A TASZ levele a Köztársasági Elnöknek

A Parlament a jogalkotási szabályok fontos szabályainak mellőzésével fogadott el alapjogokat súlyosan korlátozó törvényt, amely a kamerás térfigyelés lehetőségét biztositja a Közterület - Felügyelet számára. A TASZ kéri Sólyom László köztársasági elnököt, hogy éljen az Alkotmányban biztositott jogkörével, és a törvény aláirása előtt küldje vissza megfontolásra a jogszabályt  az Országgyűlésnek. Olvassa el Sólyom Lászlónak irt levelünket!

Sólyom László
Köztársasági Elnök úr részére
BudapestTisztelt Elnök úr!


Az Országgyűlés 2009. június 29. napján elfogadta a közrend és a közbiztonság védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényt. A jogszabály felhatalmazza a Közterület-felügyeletet közbiztonsági és bűnmegelőzési célból térfigyelő rendszerek kiépítésére és üzemeltetésére.

Az Alkotmánybíróság több döntésében is rámutatott arra, hogy a technikai megfigyelés sértheti az emberi méltóságot és korlátozza a magánszférát. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) aggasztónak tartja, hogy alkotmányos alapjogok drasztikus korlátozását jelentő eszközök alkalmazásának kiterjesztésében látja a jogalkotó a közbiztonság és a hatékony bűnüldözés biztosítását. Különösen aggályos, hogy a jogalkotó anélkül enged teret a kamerás térfigyelés kiterjesztésének, hogy a jogalkotási törvényben lefektetett kötelezettségeit figyelmen kívül hagyva nem elemzi a szabályozni kívánt társadalmi – gazdasági viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, és a szabályozás várható hatásait.

Kérjük a Köztársasági Elnök urat, hogy éljen az Alkotmányban biztosított lehetőségével, és mérlegelve a TASZ mellékelt álláspontjában foglaltakat, az elfogadott jogszabályt aláírás előtt küldje vissza megfontolás céljából az Országgyűlésnek. 


Budapest, 2009. július 1.


Tisztelettel:

Dénes Balázs elnök
Társaság a Szabadságjogokért

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Stop a folyamatos megfigyeléseknek

Az Alkotmánybíróság döntése nyomán egyelőre nem léphet hatályba a nemzetbiztonsági törvény módosításának egy része. A parlament által elfogadott módosítás, mely a közalkalmazottak és közvetlen környezetük folyamatos ellenőrzésére ad felhatalmazást, a TASZ álláspontja szerint súlyosan alapjogsértő.

Második figyelmeztetés

Uniós eljárás indul a az adatvédelmi biztos elmozdítása miatt az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizotttság és a Társaság a Szabadságjogokért közös fellépése nyomán

Alapjogot vegyenek!

Budapesten körülbelül 650 térfigyelő kamera működik. A kamerás térfigyelés korlátozza az információs önrendelkezési jogunkat, a technikai megfigyelés sérti az emberi méltóságot és a magánszférát. Elgondolkodott már azon, vajon mennyit költenek az önkormányzatok az alapjogot drasztikusan korlátozó kamerák üzemeltetésére, karbantartására? Az Információszabadság Jogklinika TASZ-nál dolgozó hallgatói megszerezték a választ!