Atomper - továbbra sem lehet megismerni a paksi kármentés részleteit

A Fővárosi Ítélőtábla április 20-án döntött az Energia Klub Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága elleni perének másodfokú tárgyalásán. A bíróság az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította, az ügyben a jogi képviseletet a TASZ látja el. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. Bár az Ítélőtábla döntése kedvező, a soron kívüli eljárás ellenére az Energia Klub továbbra sem ismerheti meg a kért adatokat.

A bíróság nem találta helytállónak az elsőfokú ítélet indokolását, mely szerint a kereseti kérelem túl általános, így az az Aarhus-i Egyezmény alapján elutasítható. Fontos, hogy a tanács elnöke rámutatott arra, hogy a kért környezeti információ közérdekű adatnak minősül a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19.§-a alapján.


Mivel az elsőfokú bíróság eljárása során az alperes által benyújtott bizonyítékokat nem értékelte, a másodfokú bíróság felhívta az alperest, hogy bizonyítékait a megismételt eljárás során terjessze elő, ugyanis a törvény értelmében a megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az adatkezelő szervnek kell bizonyítania, a másodfokú bíróság nem folytat le bizonyítást. A határozat szerint a bizonyítási eljárásban indokolt szakértő igénybevétele annak eldöntéséhez, hogy mi minősül üzleti titoknak, azaz mely információkat lehet elzárni a nyilvánosság elől.A bíróság határozatában nyomatékosította, hogy nincs lehetőség a közérdekű adat kiadása iránt indított per folyamán olyan indokokra (így például nemzetbiztonsági érdekre) hivatkozni, amelyek az igény teljesítésének megtagadását utólag alapoznák meg. Erre az adatkérés megtagadásakor lett volna lehetőség és a per során már késő előállni új indokokkal, hogy miért nem adták ki az adatokat.A per az ítélőtábla határozata által kijelölt keretek között a Fővárosi Bíróságon folytatódik.


További részletek a perrőlAz oldalt szerkesztette: Barlangi Tímea

Megosztás

Kapcsolódó hírek

Továbbra is titkolózhat a Centrum

Megváltoztatta a Fővárosi Bíróság a korábbi elsőfokú ítéletet, és elutasította a Lát-Kép Egyesület keresetét, amelyben azt kérte a civil szervezet, hogy a bíróság kötelezze a Centrum Parkoló Rendszer Kft-t a parkolási bevételekkel kapcsolatos adatok kiadására. A jogi képviseletet a TASZ nyújtotta.

Hiányzó statisztikák

Jelenleg nem vezetnek a bíróságok külön statisztikákat arról, hogy hány olyan per indul Magyarországon, amelynek valamilyen közérdekű adat megismerhetősége a tárgya. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökéhez fordultunk annak érdekében, hogy változtasson ezen a gyakorlaton, és vegye fel az információszabadság és a nyilvánosság szempontjából kiemelten fontos indikátort az adatgyűjtés körébe.

A Kúria szerint is ki kell adni a Századvég tanulmányait

A Kúria helybenhagyta a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletét, így a TASZ elérte, hogy nyilvánossá váljanak a Századvég tanulmányok. Hiába módosítottak törvényt az Ítélőtábla döntése után, legalább három önálló per és három év után a Miniszterelnökségnek ki kell adnia a csaknem 4 milliárdért megrendelt tanulmányokat.