AB-indítvány a tárgyalások nyilvánossága ügyében

A TASZ a mai napon Alkotmánybíróságnál támadta meg az igazságügyi tájékoztatásról szóló miniszteri rendeletet és kéri az álláspontja szerint alkotmányellenes jogszabály megsemmisítését. Az 1986 óta hatályban lévő rendelet alapján az utóbbi időben is számos, közérdeklődésre számot tartó nyilvános tárgyaláson korlátozták a bírósági tudósítók munkáját.

„A kamerák zavarják a tárgyalás rendjét“,  „A népi ülnökök nem járulnak hozzá a felvételek készítéséhez“ „Bíróként nem vagyok köteles ezt tűrni“ – ilyen és ehhez hasonló érvelések szoktak elhangozni akkor, amikor az egyébként törvény szerint nyilvános tárgyalásokon a bírák megakadályozzák, hogy az újságírók vagy dokumentumfilmesek a munkájukat végezzék

A TASZ álláspontja szerint elfogadhatatlan, hogy húsz évvel a rendszerváltás után a nyilvános tárgyaláshoz és a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő alapjogok, valamint a sajtószabadság érvényesülését közvetlenül meghatározó normák nem törvényi szinten, hanem egy alsóbb szintű jogforrásban nyernek rendezést.

Az igazságügyi tájékoztatásról szóló rendelet ráadásul több ponton ellentétes a polgári perrendtartásról, a büntetőeljárásról szóló törvények, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezéseivel, továbbá indokolatlanul és aránytalanul korlátozza a sajtószerveket a bírósági tárgyalásokról való tudósításban, hang- és képanyagok készítésében.

 A TASZ szeretné, ha a jövőben megalázó procedúrák nélkül tájékoztathatnák a médiamunkások a nyilvánosságot a közérdeklődésre számot tartó – egyébként nyilvános - bírósági eljárásokról. A TASZ meggyőződése szerint, egy demokratikus jogállamban valamennyi közhatalmi ágnak, így a bíróságoknak is a társadalmi nyilvánosság kontrollja mellett kell kifejteniük tevékenységüket.

Kérjük, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel tegye lehetővé, hogy a nyilvánosság az ügyről tudomást szerezhessen. Amennyiben az üggyel kapcsolatban további kérdései vannak, kérjük hívja a TASZ irodáját a 209-0046-os telefonszámon.

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Semmisítse meg az Alkotmánybíróság az információszabadságot korlátozó szabályokat!

Ombudsmanhoz fordult a TASZ, a K-Monitor és a TI Magyarország az információszabadság korlátozása miatt.

A köztársasági elnöktől kérjük az információszabadság védelmét

Az Országgyűlés elfogadta a közadatok újrahasznosításáról szóló törvényt, amely kiszámíthatatlanná teszi az állam átlátható működését biztosító közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogot. A TASZ és a K-Monitor Iroda a köztársasági elnököt kéri, hogy gyakorolja az Alaptörvényben biztosított előzetes normakontroll kezdeményezési jogát, és küldje meg az Alkotmánybíróságnak a törvényt az aláírás előtt.

Közérdekű adat a parkolásból származó bevétel mértéke

Több mint egy évig tartó pereskedés után a Legfelsőbb Bíróság ítélete alapján a Centrumnak nyilvánosságra kell hoznia a bevételeire vonatkozó adatokat.