Atomper - továbbra sem lehet megismerni a paksi kármentés részleteit

A Fővárosi Ítélőtábla április 20-án döntött az Energia Klub Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága elleni perének másodfokú tárgyalásán. A bíróság az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította, az ügyben a jogi képviseletet a TASZ látja el. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. Bár az Ítélőtábla döntése kedvező, a soron kívüli eljárás ellenére az Energia Klub továbbra sem ismerheti meg a kért adatokat.

A bíróság nem találta helytállónak az elsőfokú ítélet indokolását, mely szerint a kereseti kérelem túl általános, így az az Aarhus-i Egyezmény alapján elutasítható. Fontos, hogy a tanács elnöke rámutatott arra, hogy a kért környezeti információ közérdekű adatnak minősül a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19.§-a alapján.


Mivel az elsőfokú bíróság eljárása során az alperes által benyújtott bizonyítékokat nem értékelte, a másodfokú bíróság felhívta az alperest, hogy bizonyítékait a megismételt eljárás során terjessze elő, ugyanis a törvény értelmében a megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az adatkezelő szervnek kell bizonyítania, a másodfokú bíróság nem folytat le bizonyítást. A határozat szerint a bizonyítási eljárásban indokolt szakértő igénybevétele annak eldöntéséhez, hogy mi minősül üzleti titoknak, azaz mely információkat lehet elzárni a nyilvánosság elől.A bíróság határozatában nyomatékosította, hogy nincs lehetőség a közérdekű adat kiadása iránt indított per folyamán olyan indokokra (így például nemzetbiztonsági érdekre) hivatkozni, amelyek az igény teljesítésének megtagadását utólag alapoznák meg. Erre az adatkérés megtagadásakor lett volna lehetőség és a per során már késő előállni új indokokkal, hogy miért nem adták ki az adatokat.A per az ítélőtábla határozata által kijelölt keretek között a Fővárosi Bíróságon folytatódik.


További részletek a perrőlAz oldalt szerkesztette: Barlangi Tímea

Megosztás

Kapcsolódó hírek

„Általános tétel – 1,2 milliárd forint”: TITOK

A Kúria (ex Legfelsőbb Bíróság) ma hozott döntése értelmében nem kell nyilvánosságra hoznia a Margit-híd felújítását végző cégcsoportnak többek közt azt, hogy pontosan mire költötték a címben szereplő milliárdos tételt. A legfelsőbb magyar bírósági fórum szerint a munkálatokat végző cégek – köztük a Közgép Zrt. – nem kötelezhetőek a közpénzek felhasználását nyomon követhetővé tenni. Potenciális hűtlen kezelők, sikkasztók figyelem: tankönyvbe illő anyagot olvashatnak!

Megismerhetőek a szombathelyi kosárlabdacsapatot működtető cég szerződései

Első fokon pert nyert a Nyugat.hu hírportál a Falco Kc Szombathely Kft ellen közérdekű adatok kiadása iránt indított perben a Szombathelyi Városi Bíróságon.

Eltörölné a Kormány a lobbi szabályozást – gyengül a korrupció elleni intézményrendszer

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvénytervezet hatályon kívül helyezné a lobbitevékenységről szóló törvényt. Ez a lépés növeli a korrupció esélyét, mert a közhatalmi döntéshozatal átláthatatlanságát eredményezi.