A TASZ álláspontja az egyháztörvényről

A lelkiismereti és vallásszabadság súlyos korlátozását jelenti a kormánypártok T/3507 törvényjavaslata.

A TASZ álláspontja szerint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló T/3507 törvényjavaslat súlyos visszalépést jelent a rendszerváltás vallásszabadságot védő jogszabályaihoz képest.

A törvényhozó 116 évet lép vissza az időben, amikor a „bevett és elismert” egyházakról rendelkezik, hiszen egy múlt század előtti törvény koncepcióját teszi magáévá. Súlyos visszalépés a felekezetek közti egyenjogúság terén, hogy a jogalkotó kiemel egyes neki tetsző egyházakat és azokat privilegizálja.”- mondta Hegyi Szabolcs, a TASZ Politikai Szabadságjogok Program munkatársa.

A törvényjavaslat általános indoklása szerint a vallásszabadsággal való visszaélések miatt van szükség az új törvényre. A TASZ szerint azonban a időszerű módosítások önmagukban még nem indokolják a vallásszabadságot alapvetően tiszteletben tartó törvény felforgatását. A javaslat nem csak a rosszindulatú joggyakorlás, hanem a demokratikus jogállamban védett vallásszabadság gyakorlását is korlátozza.

A javaslat minden egyházat újraregisztrálásra kényszerít 2012. január 1-től. A javaslat értelmében az állam normatív módon kívánja meghatározni a vallás fogalmát, és annak állami ellenőrzését is előírja: ez azt jelenti, hogy az állam megengedhetetlen módon vallási-hitéleti tanokat fog vizsgálni. Így akár húsz éve működő egyházak tucatjai szűnhetnek meg Magyarországon.

A TASZ álláspontja szerint a Javaslat súlyos visszalépést jelent mind a lelkiismeret és a vallás szabadsága, mind az állam és az egyház elválasztása, mind pedig a vallásfelekezetek egyenjogúsága tekintetében. Messze elmarad mind az európai sztenderdektől, mind a rendszerváltás óta hatályos magyar szabályozástól. Összességében csak olyan jelentős átdolgozás mellett válna elfogadhatóvá, ami miatt a TASZ szerint inkább a Javaslat visszavonása indokolt.

A TASZ részletes álláspontját itt elolvashatja.

Az összefoglalót angol nyelven itt éri el.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Zaklatással a kritika ellen – pert indítottunk az érpataki polgármester és önkormányzat ellen

Munkatársa képviseletében a TASZ beperelte Érpatak Község Önkormányzatát és Orosz Mihály Zoltán érpataki polgármestert az egyenlő bánásmód követelményének és személyhez fűződő jogoknak a megsértése miatt. Az első tárgyalásra 2013. november 19-én került sor.

A vélemény szabad - sikeres volt a TASZ alkotmányjogi panasza

Tegnapi döntésével az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek minősítette és megsemmisítette azt az ítéletet, ami rágalmazás miatt bűnösnek mondta ki ügyfelünket, ifj. Szalai Ottót. A döntés azért nagyon fontos, mert ismét kimondta, hogy a közszereplők és a közhatalom gyakorlók tevékenységének kritizálása az egyik legalapvetőbb szabadságjog egy demokratikus társadalomban. Az Alkotmánybíróság folytatta azt a szólásszabadság párti utat, amin az új Ptk.-t vizsgáló határozatban elindult.