A TASZ közleménye a debreceni iskola ügyben

Nyilvánosságra került, hogy a debreceni Eperjeskert utcai általános iskola tanulói között van egy Hepatitis C fertőzött gyermek is, akit a szülők egy része nem szívesen látna gyermeke iskolatársaként.

Az iskola azt ajánlotta az érintett családnak, hogy a gyermek magántanulóként folytassa tanulmányait. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az érintett gyermek szüleire bárki is nyomást gyakoroljon avégett, hogy mondjanak le a gyermekük számára biztosított alkotmányos jogokról, és vegyék őt ki az iskolából, illetve írassák be magántanulóként (a magántanulói jogviszony kezdeményezésére a törvény alapján csak a szülők jogosultak), hiszen a gyermek közegészségügyi veszélyt nem jelent. Az ilyen helyzetek jogsértő gyakorlathoz vezethetnek, amelynek kialakulását meg kell akadályozni.

A felvett tanuló Hepatitis C fertőzöttsége alapján történő hátrányos megkülönböztetése jogsértő, indokolatlan és alkotmányellenes diszkriminációt valósít meg.

Az Alkotmány megtiltja, hogy az oktatáshoz való jog gyakorlása során az egészségügyi állapot alapján hátrányos megkülönböztetés történjen, a fertőző betegségekre vonatkozó szabályok szerint pedig a Hepatitis C fertőzöttek elkülönítése nem indokolt, a vírus ugyanis köznapi érintkezés útján nem terjed.
Ha az állampolgárok egy kérdést illetően nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, döntéseikben könnyen meghatározóvá válhatnak az irracionális félelmek és az előítéletek: érthető módon minden szülő szeretné a lehető legjobban óvni gyermekét. Az indokolatlan aggodalmak és kirekesztés elkerülése szempontjából tehát létfontosságú, hogy az állam eleget tegyen általános tájékoztatási kötelezettségének.

A TASZ azt várja az állam illetékes szerveitől, hogy az előítéletek feloldása, illetve megelőzése érdekében vessenek be minden rendelkezésükre álló eszközt, a szükséges felvilágosító programokat mind a Hepatitis vírusok, mind a HIV/AIDS tekintetében szervezzék meg.

A TASZ elvárja továbbá, hogy a debreceni ügyben az állam a jogvédelem minden eszközével éljen, mind az érintett család érdekében, mind pedig azért, hogy Magyarországon ne fordulhasson elő, hogy egy gyermeket ok nélkül távol tartanak az iskolától. Az illetékes szerveknek minden lehetséges szinten vizsgálódniuk kell, és határozottan és egyértelműen ki kell állniuk amellett, hogy a közösségi életre alkalmas gyermekeknek az iskolában a helyük, a többi diák között.

A közegészségügyi tények mellett hangsúlyozni kell azt is, hogy az emberi jogok súlyos sérelmét jelenti minden olyan kísérlet, amely e gyermekeknek a közoktatásból való kirekesztésére irányul. A TASZ kifogásolja, hogy az oktatási jogok biztosa, akinek a hasonló esetek kezelése és a diákok jogainak védelme törvényes feladatkörébe tartozik, a nyilvánosság előtt az ügy kapcsán nem foglalt érdemben állást.

A debreceni eset precedensértékű, kimenetele meghatározhatja a jövőben felmerülő hasonló esetek sorsát is. Az ügy emberi jogokkal összhangban lévő megoldása és egy súlyosan jogsértő gyakorlat kialakulásának megelőzése érdekében tehát a Társaság a Szabadságjogokért indítvánnyal fordul az állampolgári jogok országgyűlési biztosához.

2003.09.23.

Az indítvány letölthető az >Álláspontok és Indítványok< menüpont alatt

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Véleményeztük az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot

 A javaslat véleményezésére adott határidők rendkívűl szorosak voltak, ami alapjaiban gyengíti a társadalmi egyeztetést. Az általunk vizsgált módosítások kapcsán több adatvédelmi szempontból fontos javaslatot tettünk. 

A régióra jellemző gondokkal küzd Szlovénia a HIV/AIDS-prevenció területén

Többhetes rendezvénysorozattal ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a SKUC-MAGNUS, szlovén, HIV-prevencióval is foglalkozó LMBT-szervezet. A kiállítások és kulturális események mellett, május 8-án egy HIV-prevenciós workshopot is tartottak, ahová meghívták a TASZ HIV/AIDS-programvezetőjét is. Bagyinszky Ferenc beszámolóját olvashatják: