A TASZ pert nyert az IMEI ellen

Amint arról már korábban beszámoltunk, a TASZ által képviselt ügyfél azért indított keresetet az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) ellen, hogy a bíróság állapítsa meg: az IMEI megsértette személyhez fűződő jogait, amikor az intézetben történt elhelyezése során nem biztosított számára nemdohányzó kórtermet, valamint akkor, amikor indokolatlan gyógykezelésnek vetették alá.

Az ügyben az első fokú ítélet csak a kereseti kérelem egy részét tartotta megalapozottnak, de a február 16-i másodfokú tárgyaláson a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletével a keresetnek helyt adott, és a jogsértést megállapította. A TASZ számára az ítélet azért fontos, mert kijelenti, hogy az IMEI-ben is az Egészségügyi törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a gyógykezelések tekintetében, különös tekintettel a terápiás eljárások során alkalmazott tájékoztatásra.

Ügyfelünk előzetes letartóztatásból, nem pszichiátriai jellegű panaszok miatt került az IMEI-be. Ott - annak ellenére, hogy ő maga nem dohányzik és az elhelyezést kifogásolta - olyan kórteremben helyezték el, ahol szinte kizárólag dohányzók tartózkodtak. A TASZ ügyvédje által képviselt perben már az elsőfokú eljárásban megállapításra került, hogy az IMEI – annak ellenére, hogy rá az Egészségügyi törvény, valamint a Nemdohányzók védelméről szóló törvény is vonatkozik – nem rendelkezik olyan kórteremmel, amely a nemdohányzók elhelyezését szolgálná. Ez azt jelenti, hogy az intézet területén nem a dohányzásra kijelölt helyek kerültek kialakításra, hanem egyszerűen nincs olyan hely, ahol a nemdohányzók füstmentes környezetben tartózkodhatnának. A jogerős bírósági ítélet ezen tárgyban hozott megállapítása következtében a fennálló állapotot az IMEI-nek meg kell szüntetnie, ez irányú intézkedéseit a TASZ folyamatosan figyelemmel követi majd.

 

Az IMEI-ben töltött idő alatt ügyfelünket kifejezett tiltakozása és az előzetes orvosi iratokban foglaltak ellenére olyan kezelésnek vetették alá, amely vele szemben orvosilag nem volt alkalmazható. Miután a kezelést követően rosszul lett, ígéretet tettek arra, hogy a terápiát a későbbiekben nem fogják folytatni. Ennek ellenére két nap múlva újra ugyanezen kezelésnek vetették alá. Tették mindezt úgy, hogy Ügyfelünk folyamatosan tiltakozott az injekciózások ellen. A bíróság a tényállás feltárása után megállapította a személyiségi jogokat sértő kezelést.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Elemzésünk az egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/714. számú törvényjavaslatról


A T/714. sz. törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) átfogó jelleggel módosítaná az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvényt (a továbbiakban: Kkttv.) és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) számos rendelkezését. A Javaslat számos ponton indokolatlanul szűkíti a politikai szabadságjogok gyakorlásának lehetőségeit a választási eljárás során, sok helyütt törvényi szinten lerontva a szabadság- és demokráciabarát bírósági gyakorlatot, aláásva a szabad és tisztességes választások garanciáit.

Azt javasoljuk a parlamenti képviselőknek, hogy ne fogadjanak el két, mától tárgyalt törvényjavaslatot

Részletes elemzést küldtünk két, ma tárgyalni kezdett törvényjavaslattal kapcsolatban minden országgyűlési képviselőnek. Azt javasoljuk a képviselőknek, hogy a magánélet védelméről szóló és a gyülekezési jogról szóló törvényjavaslattal kapcsolatos meglátásainkat vegyék figyelembe, amikor a törvényjavaslatokhoz módosító javaslatokat fűznek, vagy azokról szavaznak, annak érdekében, hogy ne sérüljenek súlyosan az állampolgárok alapvető jogai.

Jó az irány, de nem látszik a garancia, hogy érdemben fog-e tenni a kórházi fertőzések ellen a kormány

Üdvözljük, hogy a Kormány meghallotta a szakmai szervezetek, szakértők és jogvédők évek óta hangsúlyozott álláspontját, hogy a kórházi fertőzések ellen átfogó kormányzati intézkedésekkel, jól kidolgozott terv alapján kell fellépni. De látnunk kell, hogy a Kormány által közzétett rendeletmódosítás nem elegendő a kórházi fertőzéses helyzet kezeléséhez – eddig sem a jogszabályokkal, hanem azok végrehajtásának hiányosságaival volt a probléma. A kérdés az, hogy a kormányzati szervek elkezdik-e alkalmazni a jogszabályokat – mi mindent el fogunk követni, hogy ezt számonkérjük az illetékes szerveken.