány elleni küzdelemmel kapcsolatos nézeteit. Az egészségügy ugyan nem tartozik a közösségi politikák közé, a közegészségügyi-járványügyi kérdések azonban átfogó stratégiát és széleskörű együttműködést igényelnek, hiszen a járványok nem ismerik az országhatárokat.

Bevezetőjében a Bizottság hangsúlyozza, hogy A HIV/AIDS-re irányuló stratégiák szorosan összefüggnek az emberek biztonságára és az emberi jogok védelmére (ezen belül különösen a nemi és a reprodukciós jogok, a kisebbségek jogai, valamint a migránsok, a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek alapjogai) védelmére vonatkozó általános európai értékek megerősítésével. Megjegyzi továbbá, hogy aggódik a megelőzésre fordított figyelem mérséklődése miatt, mert a HIV-re/AIDS-re vonatkozó átfogó fellépés egyéb tevékenységei a megelőzésen állnak vagy buknak.

A dokumentum több fejezeten keresztül taglalja az EU által szükségesnek tartott megközelítést

- az új HIV-fertőzések megelőzése;

- az önkéntes alapú tanácsadás és vizsgálat, kezelés, gondozás;

- a civil társadalom részvétele;

- a felügyelet-monitorozás;

- a HIV-kutatás; és

- a szomszédos országokkal való együttműködés kapcsán. 

A Dublin-i Nyilatkozat óta a Bizottság biztosítja a civil társadalom részvételét az EU HIV/AIDS stratégiájának kidolgozásában tanácsadó testületként működő HIV/AIDS Agytröszt (HIV/AIDS Think Tank) munkájában, amely 2005 közepén kiegészült a HIV/AIDS Civil Társadalmi Fórummal (Civil Society Forum on HIV/AIDS; a továbbiakban: Fórum). Az először 2005 szeptemberében ülésezett testület tulajdonképpen egy informális munkacsoport, amelynek feladata elősegíteni a nem kormányzati szervezetek, és ezen belül különösen a HIV-fertőzöttek és az AIDS-betegek érdekeit képviselő szervezetek részvételét a szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásában, valamint előmozdítani e civil szervezetek egymás közti, illetve az EU-val való információcseréjét. A Fórum harminc, Európa különböző részein működő, és a HIV/AIDS kérdéskör különböző területeivel foglalkozó szervezetet fog össze.

A Fórum tagjaként a TASZ ezúton kívánja tájékoztatni az érintetteket és a nyilvánosságot a Fórum, az Agytröszt, illetve a Bizottság munkájáról, és a Közlemény mellékletét képező cselekvési terv, illetve maga a Közlemény kapcsán is várja a HIV/AIDS elleni küzdelemben érintett civil szervezetek megjegyzéseit és észrevételeit a következő e-mail címre: csernuse@tasz.hu. (A melléklet egyelőre csak angolul olvasható, a TASZ mind az eredeti, mind a Fórum által 2006. elején javasolt változtatásokat tartalmazó tervet hamarosan magyar nyelven is közzé teszi.)

2006. februári ülésén a Fórum a testületen belüli két munkacsoport létrehozataláról döntött, a tagok mindkét munkacsoportba beválasztották a TASZ képviselőjét. Az egyik munkacsoport a HIV/AIDS-el kapcsolatos emberi jogi kérdésekre, a másik pedig a HIV/AIDS és az injekciós droghasználat kapcsolata mentén felmerülő kérdésekre koncentrál. Egyesületünk e két téma kapcsán is várja az érintettek, illetve az e területeken tevékenykedő civil szervezetek megjegyzéseit.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Hátrányos megkülönböztetés áldozatai a HIV-vel élők az egészségügyben

A HIV-vel élők és AIDS-betegek a fertőzésükkel össze nem függő egészségügyi ellátásuk során gyakran szembesülnek elutasítással, indokolatlanul irányítják őket a Szent László Kórház HIV-ambulanciájára.

Véleményeztük az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10977. számú törvényjavaslat igen sok, egymáshoz gyakran csak távolról kapcsolódó törvényt módosító rendelkezést tartalmaz, a TASZ a beteg- és szabadságjogi szempontból fontosakat véleményezte.

Magyar jelentés nélkül zajlik az ENSZ AIDS-Közgyűlés

Öt évvel a HIV/AIDS Elköteleződési Nyilatkozat, az AIDS elleni harc legfontosabb dokumentumának elfogadása után az ENSZ-tagállamok újabb rendkívüli közgyűlést szentelnek a járvány elleni küzdelemnek, amelyen megvizsgálják, hogyan teljesítették-teljesítik az államok a Nyilatkozatban vállaltakat. A TASZ szerette volna megismerni a magyar országjelentést, de kiderült, nem készült ilyen: a UNAIDS honlapján a ’H’ betűhöz görgetve csak Haiti és Honduras országjelentésével találkozni.