Atomper - továbbra sem lehet megismerni a paksi kármentés részleteit

A Fővárosi Ítélőtábla április 20-án döntött az Energia Klub Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága elleni perének másodfokú tárgyalásán. A bíróság az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította, az ügyben a jogi képviseletet a TASZ látja el. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. Bár az Ítélőtábla döntése kedvező, a soron kívüli eljárás ellenére az Energia Klub továbbra sem ismerheti meg a kért adatokat.

A bíróság nem találta helytállónak az elsőfokú ítélet indokolását, mely szerint a kereseti kérelem túl általános, így az az Aarhus-i Egyezmény alapján elutasítható. Fontos, hogy a tanács elnöke rámutatott arra, hogy a kért környezeti információ közérdekű adatnak minősül a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19.§-a alapján.


Mivel az elsőfokú bíróság eljárása során az alperes által benyújtott bizonyítékokat nem értékelte, a másodfokú bíróság felhívta az alperest, hogy bizonyítékait a megismételt eljárás során terjessze elő, ugyanis a törvény értelmében a megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az adatkezelő szervnek kell bizonyítania, a másodfokú bíróság nem folytat le bizonyítást. A határozat szerint a bizonyítási eljárásban indokolt szakértő igénybevétele annak eldöntéséhez, hogy mi minősül üzleti titoknak, azaz mely információkat lehet elzárni a nyilvánosság elől.A bíróság határozatában nyomatékosította, hogy nincs lehetőség a közérdekű adat kiadása iránt indított per folyamán olyan indokokra (így például nemzetbiztonsági érdekre) hivatkozni, amelyek az igény teljesítésének megtagadását utólag alapoznák meg. Erre az adatkérés megtagadásakor lett volna lehetőség és a per során már késő előállni új indokokkal, hogy miért nem adták ki az adatokat.A per az ítélőtábla határozata által kijelölt keretek között a Fővárosi Bíróságon folytatódik.


További részletek a perrőlAz oldalt szerkesztette: Barlangi Tímea

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Igényelj közérdekű adatot, amíg lehet!

A kormány újabb korlátokat szeretne állítani az állam elszámoltathatóságát biztosító közérdekű adatigénylések elé.

Az állami cégek is kötelesek elszámolni az Alkotmánybíróság szerint

Bodoky Tamás, az atlatszo.hu főszerkesztője közérdekű adatigénylésének ügyében a Kúria 2012-ben teret nyitott arra , hogy az egyre elszaporodó állami vállalatok kibújhassanak az átláthatóság követelménye alól. Ennek vetett véget az Alkotmánybíróság hétfői döntése. Az ügyben Bodoky Tamást a Társaság a Szabadságjogokért képviselte, amiben a jogvédő szervezetet az alkotmányjogi panasz elkészítése során az atlatszo.hu jogi stábja is segítette.

A bíróság kezében a trafikpályázatok nyilvánossága

Hat szervezet – a TASZ jogi képviseletével - közérdekű adatok kiadása iránti pert indít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ellen a trafik-pályázatok nyilvánossága érdekében.