A TASZ üdvözli a 2011. április 15. napjáig tartó generális kilakoltatási moratórium hatályba lépését

2010. augusztus 11-től 2011 április 15-ig Magyarországon - kevés kivételtől eltekintve - nem lehet bírósági végzéssel elrendelt kilakoltatást végrehajtani.


A Társaság a Szabadságjogokért felhívja valamennyi, végrehajtás foganatosításával foglalkozó szerv és személy figyelmét arra, hogy 2010. augusztus 11. napjától alkalmazzák a bírósági végrehajtásról szóló törvény 2011. április 15. napjáig tartó generális kilakoltatási moratóriumot elrendelő új szakaszát (303.§), és tartózkodjanak minden olyan kilakoltatás foganatosításától, amely nem tartozik az alább megjelölt három kivétel alá!


Tájékoztatjuk azokat, akiket a hatályba lépett új jogszabályhely ellenére, így jogellenesen kívánnak kilakoltatni, hogy a végrehajtó törvénysértő intézkedése ellen a Vht. 217.§-a szerinti végrehajtási kifogás terjeszthető elő a végrehajtást foganatosító bírósághoz a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül!


2010. augusztus 11-én hatályba lépett a bírósági végrehajtásról szóló 1994 évi LIII. törvény (Vht.) módosításáról szóló 2010. évi LXXXI. törvény. A Magyar Közlöny 129. számában, 2010. augusztus 10-én kihirdetett jogszabály a bírósági végrahajtási eljárásokra generálisan vonatkozó törvény átmeneti rendelkezései közé illeszt be egy új paragrafust (303.§), amellyel valamennyi, lakás kiürítését elrendelő határozat végrehajtásának elhalasztását rendeli el 2011. április 15. napjáig. A törvény rendelkezéseit azokban a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell, melyekben a kilakoltatás foganatosítására még nem került sor. Az új jogszabályhely a végrehajtás elhalasztásának módjára a törvény 182/A.§-át rendeli alkalmazni, amely már eddig is szabályozta a kilakoltatási moratóriumot a téli időszakra (minden évben december 1-étől a következő évmárcius 1-éig terjedő időszakra).


A Társaság a Szabadságjogokért felhívja a jogalkalmazó figyelmét arra, hogy a Vht. módosítása következtében 2010. évben a lakóingatlanok kiürítésének foganatosítását a lakóingatlan kiürítésének a rendőrség közreműködésével történő kikényszerítését elrendelő végzés vagy az árverési vevő (ingatlant átvevő) a Vht. 154/A.§ (10) bekezdése alapján előterjesztett kérelme kézhezvételét követő naptól a végrehajtó köteles 2011. április 15. napjáig terjedő időszakot követő időszakra elhalasztani!

A 2011. április 15. napjáig tartó kilakoltatási moratórium - tekintettel arra, hogy a bírósági végrehajtásról szóló törvényben általános jelleggel, tehát nem speciálisan a pénzkövetelés végrehajtásának szabályai között került elhelyezésre - minden, bírósági határozat alapján történő lakáskiürítésre vonatkozik, függetlenül a lakás tulajdonosának személyétől, a lakás birtoklásának jogcímétől, illetve attól is, hogy a lakás kiürítésére pénzkövetelés végrehajtása során vagy kifejezetten lakáskiürítést elrendelő bírósági határozat végrehajtásaként kerülne sor, kivéve az alábbi eseteket:

  • az ingatlan közös tulajdonának megszüntetése iránti ügyekben értékesített lakóingatlan kiürítését;
  • ha büntetőügyben hozott jogerős határozat megállapította, hogy a lakóingatlan kiürítésére kötelezett vagy az ő jogán a lakóingatlanban lakó személy az ingatlan tulajdonjogának, használati jogának megszerzése, vagy az ehhez szükséges vagyonnak vagy támogatásnak a megszerzése érdekében bűncselekményt követett el és az elkövetőnek az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülése óta még három év nem telt el, vagy
  • ha büntetőügyben hozott jogerős határozat a lakóingatlan kiürítésére kötelezett vagy az ő jogán a lakóingatlanban lakó személy által elkövetett bűncselekmény miatt a kiürítendő ingatlanra elkobzást vagy vagyonelkobzást rendelt el.

Az utóbbi két esetben az új jogszabályhely értelmében a végrehajtást foganatosító bíróság végzéssel utasítja a végrehajtót a kiürítés foganatosítására azt követően, hogy a bűnügyi nyilvántartó szervet és a büntetőügyben eljárt bíróságot megkeresi.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Aki szegény, az annyit is ér!

Évek óta jól követhető az az országos szintű szegényellenes szociálpolitika, melynek következményeként ma Magyarországon egyre mélyebb a szegénység, egyre szélesebbre nyílik az olló, és egyre súlyosabb a társadalmi leszakadás. A leszakadás okai messze túlmutatnak a gazdasági világválság szomorú következményein, ebben a kormányzat és egyes helyi önkormányzatok is aktívan is szerepet vállalnak szegényellenes intézkedéseikkel.

KISOKOS: Mit tegyek, ha rendőri visszaélést tapasztaltam?

A jogsegélyszolgálatunkhoz gyakran érkeznek rendőri visszaéléssel, túlkapással, bántalmazással kapcsolatos panaszok. A rendőrség az állami erőszakmonopólium egyik letéteményese, ezért különösen fontos, hogy a rendőrség nevében eljáró személyek betartsák a rájuk vonatkozó garanciális szabályokat, amelyeket mindenekelőtt a rendőrségi törvény IV. V. és VI. fejezetei tartalmaznak. Ha a rendőr megszegi ezeket a szabályokat, jellemzően alapjogsértés történik.

Ki védi meg a bíróság előtt a rászorulókat?

Szabálysértési ügyekben nem jár kötelező ügyvédi képviselet a fogvatartott, a fiatalkorú, a fogyatékos, az írni-olvasni nem tudó, valamint az anyagilag rászorult vádlottaknak. Emiatt tömegek esnek el jogorvoslati joguktól. Az ombudsman jelentésében támogatott minket és felkérte egyúttal a belügyminisztert, hogy tegye meg a megfelelő módosításokat.