A TASZ levele a Köztársasági Elnöknek

A Parlament a jogalkotási szabályok fontos szabályainak mellőzésével fogadott el alapjogokat súlyosan korlátozó törvényt, amely a kamerás térfigyelés lehetőségét biztositja a Közterület - Felügyelet számára. A TASZ kéri Sólyom László köztársasági elnököt, hogy éljen az Alkotmányban biztositott jogkörével, és a törvény aláirása előtt küldje vissza megfontolásra a jogszabályt az Országgyűlésnek. Olvassa el Sólyom Lászlónak irt levelünket!

Sólyom László
Köztársasági Elnök úr részére
BudapestTisztelt Elnök úr!


Az Országgyűlés 2009. június 29. napján elfogadta a közrend és a közbiztonság védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényt. A jogszabály felhatalmazza a Közterület-felügyeletet közbiztonsági és bűnmegelőzési célból térfigyelő rendszerek kiépítésére és üzemeltetésére.

Az Alkotmánybíróság több döntésében is rámutatott arra, hogy a technikai megfigyelés sértheti az emberi méltóságot és korlátozza a magánszférát. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) aggasztónak tartja, hogy alkotmányos alapjogok drasztikus korlátozását jelentő eszközök alkalmazásának kiterjesztésében látja a jogalkotó a közbiztonság és a hatékony bűnüldözés biztosítását. Különösen aggályos, hogy a jogalkotó anélkül enged teret a kamerás térfigyelés kiterjesztésének, hogy a jogalkotási törvényben lefektetett kötelezettségeit figyelmen kívül hagyva nem elemzi a szabályozni kívánt társadalmi – gazdasági viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, és a szabályozás várható hatásait.

Kérjük a Köztársasági Elnök urat, hogy éljen az Alkotmányban biztosított lehetőségével, és mérlegelve a TASZ mellékelt álláspontjában foglaltakat, az elfogadott jogszabályt aláírás előtt küldje vissza megfontolás céljából az Országgyűlésnek. 


Budapest, 2009. július 1.


Tisztelettel:

Dénes Balázs elnök
Társaság a Szabadságjogokért

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Stop a folyamatos megfigyeléseknek

Az Alkotmánybíróság döntése nyomán egyelőre nem léphet hatályba a nemzetbiztonsági törvény módosításának egy része. A parlament által elfogadott módosítás, mely a közalkalmazottak és közvetlen környezetük folyamatos ellenőrzésére ad felhatalmazást, a TASZ álláspontja szerint súlyosan alapjogsértő.

Jogászt keres a Társaság a Szabadságjogokért Adatvédelem és Információszabadság Programja

A Program az információs jogokat érintő jogalkotás és jogalkalmazás alapjogi szempontú védelmét és érvényesítését célozza.

Tekinthető mindenki potenciális terroristának?

A magyar Alkotmánybíróság már 2 éve nem tud dönteni a lakosság korlátlan megfigyelését lehetővé tevő jogszabályok alkotmányosságáról, amelyek alkotmányossági vizsgálatát a TASZ kezdeményezte. Németország és Románia alkotmánybíróságai azonban megsemmisítették a kísértetiesen hasonló nemzeti törvényeiket. A külföldi döntések erős támpontot jelentenek a magyar testület számára is – olvassa el, hogy miért!